Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaChemie

Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
Celosvětovou energetickou spotřebu dodnes pokrývají především fosilní paliva, jejichž spalováním vzniká oxid uhličitý. Ten však může sloužit i jako užitečná surovina. Jednou z výzev je vývoj účinných a selektivních katalyzátorů, které oxid uhličitý pomáhají zachytit a přeměnit na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Vlastnosti a účinnost kobaltoporfyrinových klecových nebo košíkových katalyzátorů je možné ovlivňovat a zlepšovat v roztocích různých solí. Jak takové molekuly vypadají, jakých prostorových uspořádání mohou nabývat a jak a proč se chovají za různých podmínek? Na tyto otázky se snažím odpovědět pomocí počítačových simulací. Získané poznatky mohou přispět k lepšímu využití jinak spíše nežádoucího skleníkového plynu.
STÁŽISTÉ Matouš Janda, Klára Pončáková
Středočeský krajChemie

Chemickou hvězdou na Instagramu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se scházet částečně i online
Koťátka, štěňátka a nejlépe kapybarátka. To jsou hlavní hvězdy současného Instagramu. Možná se mezi žáky však vyskytují i tací, které fascinuje svět jiný – neviditelný a tajemný svět atomů a molekul, plný překvapení, vůní a světel a jehož poznávání je stále více společensky ceněno. Zkuste s námi sdílet nadšení pro vědu s veřejností. Budete mít možnost podílet se na vytvoření strategie pro publikování příspěvků na Instagramu na profilu Ústavu anorganické chemie v Řeži. Seznámíte se s výzkumem ústavu, který zasahuje do velkého množství vědních oborů. Budete mít možnost spolu s námi rozvinout svou kreativitu a sestavit obsah na míru svým spolužákům – od odborných příspěvků, přes zábavná videa, pozvánky, společenské události, vzdělávací příspěvky nebo třeba i vtipy.
STÁŽISTÉ Martin Coubal, Soňa Kleinerová
Středočeský krajChemie

Chemie bez hranic

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se setkávat částečně i online
Kam až sahají hranice dnešní anorganické chemie? Zajímá se „anorgána“ opravdu jen o kameny, krystaly, soli a názvosloví? Nebo se nebojí nahlédnout mnohem, mnohem dál? Pojďte nám pomoci sestavit zábavnou teambuildingovou hru, která vytáhne žáky na chvíli z běžné hodiny a dovolí jim hravou formou poznat, jak fascinující svět mohou anorganičtí chemici zkoumat a kolika moderním a potřebným oborům dokáže anorganická chemie nabídnout své služby. Budete mít možnost se blíže seznámit s výzkumem přímo u primárního zdroje – na Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR - a na základě výsledků tohoto výzkumu nám pomoci sestavit hru, se kterou budeme moci vyjet za žáky středních škol. Právě váš vhled do současného studentského prostředí nám pomůže sestavit hru tak, aby byla poutavá a zajímavá i pro vaše spolužáky.
STÁŽISTÉ Magdalena Malá
Hlavní město PrahaChemie

Synthesis of chromophores for next generation photovoltaics

LEKTOR STÁŽE Dr. Paul Dron
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Flemingovo nam 2, Praha 6, Czech Republic
POZNÁMKA: Internship in English language
The project targets the synthesis of new chromophores for possible applications in the design of improved solar cells or other photovoltaic devices. Under the supervision of experienced scientists, the intern will get hands-on experience with the synthesis of new organic molecules. During the internship, the intern will become familiar with organic synthesis planning and execution, scientific literature search, safe laboratory practices, use of basic techniques in an organic chemistry lab, handling of special chemicals, purification techniques and structure confirmation methods. The intern will also get accustomed to multitasking and time management. All work related communication will occur in English, although there are also Czech speaking scientists. The intern will have the opportunity to improve his English speaking skills at conversational level, but should not be stressed about perfect use of grammar or advanced vocabulary.
STÁŽISTÉ Andrea Pokorná, Silvie Slámová
Celá ČRChemie

Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFCH J. Heyrovského -Dolejškova 2155/3, Praha 8
POZNÁMKA: Stáž je didaktická a částečně také učí stážistu, jak chemii popularizovat.
Stáž je vhodná pro zájemce/kyni o chemii, který by v budoucnu rád/ráda své znalosti a dovednosti předával dětem/žákům ZŠ jako učitel či jako lektor mimoškolních aktivit v přírodovědných kroužcích. Chcete se učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé? Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale, a to především, pochopit, o jaký princip či jev se jedná a budete se učit, jak toto vše předat srozumitelně dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici nebo ten, který promítá jeden slide za druhým plný textu….. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení vše zapomenou. A chemie - stává se pro ně stále více neoblíbenou disciplínou, pro některé dokonce noční můrou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit žáky ZŠ formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.
STÁŽISTÉ Adam Eichler, Petra Fedorovičová, Michal Ševčík
Hlavní město PrahaChemie

