Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2023
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBotanika

Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Lesní 322, Průhonice
Cílem stáže je studium interakce rostlin a půdy a jejích důsledků pro koexistenci druhů. Student se zapojí do probíhajícího výzkumu na dané téma.
STÁŽISTÉ Jáchym Vodenka
Hlavní město PrahaChemie

Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými liganky

LEKTOR STÁŽE Ing. et Ing. Vojtěch Hamala
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Rozvojová 1/135, 165 02 Praha 6
Nádorové buňky mají odlišný metabolismus oproti zdravým buňkám: z jedné molekuly glukózy jsou schopny získat cca 10x méně energie než buňky zdravé. Zároveň mají nádorové buňky výrazně větší energetický výdej. Proto je přísun glukózy do nádorových buněk více než 500x větší než přísun glukózy do buněk zdravých. Toho je možné využít nejen při lokaci nádorů při pozitronové emisní tomografii, ale i při vývoji nových léčiv (obsahujících sacharidovou část) pro získání potřebné selektivity vůči nádoru oproti jiným tkáním. Komplexy přechodných kovů se pro léčbu rakoviny využívají již déle než 30 let. Komerčně nejdůležitější jsou komplexy platiny (cisplatina, oxaliplatina), ale cytotoxické působení mají i komplexy železa, ruthenia, iridia, paladia a dalších kovů. V tomto projektu bude připraveno několik nových komplexů ruthenia a železa se sacharidovými ligandy, které budou následně poslány do spolupracujících biologických pracovišť k testování cytotoxicit. Student si vyzkouší práci v organické laboratoři, osvojí si základní postupy organické a koordinační chemie včetně analytické charakterizace připravených látek.
STÁŽISTÉ Filip Dvořák, Hedvika Hujerová, Adriena Jedličková
Hlavní město PrahaChemie

Studium biologicky aktivních heterocyklů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Šebestík, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6
Heterocyklické sloučeniny představují významné třídy biologicky aktivních látek. V rámci stáže se zaměříme na syntézy deriváty akridinů, které mají potenciál léčit prionové a jiné neurodegenerativní onemocnění. Připravené deriváty budou charakterizovány analytickými metodami, jako je kapalinová chromatogrfie, nukleární magnetická rezonance, hmotnostní spektrometrie, fluorescenční spektroskopie, Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita.
STÁŽISTÉ Thu Yen Nguyen, Jáchym Obšil
Hlavní město PrahaChemie

Synthesis of chromophores for next generation photovoltaics

LEKTOR STÁŽE Dr. Paul Dron
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6
POZNÁMKA: Internship in English language
The project targets the synthesis of new chromophores for possible applications in the design of improved solar cells or other photovoltaic devices. Under the supervision of experienced scientists, the intern will get hands-on experience with the synthesis of new organic molecules. During the internship, the intern will become familiar with organic synthesis planning and execution, scientific literature search, safe laboratory practices, use of basic techniques in an organic chemistry lab, handling of special chemicals, purification techniques and structure confirmation methods. The intern will also get accustomed to multitasking and time management. All work related communication will occur in English, although there are also Czech speaking scientists. The intern will have the opportunity to improve his English speaking skills at conversational level, but should not be stressed about perfect use of grammar or advanced vocabulary.
STÁŽISTÉ Andrea Pokorná
Středočeský krajChemie

Novel Borane Cluster Compounds - A New Source of Light

LEKTOR STÁŽE Dr. Michael Londesborough, B.Sc Hons Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Řež 1001, Husinec
There is a demand in the fields of optoelectronic devices, energy conversion, luminescence sensing and bioimaging, and photodynamic therapy, for efficient luminescent materials. Here, there is renewed interest in the binary boron hydride cluster compound anti-B18H22 (octadecaborane) since our discovery of its utility as a new class of laser material (https://www.youtube.com/watch?v=mPNyQqsYKWE&t=38s&ab_channel=MichaelLondesborough). It is also of particular interest as it fluoresces in the elusive blue region of the spectrum with a quantum yield approaching unity, it is highly photostable, and it is readily soluble in organic polymer matrices. These are all factors of general practical benefit regarding the fabrication of optical devices. We have demonstrated that the luminescent properties of anti-B18H22 may be modified by the introduction of substituents or ligands to the borane cluster that replace the terminal hydrogen atoms with groups such as –SH, alkyls, iodine, and pyridine to give molecules capable of, for example, environment-sensitive thermochromic luminescence, single-molecule multiple emissions, and the photosensitization of oxygen (https://www.youtube.com/watch?v=3uQcGkJM6yQ&ab_channel=MichaelLondesborough). To date, it seems that the {anti-B18} core, that is the fusion of two {nido-B10} subclusters via a common edge, is a prerequisite to photoactivity from these species, and that substitution of its peripheral hydride layer is the best handle to fine-tuning its photophysical properties. Your mission, if you choose to accept it, is to help us widen our portfolio of luminescent borane cluster compounds and thus contribute to this new source of light! You will learn and practice modern synthetic methods in borane chemistry, master various analytical techniques (such as NMR spectroscopy, mass spectrometry, and UV-vis), and improve your English-speaking skills. We look forward to welcoming you on-board.
STÁŽISTÉ Lucie Fusková, Jakub Kulhavý
Středočeský krajChemie

