stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaDějiny umění

Antické tradice v české kultuře

LEKTOR STÁŽE prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Student může využít on-line databázi www.olympos.cz
Student si vybere výtvarné dílo české kultury (architektura, sochařské dílo, malba, užité umění) a provede komplexní umělecko-historický průzkum, jehož cílem bude definovat vztah díla k výtvarné tradici antického Řecka a Říma. V práci se soustředí buď na výtvarnou formu nebo zobrazené téma (antická historie či řecké mýty).
Stážisté Michaela Manová, Ester Stibůrková, Tereza Šafářová
Hlavní město PrahaBiologie

Inflammation and tumor microenvironment

LEKTOR STÁŽE Dr. Luca Vannucci
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Some experiments may include work with experimental animals
During the intership the student will take confidence with the laboratory techniques for studying the immunological aspects of tumor microenvironment, its development and possible modulation by nanoconstructs and naturally derived molecules.
Stážisté Adéla Hniličková, Samuel Kinský, Teodor Urban
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Těšíme se na osobní setkávání, pokud to bude ale nezbytné, bude možné stáž absolvovat také online.
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
Stážisté Šárka Faicová, Johana Kochová, Viktorie Mužíková
Hlavní město PrahaTechnika

Dynamické chování materiálů a struktur vyrobených 3D tiskem

LEKTOR STÁŽE Ing. Radek Kolman, Ph.D.
INSTITUCE Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Během této studentské vědecké stáže bude věnována pozornost dynamickému chování plastových a kovových materiálů a struktur vyrobených 3D tiskem. Budou realizovány vybrané dynamické experimenty zahrnující šíření mechanických vln strukturami, frekvenční a impaktní testy vybraných struktur a taktéž experimenty k získání informací o dynamickém chování samotných 3D tištených struktur. Absolvent stáže získají základní informace v oblasti mechanického chování materiálů, teorie pružnosti a pevnosti a základy numerických simulací metodou konečných prvků. Stážisté se budou aktivně podílet na realizaci experimentů a jejich vyhodnocení, taktéž na návrhu samotných 3D tištěných struktur. Cílem experimentů je použití 3D tištěných struktur v oblastech reálného použití, např. ve strojírenství, biomechanice, balistické ochraně a vesmírných aplikací.
Stážisté Jakub Fink, Filip Viktor Hanzlík, Lucie Klímová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.