Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Vyfoť si a prozkoumej bouři

LEKTOR STÁŽE RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFA AVČR, Boční II 1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov
Bouřky fascinují lidstvo od nepaměti svojí tajemnou krásou, potenciálním nebezpečím, ale i ztíženou předpověditelností. Zkuste se stát lovcem bouřek - sledovat předpověď počasí a radarová nebo satelitní měření a v terénu si pak vyfotit krásnou letní bouři. Studenti se seznámí s konvektivními bouřemi, s jejich projevy a prozkoumají svoji ulovenou bouři.
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Průzkum a možnosti stratoférických dat

LEKTOR STÁŽE RNDr. Michal Kozubek, Ph.D
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, Praha 4, 14100
V rámci průzku mu stratosféry potřebujem používat co největší množství dat. Část z nich pochází z pozorování pomocí družic nebo balónů, ale větší část je z tzv. reanalyzovaných dat nebo matematických modelů. Je potřeba tato data prozkoumat a porovnat, jestli někde není nějaky problém. Budeme se zabývat hlavně teplotou, větrem a ozonem, což jsou velice důležité parametry pro studium dynamiky stratosféry.
Jihočeský krajVědy o Zemi

Molecular transformations in the environment

LEKTOR STÁŽE Dr Travis Meador
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Sadkach 7, Ceske Budejovice 37005
POZNÁMKA: Communication for this internship will be in English.
All over the world, microbes respire organic matter to carbon dioxide (CO2) for energy, but some molecules are only partially oxidized and are transformed to stable intermediates or end-products of degradation. These molecules have important ecological and environmental functions, because they essentially store solar energy and sequester CO2 from the atmosphere. The goal of this internship is to define the chemical signatures of molecules that accumulate during microbial respiration of natural organic matter. This will be achieved by performing natural, heterotrophic incubation experiments that monitoring the production of CO2 and the stable hydrogen and oxygen isotopic composition of dissolved molecules that remain in culture media. The student will learn basic laboratory skills in organic geochemistry, including separation and extraction techniques, microbial cultivation protocols, measurement of CO2 by gas chromatography, preparation of samples for isotope ratio mass spectrometry, and together we will perform and interpret stable isotope ratio measurements. We will also work to develop scientific writing skills and communication of results.
Hlavní město PrahaVědy o Zemi

Kosmické počasí a jeho efekty na technologie

LEKTOR STÁŽE MSc Jaroslav Urbář, PhD
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, Praha 4
POZNÁMKA: Studentovi bude umožněna volba směřování, jelikož kosmické počasí a jeho efekty na technologie jsou opravdu multidisciplinární oblastí, tedy se lze zaměřit na specifické efekty relevantní pro zpřesňování družicové navigace, indukované proudy v rozvodných sítích, radiační efekty apod.
Kosmické počasí má mnoho různých efektů jak na lidské technologie, tak na přírodní procesy. Seznámíme se společně s fyzikálními podmínkami ve vyšších vrstvách atmosféry, silně ovlivňovanými především sluneční aktivitou. Využijeme toho, že dlouhodobé trendy v těchto podmínkách, zkoumané kosmickou klimatologií, již poskytly řadu vodítek. Probereme extrémní případy, kdy lidstvo již pocítilo dopady kosmického počasí na technologie. Poté se pustíme do srovnávání datových řad a vyvozování dlouhodobých trendů ve vyšší atmosféře ovlivňovaných sluneční aktivitou. Pokud budeš inklinovat k více aplikovanému zaměření výzkumu, srovnáme také se známými efekty na technologie, např. s naměřenou (až možná překvapivě proměnnou) přesností systémů družicové navigace.
Jihomoravský kraj

Slovanství a slovanská vzájemnost v českém národním životě

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Brněnská kancelář, Čechyňská 19, 602 00
POZNÁMKA: Oborem stáže je historická slavistika
Předmětem stáže je poznání fenoménu slovanství a slovanské vzájemnosti v českém národním životě v průběhu 18.-20.století. Důraz bude kladen na jeho roli při formování moderní české národní společnosti v 18. a 19. století a na jeho státotvornou roli v průběhu 20.století.
Hlavní město PrahaBiochemie

Biogeneze krátkých nekódujících RNA

LEKTOR STÁŽE Prof. David Staněk, PhD.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Laboratoř Biologie RNA, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4
Krátké nekódující RNA (snRNA) jsou klíčové molekuly, které katalyzují RNA sestřih. Tento proces, při kterém dochází k odstranění nekódujících sekvencí z pre-mRNA, je katalyzován tzv. sestřihovým komplexem, který je jedním z největších komplexů v buněčném jádře. Sestřihový komplex je tvořen cca 150 komponenty. SnRNA studované v naší laboratoři jsou základními strukturními a funkčními komponenty sesřihového komplexu. Cílem předkládaného studentského projektu je studovat biogenezi snRNA od transkripce po jejich inkorporace do sestřihového komplexu. Primární metody používané v projektu zahrnují práce s nukleovými kyselinami, bakteriemi a lidskými buněčnými kulturami. Studenti budou pracovat s plasmidy pro expresi snRNA, exprimovat snRNA v lidských buňkách a detekovat je pomocí mikroskopie a gelové elektroforézy.
Jihočeský krajBiochemie

