stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaSociologie

Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
INSTITUCE Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí moc rozumět. Články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců „polidšťovat“ a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
Stážisté Tamara Lutkova, Nikol Šetlíková
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: pracoviště bohužel není bezbariérově přístupné (2. patro bez výtahu)
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se zejména na výslovnost přejatých slov a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny. Stážista podnikne sérii samostatných minivýzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data.
Stážista Jiří Novák
Hlavní město PrahaFyzika

Modelování optických vlastností zlatých nanostruktur

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
"Nanomateriály" jsou v módě jak pro jejich zajímavé fyzikální vlastnosti tak pro technická využití. Nedávno bylo zjištěno, že zlatá nanovlákna je možné použít k detekci chirálních molekul, tj. těch jejichž zrcadlové obrazy se mají jako pravá ruka k levé. V rámci stáže se pokusíme zjistit proč tomu tak je, tj. modelovat Ramanova spektra modelových systémů pomocí výpočetních metod. (viz. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/212.pdf)
Stážisté Ondřej Škrna, Filip Zikeš
Kraj VysočinaBiologie

Virus hemoragického onemocnění králíků: mohou být hlodavci hostiteli viru?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Volně žijící hlodavci jsou významní hostitelé různých patogenů, především virů, z nichž některé mohou mít zoonotický potenciál (přenos na člověka). Identifikace těchto hostitelských druhů je klíčem k managementu infekčních chorob a jejich šíření. Navrhovaný projekt je zaměřen na virus hemoragického onemocnění králíků (RHDV), což je závažné a extrémně nakažlivé virové onemocnění králíka evropského (Oryctolagus cuniculus). Původcem onemocnění je RNA virus z čeledi Caliciviridae. Morbidita a mortalita u neočkovaných zvířat dosahují až 100 %. V pilotní studii jsme zjistili, že virus se kromě infikovaných králíků vyskytuje i u volně žijících hlodavců, kteří se pohybovali v místě nákazy. To, zda mohou být hlodavci hostiteli viru a RHDV nadále šířit do svého okolí, je však nejasné. Cílem stáže bude zjistit, zda hlodavci patří mezi hostitele RHDV, případně mezi kterými druhy hlodavců k cirkulaci viru dochází. V průběhu stáže se student/ka bude podílet na odchytu hlodavců, následné disekci, zpracování vzorků v laboratoři (izolace RNA, příprava PCR, elektroforéza, příprava vzorků na sekvenaci) a na analýze a vyhodnocení získaných dat.
Stážistka Iva Holásková

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.