Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajPopularizace vědy

Chemie bez hranic

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se částečně scházet i online
Kam až sahají hranice dnešní anorganické chemie? Zajímá se „anorgána“ opravdu jen o kameny, krystaly, soli a názvosloví? Nebo se nebojí nahlédnout mnohem, mnohem dál? Pojďte nám pomoci sestavit zábavnou teambuildingovou hru, která vytáhne žáky na chvíli z běžné hodiny a dovolí jim hravou formou poznat, jak fascinující svět mohou anorganičtí chemici zkoumat a kolika moderním a potřebným oborům dokáže anorganická chemie nabídnout své služby. Budete mít možnost se blíže seznámit s výzkumem přímo u primárního zdroje – na Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR - a na základě výsledků tohoto výzkumu nám pomoci sestavit hru, se kterou budeme moci vyjet za žáky středních škol. Právě váš vhled do současného studentského prostředí nám pomůže sestavit hru tak, aby byla poutavá a zajímavá i pro vaše spolužáky.
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Popularizace věd o Zemi v praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Voráčová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II/1401, 141 00 Praha 4 – Spořilov
Chcete si zkusit popularizaci vědeckých témat? Co je vlastně na vědě lákavé a jak vypadá výzkum věd o Zemi v realitě? Určitě zabrousíme do témat jako jsou - sopky, zemětřesení nebo třeba analogové modelování v geovědách, které umožňuje přenést procesy odehrávající se v přírodě do laboratoře. Současně si povíme něco o běžném vědeckém provozu, práci vědce a pak se podíváme na to, jakou roli v komunikaci vědy budeme hrát my. Jedním z cílů je oživit instagramový profil Geofyzikálního ústavu. Zvolíme si několik témat, kterým se budeme v rámci tohoto roku věnovat a ty provětráme. Kromě toho se společně s námi také zapojíte do příprav akcí pro školy a veřejnost - Den Země, Veletrh vědy, Den otevřených dveří. Co od stážistů očekáváme? Zájem o sociální sítě, komunikativnost a kreativitu a ideálně zájem o přírodní vědy.
STÁŽISTÉ Karolína Kühnová, Kristýna Stránská, Rebeka Zlesáková
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [víslovnostňí vískum]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
POZNÁMKA: Pracoviště bohužel není bezbariérově přístupné (2. patro bez výtahu).
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se nejen na výslovnost přejatých slov a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny, ale i na výrazy domácí. Stážista podnikne sérii samostatných minivýzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR či v Internetové jazykové příručce. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data.
STÁŽISTÉ Adam Benedikt, Šimon Zelenka
Hlavní město PrahaJazykověda

Ediční příprava „ſtarych knieh“

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jitka Filipová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
Náplní stáže je elementární ediční jazykověanalytická práce s česky psanými tisky raného novověku (15.–17. století). Stážista se seznámí s vývojem českého pravopisného systému a s tiskařskou praxí té doby. Naučí se přepisovat a interpretovat vybraný středněčeský tisk a připraví jej k elektronickému vydání. Výstupem stáže bude veřejně dostupná elektronická edice, jež bude začleněna do Středněčeské textové banky na portálu Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz). Student by měl být na konci stáže schopen číst tisky z období raného novověku a mít základní přehled o dobové češtině.
STÁŽISTÉ Barbora Doušková, Karolína Švecová
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz prožívání přírody

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere úzký výsek přírody dle svého zájmu, s lektorem zvolí jeho lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku vývoje vztahu člověka k přírodě, jak se promítla do užívání jazyka. Př.: Dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova les od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
STÁŽISTÉ Samuel Brunczlík, Ivan Rosa
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz emoce

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere konkrétní emoci, s lektorem zvolí její lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku chápání a prožívání konkrétní emoce, jak se promítla do užívání jazyka. Př.: Dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova strach od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
STÁŽISTÉ Ondřej Mazák
Celá ČRJazykověda

Vodní nádrže a jejich jména

LEKTOR STÁŽE Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení , Veveří 97, 602 00 Brno; většinu setkání lze realizovat i distančně
POZNÁMKA: Přístup na naše pracoviště není bezbariérový (schodiště bez výtahu). Většina setkání však může proběhnout i distančně.
Stáž je zaměřena na výzkum pomístních jmen vodních nádrží. Účastník/účastnice získá základní vědomosti o tomto druhu vlastních jmen a jejich výzkumu u nás. Sám/sama potom provede sběr jmen vodních nádrží (tedy jezer, rybníků, přehradních nádrží) v kraji, z něhož pochází nebo ve kterém žije. Rozsah výzkumu bude omezen podle oblasti, odkud stážista/stážistka pochází nebo v ní žije. Sebraný jazykový materiál stážista/stážistka podrobí jazykovědné analýze – posoudí mj. motiv vzniku pojmenování, povšimne si případných nářečních nebo jiných jazykových zvláštností apod. Svá zjištění utřídí a sestaví typologii jmen vodních nádrží ve zkoumané oblasti. Zúčastnit se mohou zájemci z celé republiky, nejen z Brna nebo Jihomoravského kraje, kde se nachází pracoviště pořádající stáž, neboť většina setkání může proběhnout i distančně.
STÁŽISTÉ Ráchel Libová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.