Novel Borane Cluster Compounds - A New Source of Light (Part II)

LEKTOR STÁŽE Dr. Marcel Ehn, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Řež 1001, Husinec
There is a demand in the fields of optoelectronic devices, energy conversion, luminescence sensing and bioimaging, and photodynamic therapy, for efficient luminescent materials. Here, there is renewed interest in the binary boron hydride cluster compound anti-B18H22 (octadecaborane) since our discovery of its utility as a new class of laser material (https://www.youtube.com/watch?v=mPNyQqsYKWE&t=38s&ab_channel=MichaelLondesborough). It is also of particular interest as it fluoresces in the elusive blue region of the spectrum with a quantum yield approaching unity, it is highly photostable, and it is readily soluble in organic polymer matrices. These are all factors of general practical benefit regarding the fabrication of optical devices. We have demonstrated that the luminescent properties of anti-B18H22 may be modified by the introduction of substituents or ligands to the borane cluster that replace the terminal hydrogen atoms with groups such as –SH, alkyls, iodine, and pyridine to give molecules capable of, for example, environment-sensitive thermochromic luminescence, single-molecule multiple emissions, and the photosensitization of oxygen (https://www.youtube.com/watch?v=3uQcGkJM6yQ&ab_channel=MichaelLondesborough). To date, it seems that the {anti-B18} core, that is the fusion of two {nido-B10} subclusters via a common edge, is a prerequisite to photoactivity from these species, and that substitution of its peripheral hydride layer is the best handle to fine-tuning its photophysical properties. Your mission, if you choose to accept it, is to help us widen our portfolio of luminescent borane cluster compounds and thus contribute to this new source of light! You will learn and practice modern synthetic methods in borane chemistry, master various analytical techniques (such as NMR spectroscopy, mass spectrometry, and UV-vis), and improve your English-speaking skills. We look forward to welcoming you on-board.
STÁŽISTÉ Jan Hána
Hlavní město PrahaChemie

Organic synthesis of neurosteroids I.

LEKTOR STÁŽE Dr. Eva Kudová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6
POZNÁMKA: Internship in English language
Our research is focused on the organic synthesis of new molecules, which are subsequently tested in cooperation with our colleagues from the Institute of Physiology of the Academy of Sciences in various cellular models related to the activities of the central nervous system. As part of the internship, the student will participate in one of our projects. Mainly, the student will perform the organic synthesis of new substances, purification, analysis and interpretation of the data obtained.
STÁŽISTÉ Barbora Langerová
Hlavní město PrahaChemie

Organic synthesis of neurosteroids II.

LEKTOR STÁŽE Dr. Eva Kudová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6
POZNÁMKA: Internship in English language
Our research is focused on the organic synthesis of new molecules, which are subsequently tested in cooperation with our colleagues from the Institute of Physiology of the Academy of Sciences in various cellular models related to the activities of the central nervous system. As part of the internship, the student will participate in one of our projects. Mainly, the student will perform the organic synthesis of new substances, purification, analysis and interpretation of the data obtained.
STÁŽISTÉ Lucie Vykydalová
Středočeský krajChemie

Aktivní borán - nový porézní polymer

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jan Demel, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Husinec-Řež 1001, Řež
Aktivní borán je nový porézní polymer, jehož průměr pórů je menší než dva nanometry. Tato velikost je velice blízká velikosti běžných malých molekul. Proto se ukazuje, že aktivní borán je vhodný pro různé aplikace, jako například sorpce polutantů nebo katalýza. Cílem stáže bude řešit dílčí úkoly spojené s porozuměním vzniku a vlastnostmi aktivního boránu.
STÁŽISTÉ Dominique Peršínová
Hlavní město PrahaChemie

Studium nových polymerních materiálů pro biologické aplikace

LEKTOR STÁŽE Ing. Karel Pomeisl, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8
Úkolem kurzu je seznamení studenta se základními vědními disciplínami potřebnými ve vývoji nových polymerních materiálů jako kultivačních přípravků rostlin (polymerní hydrogely). Cílem vývoje je lepší porozumění vlastností těchto materiálů na podkladě multidisciplinárních dovedností jako je syntéza organických látek, jejich instrumentální analýza a měření fyzikálních a biologických vlastností.
STÁŽISTÉ Martin Dohnal

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.