Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Zuzana Kotková

fotografie studenta
Stáž: Chemickou hvězdou na Instagramu
Chemickou hvězdou na Instagramu
Chemie bez hranic
Chemie bez hranic
Ústav: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Jsem vzděláním anorganický chemik. Na ústavu se však nezabývám výzkumem, ale popularizací vědy v útvaru ředitele. Organizuji akce pro laickou i odbornou veřejnost a školy, píši popularizační články či spravuji webové stránky a sociální sítě.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Celý profesní život se středoškolskými studenty spolupracuji. Baví mě jejich jiný náhled na situaci, je to pro mě velmi inspirativní a přináší to do společné práce prvek, který dokáže přiblížit náš výzkum a prostředí věkové skupině, kterou bychom chtěli oslovit.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Po vystudování doktorátu je to logický krok, zvážit jako jednu z alternativ práci na Akademii věd ČR. V tu dobu mi byla na Ústavu anorganické chemie nabídnuta pozice zaměřená na komunikaci s veřejností a popularizaci vědy. Byla to úžasná příležitost. Mám možnost přiblížit fascinující svět vědy a praktické aplikace našich výsledků zvídavým dětem, žákům i dospělým. A ještě pracuji v místě svého bydliště, v krásném údolí Vltavy :)

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.