Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Axonal regeneration in the spinal cord

LEKTOR STÁŽE Anda Cimpean
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: I am a PhD student from abroad and I don't speak czech. For avoiding language barriers it would be ideal to have an English, Spanish or Romanian speaking student joining.
We are a neuroscience research department and we are focussed on regeneration and plasticity in the central nervous system. The internship will consist of getting familiar with neuroscience techniques, critical thinking, analysis, and of course, with the neuroscience community. The student will have the opportunity to join a wonderful department next to many young and friendly researchers.
Stážisté Helena Hadrbolcová, Elizaveta Podobnaya, Eliška Zvolská
Hlavní město PrahaDějiny umění

Od výzkumu ke knížce. Jak vznikají vědecké publikace

LEKTOR STÁŽE Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student-stážista se bude podílet na přípravě závěrečné vědecké publikace z oblasti dějin umění. Seznámí se s principy editorské a redakční práce, přípravou obrazové dokumentace a podkladů. Zároveň pronikne do problematiky autorského práva týkajícího se reprodukcí v odborné literatuře. Jelikož publikace bude vycházet v zahraničním nakladatelství, ověří si své jazykové schopnosti a získá potřebnou slovní zásobu.
Stážistka Valentina Homolová
Jihomoravský krajDějiny umění

Umělecké památky Moravy a Slezska - archiv k projektu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Dolejší, Ph.D.
INSTITUCE Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V září letošního roku vyšel tiskem 3. svazek rozsáhlé topografické encyklopedie Umělecké památky Moravy a Slezska. Při zpracování jednotlivých hesel svazků 1-3 vzniklo velké množství přípravného písemného materiálu, fotodokumentace a plánových podkladů. K jejich dalšímu účelnému využití vznikne v brněnském pracovišti archiv, jehož založení bude základní náplní stáže. V rámci pořádání dokumentace bude mít stážista možnost blíže se seznámit s tímto dlouhodobým projektem Ústavu dějin umění.
Hlavní město PrahaFilozofie

Filosofie Jana Patočky a její souvislosti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Účast na seminářích Archivu Jana Patočky - četba a interpretace vybraných textů Jana Patočky a autorů souvisejících s jeho dílem.
Stážistka Anna Balcarová
Hlavní město PrahaFilozofie

Etické výzvy technologií

LEKTOR STÁŽE Mgr. Juraj Hvorecký, PhD
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nadcházející léta a desetiletí přinesou bezpočet nových technologických vymožeností, které významně zasáhnou do života člověka i celé společnosti. Jaké etické výzvy můžeme od technologií očekávat? V diskusích nad materiály, které se věnují možným dopadům inovací, se podíváme na některé z nejpalčivějších otázek budoucnosti: máme na ulice měst vpustit autonomní vozidla? Co získáme průzkumem vesmíru? Co způsobí na bojištích nasazení robotických vojáků? Je proměna člověka na kyborga žádoucí medicínskou změnou? Od studentek a studentů se očekává výborná znalost angličtiny, pracovní nasazení a dostatek času na přípravu i setkávání.
Stážisté Barbora Buršíková, Tomáš Kasala, Nela Štěpánková
Hlavní město PrahaFilozofie

Understanding Bioethics

LEKTOR STÁŽE Dr Geoffrey Dierckxsens
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The internship is mainly in English (with some courses in Czech).
This internship is for students who have questions or want to learn about bioethics in our contemporary society, both on a national and international level. Questions include but are not limited to: How should governments deal with a pandemic outbreak? Is it morally correct to divide scarce medical resources or medicine based on age? Is it ethical to impose a hard lockdown? Apart from issues related to Covid-19, we also deal with other bioethical issues, such as gender equality in health care, patient's autonomy and quality of life or bio-politics.
Stážisté Darja Koževnikova, Tamara Lutkova, Tobias Peichl
Jihomoravský krajHistorie

Máme se bát Ruska?

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabídne orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. Cílem stáže je seznámit se se základními příručkami k dějinám Ruska, jež vznikaly v českém prostředí, a konfrontovat jejich výklad s nejnovějšími historiografickými poznatky. Jde také o to nahlédnout za rámec politických dějin, zejména do kulturně historických souvislostí. Časový záběr je vymezován 18. až 20. stoletím. Téma, na nějž bude položen důraz, bude po dohodě upřesněno. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů české provenience. Pří alespoň částečné znalosti ruštiny se lze věnovat i ruské literatuře. Výsledkem stáže bude kritický náhled na vybraný dějinný problém a jeho dosavadní zpracování a schopnost připravit vlastní analytickou studii z vybraného tématu ruských dějin či česko-ruských vztahů. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
Stážisté Veronika Marešová, Emma Novotná, Nevenka Petříčková
Hlavní město PrahaHistorie

Příprava podkladů a vkládání dat do databáze v rámci projektu Správa území v prostoru a čase (TAČR)

LEKTOR STÁŽE PhDr. Václava Horčáková
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Znalost němčiny vítána, není však podmínkou.
Studium písemných, kartografických a ikonografických pramenů se zaměřením na vzájemné vazby vývoje vlastnictví půdy a správy území, vkládání dat do databáze. Cílem projektu je vytvoření veřejné webové aplikace.
Stážisté Lucie Martináková, Ondřej Nováček
Hlavní město PrahaHistorie

Dějiny Židů v českých zemích

LEKTOR STÁŽE Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stážisté se seznámí s metodami výzkumu židovských dějin a sami se do výzkumu zapojí. Seznámí se základními prameny (exkurze do Židovského muzea v Praze), naučí se vyhledávat relevantní literaturu v bibliografických databázích. Stážisté pomohou vytvářet databázi židovských obcí v českých zemích, která bude obsahovat základní demografické údaje a mapové podklady.
Stážisté Tadeáš Krejčí, Kateřina Nejedlá, Simona Petržílková
Hlavní město PrahaHistorie

Meziválečné nedemokratické režimy ve střední Evropě

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Květina, Ph.D.
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Předmětem výzkumné stáže bude studium politické kultury ve zvolených zemích středoevropského rámce (ČSR, Polsko, Rakousko) v časovém období 1918–1939 s klíčovou otázkou zaměřenou na odlišnosti, respektive podobnosti místních protidemokratických aktérů a jejich idejí. V průběhu stáže by měly být aplikovány komparativní přístupy a metody výzkumu nedemokratických režimů (teorie autoritářských režimů) na konkrétní historické případy Piłsudského Polska, Dolffussova Rakouska či pomnichovského Československa s cílem určit, do jaké míry lze střední Evropu dané doby vnímat jako případ silné a specifické nedemokratické teorie i praxe.
Stážistka Anna Vaňačová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.