stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Understanding Shape memory alloys by powder metallurgical route

LEKTOR STÁŽE Sneha Samal, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: A motivated , sincere student in the field of material science is needed for this internship
The student has to learn basic science of shape memory alloys by understanding the physical, thermal and mechanical behavior of samples. The samples need to prepare by powder metallurgical route. Our group is well known in material science in the field of shape memory alloys. Students will interact with experienced person in this area. However this work is experimental one. Student has to learn hand in tools basics and laboratory based material characterization techniques. To continue this internship student has to come any day from Monday to Friday within working time 8 am-17 pm. This internship should carry within FZU premise.
STÁŽISTÉ Tadeáš Těhan
Středočeský krajFyzika

Svět podivných jader

LEKTOR STÁŽE Ing. Dalibor Skoupil, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež
Atomové jádro tvoří proton a neutron. To dnes každý ví. Ale co tvoří takové podivné jádro, tzv. hyperjádro? Co je to hyperon? Co jsou to kvarky a co je to podivný kvark? Jakými nástroji dokážeme tyto částice zkoumat? Jak je dokážeme vytvářet? A jakou roli vlastně hrají při našem zkoumání zákonitostí přírody? Na tyto a další otázky se pokusíme najít adekvátní odpovědi. Přitom zabrousíme do tajů kvarkového modelu, provedeme výpočty jednoduchých procesů kvantové elektrodynamiky a kvantové chromodynamiky, při nichž si vyzkoušíme konstrukci Feynmanových diagramů a také si ,,osaháme" veškerý potřebný matematický aparát. V neposlední řadě si také představíme teorie založené na efektivních Lagrangiánech vhodné k výpočtům procesů fotoprodukce a elektroprodukce kaonů na nukleonech. Cílem stáže pak zejména bude seznámit se s teoretickým modelem pro popis produkce hyperonů a provést vlastní výpočty pozorovatelných veličin. Stáž je určena pro všechny, které neodradil předchozí odstavec a kteří jsou ochotní trávit dlouhé (nejen zimní) večery (a vlastně nejen večery) nad fyzikálními výpočty.
STÁŽISTÉ Sophia Stibůrková, Daniel Theiss, Linda Tománková
Hlavní město PrahaFyzika

Fázové přechody a metastabilní stavy v pracovních látkách významných pro energetiku

LEKTOR STÁŽE Ing. Tetiana Lukianova
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 1402, 182 00 Praha 8-Libeň
S fázovými přechody, jako je kondenzace, se setkáváme denně. Ale přesto některé jevy, jako je homogenní nukleace, nebyly doposud jednoznačně vysvětleny. Pochopení homogenní nukleace je nezbytné pro složité kondenzační procesy, například v zařízeních, jako jsou turbíny, raketové a proudové motory, aerodynamické tunely. Stáž umožní studentům: • seznámení s literaturou na dané téma; • seznámení s experimentálním zařízením; • přítomnost během experimentů; • samostatné provádění experimentů za přítomnosti lektora; • úvod do Matlabu; • seznámení s programem pro zpracování a ukládání dat; • seznámení s programem pro modelování nukleačního procesu; • psaní programových bloků pro modelování nebo zpracování experimentálních dat.
STÁŽISTÉ Matěj Novák, Klára Rudolfová, Hugo Žaigla
Hlavní město PrahaFyzika

Polovodičové nanosítě pro senzory plynů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Grym, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Chaberská 57, 18200 Praha 8
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od osvětlení vnitřních i venkovních prostor, přes elektroniku v automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické sítě. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur a jejich sítí o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů pro senzory plynů a chemických látek. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanostruktury? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu a jak je možné jejich růst modelovat? Jak ovlivnit jejich umístění, velikost, tvar, orientaci a fyzikální a chemické vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanostrukturami v elektronovém mikroskopu? Připravit na nich elektrické kontakty a změřit jejich elektrické vlastnosti? Pochopit, jak se jejich vlastnosti mění v kontaktu s plyny nebo chemickými látkami? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
STÁŽISTÉ Vít Olšovec, Mahulena Šídlová, Nicolas Topolánek

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.