Repurposing of antiparasitic drugs for African Trypanosomiasis

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michaela Kunzová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Biology Centre, Institute of Parasitology
POZNÁMKA: The student will learn how to work with BSL-2 category parasites (infectious, but not to humans) and handle these cells under sterile conditions. Emphasis will be placed on precise pipetting and thorough note taking.
Years of intensive research of various human diseases, including infectious diseases, have led to the development of specific drugs for certain diseases. Such research is extremely costly, and therefore, there have been recent efforts for drug repurposing. In this project, we aim to take advantage of already tested and/or approved drugs to treat tuberculosis, malaria and ischemic conditions and test them on the parasites that cause Animal African Trypanosomiasis (AAT). AAT is considered a neglected tropical disease and has a profound negative impact on human health and livestock in sub-Saharan Africa. The project will evaluate the effects of: 1) bedaquilline, a functional compound in the drug SIRTURO, approved against tuberculosis; 2) proguanil, one of the compounds in the drug Malarone, used to treat malaria; 3) epicatechin and catechin, compounds with a potential to treat ischemic diseases, on several species of African trypanosomes (e.g. Trypanosoma brucei brucei and T. evansi, the causative agents of AAT). The student will determine the cytotoxic effects of these drugs on trypanosomes in culture and using the available literature he/she will propose the mode of action of the tested drugs.
Hlavní město PrahaBiofyzika

Magnetogenetics, from present to future

LEKTOR STÁŽE doc Vitalii Zablotskii, DrSc
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: V angličtině
Magnetogenetics is an approach that enables precise control over the biological functions of cells, tissues, and even organisms through the integration of magnetic fields and genetic engineering techniques. The clear advantages of magnetogenetics in potential clinical applications include the ability to remotely manipulate cell fate and gene expression by leveraging the interaction between cells and externally applied magnetic fields. This project aims to provide a conceptual outline of our current understanding of key aspects of magnetogenetics and their relevance to human diseases, with the goal of informing the design of future studies. Magnetogenetics holds promise for therapeutic applications. By selectively controlling cellular functions using magnetic fields, it may be possible to develop new approaches for treating various diseases, including neurological disorders, by modulating neural activity, delivering targeted therapies, or promoting tissue regeneration. We propose research that aims at theoretical analysis and experimental study of how magnetic fields (uniform, gradient, low-frequency, and static magnetic fields) affect various cellular functions, including membrane ion channels, membrane potential, cell division, cytoskeleton perturbations, and DNA synthesis and damage.
Jihočeský krajBiologie

Využití sekundárních metabolitů bakterií v biologické ochraně rostlin

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE BC AV ČR, v. v. i.Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice
Mšice broskvoňová přenášející rostlinné viry a invazivní plzáci způsobují vážné poškození rotlin. Jejich regulace se spoléhala výhradně na chemické pesticidní látky. Výsledkem je, že mšice broskvoňová patří mezi hmyz nejvíce odolný vůči pesticidům, zatímco voda a půda jsou znečištěny zbytky pesticidů. Proto se snažíme vyvinout ekonomicky efektivní strategii biologické regulace populací škůdců šetrnější k životnímu prostředí. Cílem projektu je nalézt a definovat účinné bakteriální metabolity, které jsou schopny zabíjet nebo zpomalovat rozvoj modelových škůdců. Projekt se zaměří na účinnost sekundárních metabolitů bakterií rodu Xenorhabdus v laboratorních a poloprovozních podmínkách.
Jihočeský krajBiologie

Masové produkce hlístic a bakterií v tekutých médiích pro biologickou ochranu rostlin

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE BC AV ČR, v. v. i.Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice
V naší laboratoři jsme vyvinuli dva produkty pro biologickou ochranu rostlin. Oba jsou na trhu, ale nyní potřebujeme rozšířit výrobní technologii. V jednom z dalších výzkumných projektů, který se zaměřuje na regulaci mšic pomocí bakteriálních sekundárních metabolitů, budeme začínat s poloprovozní aplikací těchto látek. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit technologii, tak aby bylo možné produkovat metabolity i hlístice v odpovídající kvalitě ve velkém objemu. Nejprve začneme jednodušší technologií na třepačkách a později bude následovat produkce v laboratorním bioreaktoru, který by měl poskytovat mnohem vyšší stabilní výtěžek. Vaším úkolem bude nastartovat, otestovat, ověřit metody a najít optimální řešení, které bude použito v dalších částech našeho výzkumu.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.