Organic synthesis of neurosteroids

LEKTOR STÁŽE Dr. Eszter Szánti-Pintér
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 18
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2, 16610, Praha 6
Neurosteroids are endogenous compounds which are produced in the nervous system and are capable of modulating its function. Therefore, neurosteroids and their synthetic analogues, neuroactive steroids have a great potential as novel drug-like compounds in the treatment of central nervous system disorders. As part of the internship, we will focus on the organic synthesis of steroidal compounds. Besides performing organic reactions and their work-up, the intern will become familiar with different purification methods, like crystallization and chromatography on silica gel. Finally, the obtained compounds will be characterized by various analytical techniques, such as nuclear magnetic resonance, mass spectrometry and infrared spectroscopy. The internship will be in English.
STÁŽISTÉ Barbora Langerová
Hlavní město PrahaChemie

Stereolitograficky 3D-tištěné hydrogely jako biomedicinální konstrukty a metamateriály

LEKTOR STÁŽE Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Heyrovského náměstí 2, 162 00 Praha 6 (Petřiny)
Při stereolitografickém 3D tisku dochází k vytvrzování prostřednictvím chemické reakce, tzv. fotopolymerizace k rychlému vytvrzení kapalné směsi monomerů a vzniku objektu o požadovaném a přesném tvaru. V našem projektu vyvíjíme tiskové pryskyřice ze speciálních monomerů vhodných pro stereolitografický 3D-tisk hydrogelových biokompatibilních objektů. Vyvíjené materiály jsou biokompatibilní a jsou vhodné jako terapeutické implantáty pro lokální uvolnění léčiva v těle nebo jako vysoce porézní a geometricky přesné substráty pro kultivaci buněk. V rámci projektu se zaměříme na vývoj funkčního gelového konstruktu pro transport účinných látek, který bude ideálně zahrnovat více tištěných gelových vrstev: zaměříme se na optimalizaci složení tiskové pryskyřice pro každou vrstvu a optimalizaci tiskového tvaru gelového konstruktu. V projektu se používá stereolitografická tiskárna Průša SL1S.
STÁŽISTÉ Tereza Dočekalová, Simon Vaculín
Jihočeský krajChemie

Lesní požár: Přítel nebo nepřítel půdního uhlíku?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7, České Budějovice 370 05
Lesní požáry jsou v současnosti díky změně klimatu stále častější, a to i ve střední Evropě a významně tak ovlivňují zásobárnu půdního uhlíku. Pořád ale není jasné, jestli lesní požáry množství uhlíku v půdě zvyšují díky přísunu černého uhlíku (spálené biomasy) nebo snižují kvůli destrukci rostlinné biomasy a tedy opadu. Cílem stáže bude porovnat vliv obsahu organické hmoty a černého uhlíku na ukládání a stabilizaci uhlíku v půdách po lesním požáru.
STÁŽISTÉ Dan Hanzalík
Hlavní město PrahaChemie

Spektroskopie nukleových kyselin v roztoku

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Ústav organické chemie a biochemie AVČR Flemingovo náměstí 2 16610 Praha 6, Dejvice
Pochopení dynamiky, struktury a interakcí molekul nukleových kyselin ve vodném prostředí je důležité pro biologii nebo lékařství. Pro roztoky a kapaliny, na rozdíl od krystalů, je ale okruh metod použitelných pro zkoumání struktury omezený. Jednou z možností je vibrační spektroskopie. Zejména vibrační optická aktivita je na strukturu velmi citlivá. My se zaměříme na počítačové modelování, jehož pomocí lze spektra interpretovat. (viz např. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/221.pdf).
STÁŽISTÉ Petr Hataš, Ondřej Zapletal
Hlavní město PrahaChemie

Využití výpočtů pro interpretaci vibračních spekter proteinů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Kessler, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 542/2 160 00 Praha 6
Proteiny patří mezi základní stavební prvky živých organismů. My se zaměříme na nerozpustné proteinové formy, které se vyskytují přirozeně i během mnoha závažných onemocnění (Alzheimerova, Huntingova nemoc, diabetes, atd.). Porozumění jejich struktuře a mechanismu vzniku nám tak může pomoci při případné diagnostice nebo léčbě. K jejich studiu využijeme kombinaci výpočetních a spektroskopických metod; metodologii otestujeme na jednoduchých systémech, později přejdeme k více komplexním systémům.
STÁŽISTÉ Zuzana Hessová, Janka Sýkorová, Veronika Zelíková

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.