Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaBiologie

Laboratorní zahradničení

LEKTOR STÁŽE Mgr. Markéta Fílová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Ústav experimentální botaniky
Chcete se naučit pracovat ve sterilním prostředí, připravovat živná média a množit rostliny? Pokud ano, tak se přihlaste. Mimo jiné se budete moci zúčastnit různých akcí pro děti a vyzkoušet si i práci pedagoga. A také budeme v rámci stáže popularizovat vědu (příspěvky na Facebooku a Instagramu).
STÁŽISTÉ Emma Hrdličková, Kryštof Matějů
Hlavní město PrahaBiologie

Identifikace mikroskopických hub a studium jejich sekundárních metabolitů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 14220
V rámci stáže bude student izolovat mikroskopické houby z prostředí. Po získání čistých kultur bude provedena jejich identifikace pomocí morfologie a DNA sekvencí. Následovat bude izolace sekundárních metabolitů a studium jejich antimikrobiálních aktivit.
STÁŽISTÉ Lilian Kárová, Veronika Vyskočilová, Anna Žohová
Hlavní město PrahaBiologie

The role of cytotoxic CD4+ T lymphocytes in health and disease: data mining of single cell RNA seq studies

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Niederlová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20
In recent years, there has been an increase in studies utilizing the method of single-cell RNA sequencing (scRNAseq). This technology generates large datasets, which are publicly accessible for research purposes. These datasets open up opportunities to explore a wide array of research questions, extending beyond the scope of the original studies. In this project, we will mine data from publicly available scRNAseq datasets to investigate a specific subset of T cells, known as cytotoxic CD4 T cells (CD4 CTL). These cells have been implicated in autoimmune and infectious diseases, as well as cancer. Our primary goal is to characterize CD4 CTL within these scRNAseq datasets and estimate their potential associations with disease development. The student will learn cutting-edge methods in bioinformatics and gain deep knowledge about modern immunology research.
STÁŽISTÉ Jan Holý
Hlavní město PrahaBiologie

Složení ústní mikrobioty a její vliv na imunitu u lidí a koní

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Mrázek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Vídeňská 1083, Praha 4
Projekt "Složení ústní mikrobioty a její vliv na imunitu u lidí a koní" se zaměřuje na zkoumání mikrobiálního složení ústního prostředí u lidí a koní s cílem posoudit vliv kontaktu s koněm na imunitní systém člověka. Tato studie bude prováděna srovnáním dvou skupin – jedna tvořená lidmi bez přímého kontaktu s koňmi a druhá tvořená lidmi, kteří mají pravidelný kontakt s těmito zvířaty.
STÁŽISTÉ Emma Glasnáková
Kraj VysočinaBiologie

Monitoring bělozubky tmavé: zapojení veřejnosti do sběru dat a jejich analýza

LEKTOR STÁŽE Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Studenec 122, Studenec, Okr. Třebíč
Bělozubka tmavá (Crocidura russula) je v Evropě rozšířený druh hmyzožravce, jehož severovýchodní hranice výskytu byla doposud zaznamenána ve východním Německu. V roce 2022 byla tato bělozubka poprvé zaznamenána na několika lokalitách v České republice, a to na Chebsku. Nicméně areál rozšíření tohoto druhu v České republice je doposud neznámý. Na podzim roku 2023 vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR zahájili projekt na monitoring bělozubky tmavé v Chebské pánvi. V rámci projektu vyzvali veřejnost k zasílání fotek odchycených bělozubek. Na základě těchto fotografií (často se jedná o úlovky koček a psů) jsou vědci v některých případech schopni potvrdit výskyt bělozubky tmavé, jak tomu bylo například v případě jednoho jedince z Chebu. Jindy identifikace možná není a je potřeba udělat genetické analýzy. Předmětem stáže bude zpracování dat, které obdržíme od veřejnosti. Tedy zpracování fotek a zpracování genetického materiálu, který od veřejnosti získáme. Součástí stáže bude i účast na terénním výzkumu, který proběhne v září 2024.
STÁŽISTÉ Ondřej Vytiska
Středočeský krajBiologie

