Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2024
Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaBiochemie

Biogeneze krátkých nekódujících RNA

LEKTOR STÁŽE prof. David Staněk, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Laboratoř Biologie RNA, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4
Krátké nekódující RNA (snRNA) jsou klíčové molekuly, které katalyzují RNA sestřih. Tento proces, při kterém dochází k odstranění nekódujících sekvencí z pre-mRNA, je katalyzován tzv. sestřihovým komplexem, který je jedním z největších komplexů v buněčném jádře. Sestřihový komplex je tvořen cca 150 komponenty. SnRNA studované v naší laboratoři jsou základními strukturními a funkčními komponenty sesřihového komplexu. Cílem předkládaného studentského projektu je studovat biogenezi snRNA od transkripce po jejich inkorporace do sestřihového komplexu. Primární metody používané v projektu zahrnují práce s nukleovými kyselinami, bakteriemi a lidskými buněčnými kulturami. Studenti budou pracovat s plasmidy pro expresi snRNA, exprimovat snRNA v lidských buňkách a detekovat je pomocí mikroskopie a gelové elektroforézy.
STÁŽISTÉ Ngan Nguyen, Tu Uyen Tran
Jihočeský krajBiochemie

Repurposing of antiparasitic drugs for African Trypanosomiasis

LEKTOR STÁŽE Mgr. Michaela Kunzová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Biology Centre, Institute of Parasitology
POZNÁMKA: The student will learn how to work with BSL-2 category parasites (infectious, but not to humans) and handle these cells under sterile conditions. Emphasis will be placed on precise pipetting and thorough note taking.
Years of intensive research of various human diseases, including infectious diseases, have led to the development of specific drugs for certain diseases. Such research is extremely costly, and therefore, there have been recent efforts for drug repurposing. In this project, we aim to take advantage of already tested and/or approved drugs to treat tuberculosis, malaria and ischemic conditions and test them on the parasites that cause Animal African Trypanosomiasis (AAT). AAT is considered a neglected tropical disease and has a profound negative impact on human health and livestock in sub-Saharan Africa. The project will evaluate the effects of: 1) bedaquilline, a functional compound in the drug SIRTURO, approved against tuberculosis; 2) proguanil, one of the compounds in the drug Malarone, used to treat malaria; 3) epicatechin and catechin, compounds with a potential to treat ischemic diseases, on several species of African trypanosomes (e.g. Trypanosoma brucei brucei and T. evansi, the causative agents of AAT). The student will determine the cytotoxic effects of these drugs on trypanosomes in culture and using the available literature he/she will propose the mode of action of the tested drugs.
STÁŽISTÉ Vojtěch Fiedler
Hlavní město PrahaBiofyzika

Magnetogenetics, from present to future

LEKTOR STÁŽE doc. Vitalii Zablotskii, DrSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: V angličtině
Magnetogenetics is an approach that enables precise control over the biological functions of cells, tissues, and even organisms through the integration of magnetic fields and genetic engineering techniques. The clear advantages of magnetogenetics in potential clinical applications include the ability to remotely manipulate cell fate and gene expression by leveraging the interaction between cells and externally applied magnetic fields. This project aims to provide a conceptual outline of our current understanding of key aspects of magnetogenetics and their relevance to human diseases, with the goal of informing the design of future studies. Magnetogenetics holds promise for therapeutic applications. By selectively controlling cellular functions using magnetic fields, it may be possible to develop new approaches for treating various diseases, including neurological disorders, by modulating neural activity, delivering targeted therapies, or promoting tissue regeneration. We propose research that aims at theoretical analysis and experimental study of how magnetic fields (uniform, gradient, low-frequency, and static magnetic fields) affect various cellular functions, including membrane ion channels, membrane potential, cell division, cytoskeleton perturbations, and DNA synthesis and damage.
STÁŽISTÉ Nina Obdržálková, Adam Popov, Sophia Zamanova
Hlavní město PrahaBiofyzika

Magnetogenetics, from present to future II.

LEKTOR STÁŽE Ing. Mgr. Tatyana Polyakova
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: V angličtině.
Magnetogenetics is an approach that enables precise control over the biological functions of cells, tissues, and even organisms through the integration of magnetic fields and genetic engineering techniques. The clear advantages of magnetogenetics in potential clinical applications include the ability to remotely manipulate cell fate and gene expression by leveraging the interaction between cells and externally applied magnetic fields. This project aims to provide a conceptual outline of our current understanding of key aspects of magnetogenetics and their relevance to human diseases, with the goal of informing the design of future studies. Magnetogenetics holds promise for therapeutic applications. By selectively controlling cellular functions using magnetic fields, it may be possible to develop new approaches for treating various diseases, including neurological disorders, by modulating neural activity, delivering targeted therapies, or promoting tissue regeneration. We propose research that aims at theoretical analysis and experimental study of how magnetic fields (uniform, gradient, low-frequency, and static magnetic fields) affect various cellular functions, including membrane ion channels, membrane potential, cell division, cytoskeleton perturbations, and DNA synthesis and damage.
STÁŽISTÉ Victoria Sofia Astol Centena
Jihočeský krajBiologie

