Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Jakub Martinka

fotografie studenta
Stáž: Počítačové simulace molekul po absorpci záření s využitím strojového učení
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

V naší skupině na oddělení Teoretické chemie se věnujeme vývoji nových výpočetních metod, které nám umožňují studovat molekulové systémy na počítačích, a to převážně řešením základních rovnic kvantové mechaniky.

Já se věnuji metodám, které nám umožňují studovat chování molekul po absorpci světla. Jedná se o velmi důležité procesy z hlediska mnoha oborů od biologie, přes medicínu až po energetiku a průmysl. Z hlediska výpočtů se však jedná o velmi náročné situace zabírající mnoho výpočetního času. Proto se v současnosti snažím o využití technik strojového učení, tedy - jak by nám tyto přístupy mohly pomoct posunout hranice současné výpočetní chemie. Jedná se tedy o atraktivní výzkum na rozhraní chemie, fyziky a informatiky.

 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Nadšení pro vědu je nakažlivé! A doufám tedy, že se mi středoškoláky podaří přesvědčit, že věda je mocný nástroj pro porozumění světa kolem nás a má cenu se jí věnovat. Stáže mi přináší radost z interakce s taletnovanými mladými lidmi a sdílení nadšení pro přírodní vědy.

 

Jak jste se dostala k vědě a  práci v Akademii věd ČR?

Na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR jsem se dostal již během bakalářských studií biochemie, protože jsem hledal kvalitní pracoviště věnující se počítačovým simulacím. Fyzikální a teoretická chemie mě tehdy natolik okouzlily, že jsem se těmto oborům rozhodl věnovat na magisterském a poté i doktorském studiu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.