Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajChemická technologie

Application of countercurrent chromatography technology for the production of valuable algal products

LEKTOR STÁŽE Dr José Carlos Cheel Horna
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Novohradská 237 - Opatovický mlýn 379 01 Třeboň, Česká republika
POZNÁMKA: 1-2 student interns.
In recent years, with the advent of increasingly sensitive analytical techniques, a large number of algal products have been identified, including both already known compounds and new ones with innovative potential. These advances in algal product discovery have gone hand in hand with the determination of the biofunctional value of these compounds, driven by the development and application of high-throughput screening bioassays. However, on the way to the commercial exploitation of these valuable compounds, the question of how to extract them efficiently from the algal biomass in order to bring them to market is a major challenge. In this context, liquid-liquid chromatography in the form of countercurrent chromatography (CCC) represents a valuable technological alternative. CCC uses two immiscible liquid phases without a solid support, which allows excellent sample loading and recovery, and its use at pilot and industrial scale is now a successful reality. Student interns will participate in the development and physicochemical evaluation of a wide variety of biphasic solvent systems to determine their potential for use in CCC. They will also participate in the development of CCC separation methods to recover algal compounds of interest to the pharmaceutical, cosmetic, food and nutraceutical industries. We have a new, well-equipped laboratory and work in a friendly and international environment where English, Czech and Spanish can be used.
Hlavní město PrahaChemie

Pátrání po lepších fotosenzitivních kapalně krystalických materiálech

LEKTOR STÁŽE Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Akce Otevřená věda se účastníme již několik let.
Cílem této stáže je charakterizace fyzikálních i chemických vlastností nových fotosenzitivních kapalně krystalických materiálů s jedním chirálním centrem v molekule. Po prvotní charakterizaci mezomorfního chování látek se zaměříme na studium fotoizomerizace jednotlivých látek a jejího vlivu na separační chování během vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Materiály podrobíme i enantioselektivní HPLC. V úvodu budeme pozorovat charakteristické textury jednotlivých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a následně určovat teploty fázových přechodů pomocí diferenční skenovací kalorimetrie. Dále zjistíme optimální podmínky pro chromatografické dělení látek a využijeme je při studiu rychlosti fotoizomerizace. K charakterizaci látek využijeme i měření optické rotace látek.
Jihočeský krajChemie

Vliv travních společenstev na produkci glomalinu a stabilizaci půdního uhlíku

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7, České Budějovice 370 05
Ukládání uhlíku v půdě je v dnešní době velkým tématem, protože by mohlo pomoci při zmírnění probíhající změny klimatu. Zakládání trvalých travních porostů se ukázalo být účinným opatřením z hlediska ukládání uhlíku do půdy, protože produkce glomalinu, proteinu produkovaného na kořenech rostlin napomáhá stabilizaci půdního uhlíku. Množství produkce a kvalita glomalinu ale souvisí s druhem rostliny a stále není zcela jasné, které druhy rostlin v travních společenstvech jsou pro produkci glomalinu nejvhodnější. Cílem stáže bude získat přehled o produkci glomalinu u různých typů travních společenstev a o tom jak množství a kvalita glomalinu ovlivňuje ukládání a stabilizaci uhlíku v půdě.
Kraj VysočinaChemie

Zrychlená karbonatace vápnitých materiálů v přítomnosti organických aditiv

LEKTOR STÁŽE Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Batelovská 485, Telč 58856
Karbonatační reakce vápnitých materiálů představuje komplexní systém chemických procesů vedoucí k transformaci hydroxidu vápenatého na uhličitan vápenatý. Student bude mít možnost experimentálně studovat karbonataci vápenné suspenze v prostředí bohatém na oxid uhličitý a sledovat nejen vybrané parametry reakce, ale také charakterizovat získané produkty moderními analytickými metodami.
Hlavní město PrahaChemie

Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph. D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8
Celosvětovou energetickou spotřebu dodnes pokrývají především fosilní paliva, jejichž spalováním vzniká oxid uhličitý. Ten však může sloužit i jako užitečná surovina. Jednou z výzev je vývoj účinných a selektivních katalyzátorů, které oxid uhličitý pomáhají zachytit a přeměnit na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. Vlastnosti a účinnost kobaltoporfyrinových klecových nebo košíkových katalyzátorů je možné ovlivňovat a zlepšovat v roztocích různých solí. Jak takové molekuly vypadají, jakých prostorových uspořádání mohou nabývat a jak a proč se chovají za různých podmínek? Na tyto otázky se snažím odpovědět pomocí počítačových simulací. Získané poznatky mohou přispět k lepšímu využití jinak spíše nežádoucího skleníkového plynu.
Kraj VysočinaChemie