Využití sekundárních metabolitů bakterií v biologické ochraně rostlin

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE BC AV ČR, v. v. i.Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice
Mšice broskvoňová přenášející rostlinné viry a invazivní plzáci způsobují vážné poškození rotlin. Jejich regulace se spoléhala výhradně na chemické pesticidní látky. Výsledkem je, že mšice broskvoňová patří mezi hmyz nejvíce odolný vůči pesticidům, zatímco voda a půda jsou znečištěny zbytky pesticidů. Proto se snažíme vyvinout ekonomicky efektivní strategii biologické regulace populací škůdců šetrnější k životnímu prostředí. Cílem projektu je nalézt a definovat účinné bakteriální metabolity, které jsou schopny zabíjet nebo zpomalovat rozvoj modelových škůdců. Projekt se zaměří na účinnost sekundárních metabolitů bakterií rodu Xenorhabdus v laboratorních a poloprovozních podmínkách.
STÁŽISTÉ Adam Kraml
Jihočeský krajBiologie

Masové produkce hlístic a bakterií v tekutých médiích pro biologickou ochranu rostlin

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE BC AV ČR, v. v. i.Branišovská 1160/31, 37005 České Budějovice
V naší laboratoři jsme vyvinuli dva produkty pro biologickou ochranu rostlin. Oba jsou na trhu, ale nyní potřebujeme rozšířit výrobní technologii. V jednom z dalších výzkumných projektů, který se zaměřuje na regulaci mšic pomocí bakteriálních sekundárních metabolitů, budeme začínat s poloprovozní aplikací těchto látek. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit technologii, tak aby bylo možné produkovat metabolity i hlístice v odpovídající kvalitě ve velkém objemu. Nejprve začneme jednodušší technologií na třepačkách a později bude následovat produkce v laboratorním bioreaktoru, který by měl poskytovat mnohem vyšší stabilní výtěžek. Vaším úkolem bude nastartovat, otestovat, ověřit metody a najít optimální řešení, které bude použito v dalších částech našeho výzkumu.
STÁŽISTÉ Tereza Píšková, Adina Přibylová
Hlavní město PrahaBiologie

Identifikace mikroskopických hub a studium jejich sekundárních metabolitů 2

LEKTOR STÁŽE Ing. Michaela Švarcová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 14220
V rámci stáže bude student izolovat mikroskopické houby z prostředí. Po získání čistých kultur bude provedena jejich identifikace pomocí morfologie a DNA sekvencí. Následovat bude izolace sekundárních metabolitů a studium jejich antimikrobiálních aktivit.
STÁŽISTÉ Josef Bartošek, Sabina Jiříková, Vojtěch Kotaška
Hlavní město PrahaBiologie

Vliv různých osmoticky aktivních látek na růst vláknitých hub

LEKTOR STÁŽE František Sklenář, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 14220
STÁŽISTÉ Veronika Košťálová
Hlavní město PrahaBiologie

Mechanismy vzniku erytrocytů u modelového organismu Danio rerio

LEKTOR STÁŽE Ondřej Svoboda, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Laboratoř Buněčné diferenciace, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Prague 4
Primitivní erytrocyty patří mezi první krvetvorné buňky, které vznikají během zárodečného vývoje. V pozdějších stádiích jsou postupně nahrazovány jinými erytrocyty, které pocházejí z krvetvorných kmenových buněk vznikajících procesem transdiferenciace z endoteliálního epitelu. Předpokládá se, že primitivní erytrocyty pocházejí z buněk primitivního mezodermu, a jejich vznik je předmětem několika hypotéz, z nichž žádnou se zatím nepodařilo zcela ověřit. Cílem předkládaného studentského projektu je studovat diferenciaci primitivních erytrocytů v ranných stádiích embryonálního vývoje. Primární metody používané v projektu zahrnují práce s modelovým organismem Danio rerio a mikroskopování. Student bude pracovat s transgenními rybími liniemi, které bude reprodukovat, genotypovat, injikovat cizorodými nukleovými kyselinami a zobrazovat pomocí fluorescenčních/konfokálních mikroskopů.
STÁŽISTÉ Alena Křemenová
Hlavní město PrahaBiochemie

Výzkum nových nádorových supresorů

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zuzana Kečkéšová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 24
MÍSTO STÁŽE Flemingovo náměstí 2 16610 Praha 6, Dejvice
Naše laboratoř se zabývá výzkumem nových nádorových supresorů, jejichž funkce ověřujeme rozličnými in vitro a in vivo metodami. Poté následuje zkoumání mechanismu účinku nového nádorového supresoru. Hledáme jeho interakční partery a zabýváme se jeho účinkem na rakovinné buňky. Student/ka se naučí různé biochemické a molekulárně biologické metody, které potřebujeme k výzkumu a zapojí se do probíhajících projektů pod vedením Ing. Terezie Páníkové Ph.D.
STÁŽISTÉ Anna Irová

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.