Vliv endokrinních disruptorů na vývojovou kompetenci savčích oocytů

LEKTOR STÁŽE Ing. Lucie Němcová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rumburská 89, Liběchov
Lidská populace je vystavena působení širokého spektra endokrinních disruptorů (ED) – perzistentních látek kontaminujících prostředí a vyvolávající stejné fyziologické odpovědi v buňkách jako v těle přirozeně se vyskytující hormony. ED se nachází všude kolem nás, mohou způsobovat vážná onemocnění, mají negativní vliv i na lidskou reprodukci. V průběhu stáže se student/ka zapojí do studia vlivu vybraných ED na vývojovou kompetenci oocytů prasete. Student/ka si osvojí základní znalosti práce s oocyty, oplození a kultivace embryí do stadia blastocyst v podmínkách in vitro. Přiblížíme si základní metody molekulární biologie používané pro hodnocení kvality oocytů a embryí.
STÁŽISTÉ Magdaléna Nováková, Barbora Ondrušová, Tereza Tomášková
Hlavní město PrahaBiologie

Studium rozhraní proteinů a membrán během buněčného dělení rostlin

LEKTOR STÁŽE Ing. Roman Pleskot, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
Buněčné dělení je základním procesem pro každou živou buňku na Zemi. Buněčné dělení je zakončeno cytokinezí, která vede ke dvěma dceřiným buňkám. Rostlinná cytokineze se zásadně liší od cytokineze buněk živočichů a hub. V průběhu evoluce se u rostlin vyvinul jedinečný membránový útvar, buněčná přepážka, která svým centrifugálním růstem odděluje dvě dceřinná jádra. Pro zdárný vývoj buněčné přepážky je nezbytné správné směrování proteinů zajišťujících přísun stavebního materiálu pro její růst. Toto směrování je zajištěno specifickými interakcemi mezi proteiny a lipidy, které tvoří základní jednotky biologických membrán. V této stáži se studenti dozví, jak se studuje protein-membránové rozhraní pomocí biochemických, mikroskopických a výpočetních metod.
STÁŽISTÉ Kateřina Krninská
Hlavní město PrahaBiologie

Investigating the tumor microenvironment immunity and its modulation

LEKTOR STÁŽE Dr. Luca Vannucci
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Videnska 1083, 14200 Praha 4 - Krc
POZNÁMKA: Important that the school agrees, as well as the professors, to ensure the requested time necessary for the student to attend the OV program.
During the internship, the student will be introduced to the topic of tumor-microenvironment establishment, evolution, immunological changes, anticancer response, and immunotherapy. She/he will be initiated to basic laboratory and immunological techniques and methods until arriving to collaborate with one of the team members and have direct participation in an experiment.
STÁŽISTÉ Ella Veverková
Středočeský krajBotanika

Vliv klimatu na interakce rostlin a herbivorů

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanicky ustav, Lesní 322, Průhonice
Měnící se klimatické podmínky neovlivňují pouze chování jednotlivých organismů, ale též jejich vzájemné interakce. Cílem tohoto projektu je pochopit, jak klimatická změna ovlivňuje interakce rostlin a herbivorů. Projekt využívá unikátní modelový systém v Rakousku, kde je již 10 let simulováno zvýšení teplot, koncentrace CO2 a sucha. S využitím materiálu z tohoto pokusu bude cílem stáže pochopit, jak různé klimatické faktory ovlivňují rostlinné vlastnosti a jak tyto rostlinné vlastnosti ovlivňují vztahy rostlin a herbivorů. S využitím semen odebraných z rostlin v tomto experimentálním systému a jejich kultivace bude možno zhodnotit, zda změna v interakcích je daná aktuální změnou vlastností rostlin daných aktuální změnou prostředí (fenotypová plasticita) anebo genetickými přizpůsobeními těchto rostlin.
STÁŽISTÉ Luisa Anna Hofmanová
Středočeský krajBotanika

Schopnost rostlin přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanicky ustav, Lesní 322, Průhonice
Poznání schopnosti rostlin přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkách je klíčové pro pochopení jejich budoucí prosperity. Projekt využívá unikátní modelový systém v Rakousku, kde je již 10 let simulováno zvýšení teplot, koncentrace CO2 a sucha. S využitím materiálu z tohoto pokusu bude cílem stáže pochopit, jak různé klimatické faktory a jejich interakce ovlivňují rostlinné vlastnosti se zaměřením na jejich fyziologické přizpůsobení. Konkrétně bude práce analyzovat změny hustoty a velikosti průduchů, změny morfologie listů a obsah fenolických látek a sledovat čistý a kombinovaný efekt různých klimatických faktorů na tyto vlastnosti. Současně bude identifikovat rozdíly v těchto přizpůsobeních mezi druhy.
STÁŽISTÉ Ida Hillerová, Sofie Tesaříková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.