Charakterizace nových typů geopolymerních materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 32
MÍSTO STÁŽE ÚTAM AV ČR v. v. i., Centrum Telč; Batelovská 485, 486; 588 56 Telč, Česká republika
Geopolymery patří mezi stavební materiály s velkým potenciálem z hlediska aplikací a v porovnání s betonem vykazují lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Student/ka bude provádět experimentální činnost v laboratoři dle pokynů lektora. Hlavní činností bude charakterizace materiálů z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností.
Středočeský krajChemie

Chemickou hvězdou na Instagramu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se scházet částečně i online
Koťátka, štěňátka a nejlépe kapybarátka. To jsou hlavní hvězdy současného Instagramu. Možná se mezi žáky však vyskytují i tací, které fascinuje svět jiný – neviditelný a tajemný svět atomů a molekul, plný překvapení, vůní a světel a jehož poznávání je stále více společensky ceněno. Zkuste s námi sdílet nadšení pro vědu s veřejností. Budete mít možnost podílet se na vytvoření strategie pro publikování příspěvků na Instagramu na profilu Ústavu anorganické chemie v Řeži. Seznámíte se s výzkumem ústavu, který zasahuje do velkého množství vědních oborů. Budete mít možnost spolu s námi rozvinout svou kreativitu a sestavit obsah na míru svým spolužákům – od odborných příspěvků, přes zábavná videa, pozvánky, společenské události, vzdělávací příspěvky nebo třeba i vtipy.
Středočeský krajChemie

Chemie bez hranic

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se setkávat částečně i online
Kam až sahají hranice dnešní anorganické chemie? Zajímá se „anorgána“ opravdu jen o kameny, krystaly, soli a názvosloví? Nebo se nebojí nahlédnout mnohem, mnohem dál? Pojďte nám pomoci sestavit zábavnou teambuildingovou hru, která vytáhne žáky na chvíli z běžné hodiny a dovolí jim hravou formou poznat, jak fascinující svět mohou anorganičtí chemici zkoumat a kolika moderním a potřebným oborům dokáže anorganická chemie nabídnout své služby. Budete mít možnost se blíže seznámit s výzkumem přímo u primárního zdroje – na Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR - a na základě výsledků tohoto výzkumu nám pomoci sestavit hru, se kterou budeme moci vyjet za žáky středních škol. Právě váš vhled do současného studentského prostředí nám pomůže sestavit hru tak, aby byla poutavá a zajímavá i pro vaše spolužáky.
Hlavní město PrahaChemie

Synthesis of chromophores for next generation photovoltaics

LEKTOR STÁŽE Dr Paul Dron
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Flemingovo nam 2, Praha 6, Czech Republic
POZNÁMKA: Internship in English language
The project targets the synthesis of new chromophores for possible applications in the design of improved solar cells or other photovoltaic devices. Under the supervision of experienced scientists, the intern will get hands-on experience with the synthesis of new organic molecules. During the internship, the intern will become familiar with organic synthesis planning and execution, scientific literature search, safe laboratory practices, use of basic techniques in an organic chemistry lab, handling of special chemicals, purification techniques and structure confirmation methods. The intern will also get accustomed to multitasking and time management. All work related communication will occur in English, although there are also Czech speaking scientists. The intern will have the opportunity to improve his English speaking skills at conversational level, but should not be stressed about perfect use of grammar or advanced vocabulary.
Celá ČRChemie

Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFCH J. Heyrovského -Dolejškova 2155/3, Praha 8
POZNÁMKA: Stáž je didaktická a částečně také učí stážistu, jak chemii popularizovat.
Stáž je vhodná pro zájemce/kyni o chemii, který by v budoucnu rád/ráda své znalosti a dovednosti předával dětem/žákům ZŠ jako učitel či jako lektor mimoškolních aktivit v přírodovědných kroužcích. Chcete se učit chemii zábavněji a srozumitelněji, než je obvyklé? Naučíme vás nejen dělat z vašeho pohledu "zábavné" experimenty, ale, a to především, pochopit, o jaký princip či jev se jedná a budete se učit, jak toto vše předat srozumitelně dále. Není nic horšího, než kantor, který stojí před popsanou tabulí a hledá místo na poslední rovnici nebo ten, který promítá jeden slide za druhým plný textu….. Studenti opisují a opisují (a fotí na tablety), pak se biflují a biflují (bez toho, že něčemu rozumí) a po písemce či zkoušení vše zapomenou. A chemie - stává se pro ně stále více neoblíbenou disciplínou, pro některé dokonce noční můrou. U nás nabízíme efektivní způsob příjmu znalostí: protože jsme vědci, tak učíme tím, co umíme dokonale - experimentem. Naši stážisté se v programu stáží seznámí se zajímavými chemickými tématy jak po stránce teoretické, tak hlavně, jak dané téma uchopit experimentálně. Naše didaktická stáž je naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit žáky ZŠ formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucí řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.