stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajFyzika

Kvantová mechanika ve studiu jader a exotických mezonů

LEKTOR STÁŽE Ing. Martin Schäfer, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Zájemcům stačí solidní základy středoškolské fyziky a matematiky, vše zbývající se naučí v průběhu stáže. Výhodou je pozitivní přístup k programování. Vlastní notebook je v pozdější části stáže nutností . Areál našeho pracoviště se nachází v režimu zvýšené ochrany, věk 16+ je nutností.
Kvantová mechanika je základním nástrojem při teoretickém studiu atomových jader, systémů složených z protonů a neutronů. Jedním z ústředních bodů kvantové mechaniky je Schrödingerova rovnice, jejíž řešením se dají předpovědět nejen vlastnosti jader, ale i mnohem exotičtějších systémů jako například kvarkonií, vázaných stavů težkého kvarku a jeho protějšku - antikvarku. V průběhu stáže se nejprve seznámíme se světem jader a elementárních částic. Následně zabrousíme do tajů řešení dvoučásticové Schrödingerovy rovnice a řekneme si co je to vlnová funkce nebo co znamená pozorovatelná veličina. Tyto znalosti následně využijeme při teoretickém zkoumání deuteronu, atomového jádra složeného z jednoho protonu a jednoho neutronu, nebo exotických kvarkonií. Cílem stáže je navrhnout na základě experimentálně změřenými vlastnostmi deuteronu nebo kvarkonií vlastní fenomenologický model, který bude popisovat interakci mezi protonem a neutronem nebo kvarkem a antikvarkem. Se svým modelem se stážista následně pokusí předpovědět vlastnosti nové.
STÁŽISTÉ Lukáš Hrdý, Sofie Klepková, Jakub Radim Zbončák
Hlavní město PrahaFyzika

Vlny pana Langmuira pod dohledem Solar Orbiteru

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Píša, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE ÚFA AV ČR, Boční II, 1401, Praha 4, 141 00
V meziplanetárním prostoru se často vyskytují radiové a plazmové vlny, které vznikají v důsledku dramatických projevů v blízkosti samotného Slunce. Tyto vlny nám mohou napovědět mnohé o vzdálených procesech, ale také o vlastnostech prostředí v místě, kde přímo měří sonda Solar Orbiter. Student/ka se seznámí s problematikou družicových pozorování radiových a plazmových vln ve vnitřní heliosféře, především lokálních generovaných Langmuirových vln. V rámci stáže se také zaměří na identifikaci a katalogizaci vln měřených sondou Solar Orbiter
STÁŽISTÉ Anna Jeřábková
Hlavní město PrahaFyzika

Experimentální astročásticová fyzika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 2, Praha 8
Vesmírné objekty vyzařují v obrovské škále energií. Na našem pracovišti se zabýváme těmi nejvyššími energiemi jaké byly kdy pozorovány. Předmětem stáže bude seznámení se s metodami detekce kosmického záření, práce s detektory, nabírání a zpracování dat, interpretace a prezentace.
STÁŽISTÉ Štěpán Bílek
Hlavní město PrahaFyzika

Porovnání otevřených dat z experimentů na urychlovači LHC

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8
Velký hadronový urychlovač LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN je největším urychlovačem na světě. Experimenty na něm měří srážky protonů a snaží se objevit nové částice a přesně proměřit vlastnosti srážek. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat ze 4 velkých experimentů byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat. Cílem je porovnat snadnost nebo obtížnost připravených nástrojů z různých LHC experimentů. Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve studiu formátu dat, nástrojů na jejich zpracování a úpravu programů.
STÁŽISTÉ Matěj Čermák, Matěj Dittrich

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.