Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Olga Zimmermannová

fotografie studenta
Stáž: Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete? 

Studujeme transport iontů a dalších látek přes membrány v eukaryotních buňkách, což patří mezi procesy, bez kterých by nebyl život. Charakterizujeme jednotlivé transportní systémy, jejich strukturu a vlastnosti. Hledáme nové molekulární mechanismy regulující aktivitu transportérů jak v buňkách jednobuněčných eukaryot (kvasinek), tak u vyšších organismů včetně člověka.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší? 

Beru to jako obohacení mé práce, která mě baví. Díky stáži se seznámím s mladými lidmi, jejich současnými potřebami a zájmy. Těší mě, že díky stáži si ujasní své zájmy a pomáhá jim to nasměrovat jejich budoucí kariéru, třeba i vědeckou.

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR? 

Zvídavost a touha přijít věcem na kloub mě provází od dětství. Po prvním ročníku na vysoké škole (VŠCHT) jsem začala chodit do laboratoří a zapojovala se do výzkumných projektů. Na Akademii věd, konkrétně do Fyziologického ústavu AV ČR, jsem přišla v době, kdy jsem vypracovávala svoji diplomovou práci.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.