stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 31. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajBiologie

Přirození nepřátelé měkkýšů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
Měkkýši hostí řadu parazitů a parazitoidů a častou jsou zabíjeni mnoha predátory. V naší laboratoři se zabýváme především prací s hlísticemi rodu Alloionema a Phasmarhabditis, které měkkýše prazitují. Velmi často ale narážíme při naší práci i na další hlístice a jiné parazitické organismy, které často zapříčiní kolaps našich chovů. Z hlediska možností biologické ochrany rostlin proti těmto škůdcům je takový parazit velmi zajímavý a proto bychom se o diverzitě a schopnostech těchto organismů rádi dozvěděli víc. První krok je samozřejmě zjistit, co všechno nám v našich měkkýších prazituje a zabíjí je. Jedním z našich aktuálních cílů tak je provést screening diverzity všech možných parazitů, patogenů, parasitoidů a predátorů měkkýšů, kteří se u nás vyskytují. U některých nadějnějších bychom pak rádi navrhnuli a ověřili možnost laboratorních chovů, abychom mohli tyto organismy studovat dále a podrobněji.
Stážisté Matěj Baštýř, Adam Kraml, Jakub Savula
Hlavní město PrahaHistorie

Bibliografie je kompas v moři knih

LEKTOR STÁŽE PhDr. Václava Horčáková
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory. Cílem projektu je další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní (Bibliografie dějin Českých zemí).
Stážistka Lada Chorovská
Jihomoravský krajBiologie

Sázka na jistotu? Evoluce na počkání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Evoluce probíhá neustále a zdaleka se nemusí projevit až za miliony let. Cílené šlechtitelství či změna klimatu nám ukazují, že za určitých podmínek lze vysledovat patrné, někdy dokonce žádoucí změny již po pár generacích. Co když se ale podmínky z generace na generaci mění? V takovém případě zajistí přežití dalšího pokolení jen sázka na jistotu – co nejvyšší různorodost potomstva. Halančík tyrkysový (Nothobranchius furzeri) se přizpůsobil životu v každoročně vysychajících tůních africké savany. Jedná se o druh extrémně krátkověké „anuální“ ryby, která přežívá období sucha díky odolnému jikernému obalu a klidovému stadiu – diapauze. Při diapauze jsou embrya halančíků takřka neaktivní a šetří tak omezenou zásobu energie. Období sucha může totiž v závislosti na srážkách v dané oblasti trvat několik dní, měsíců ale i let. Vzhledem k nepředvídatelnosti srážek ale nemusí být vždy vhodné do diapauzy vstoupit. Klidové embryo prošvihne vhodný okamžik k vylíhnutí. Snůšky samiček halančíků proto obsahují jak rychle, tak pomalu se vyvíjející potomstvo. Poměr pomalých a rychlých potomků se ale liší mezi jednotlivými samičkami. Cílem projektu tedy bude zjistit, do jaké míry je poměr rychle/pomalu se vyvíjejících potomků u halančíka tyrkysového dědičný z matek na dcery. Umělým výběrem se potom v řádu jednotek generací pokusíme dosáhnout uniformního potomstva v snůšce.
Stážistka Karolína Tomanová
Hlavní město PrahaFyzika

Zpracování dat z Observatoře Pierra Augera

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Observatoř Pierra Augera je největším detektorem na světě pro měření kosmického záření s velmi vysokou energií. Detektory rozprostřené na ploše 3000 km2 zaznamenávají spršky elementárních částic vzniklých interakcí kosmického záření v atmosféře již od roku 2008. Data jsou postupně zveřejňována, aby je mohli analyzovat všichni zájemci. Tato data společně prozkoumáme za pomoci moderních postupů. Práce je vhodná pro studenty se zájmem o astrofyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat. Velkou výhodou je znalost programování v pythonu. Část stáže je možné vykonávat vzdáleně.
Stážisté Jana Maršálková, Filip Neubauer, Václav Zajac

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.