stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaOrientalistika

Badatelem v Orientu

LEKTOR STÁŽE Dr. phil. Jarmila Ptáčková
INSTITUCE Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro mnoho lidí zůstává orient tajemným místem daleko od středu Evropy, kam se vydávají jen cestovatelé hledající dobrodružství. Málokdo si uvědomuje, že v současné době máme orient však už na dosah ruky, a že se stal nedílnou součástí našeho každodenního života. Ať už jsou to nejrůznější výrobky, které denně používáme, alarmující zprávy například o asijských a blízkovýchodních migrantech anebo rostoucí vliv sílících asijských mocností, jakou je například Čína, na budoucnost České republiky. Orient je nyní blíž než kdy předtím a jen když porozumíme tamním kulturám, politické i sociální situaci, budeme schopni správně usměrňovat i naši vlastní budoucnost tady, v srdci Evropy. Během stáže v Orientálním ústavu si budete moci projít oddělení zabývající se různými kouty Asie a Blízkého východu, seznámit se s prací badatelů, s orientálními jazyky, ale také třeba s prací editora odborného časopisu nebo knihovníka pracujícího s cizokrajnými texty. Připravujeme také plno akcí nejen pro akademiky, ale také pro veřejnost, kde uvítáme Vaši součinnost a Vaše nápady.
Stážisté Lea Crosnier Leconte, Ondřej Králík, Matouš Mlčkovský
Jihomoravský krajSociologie

Gastroturismus jako životní styl: výzkum prostorových aspektů podniků a motivačních faktorů návštěvníků

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Gastroturismus je stále častější formou trávení volného času, přičemž mnozí účastníci jej vnímají jako životní styl. Předmětem stáže bude na vybraném regionu prozkoumat prostorové aspekty rozmístění podniků často navštěvovaných gastroturisty, srovnat s provedeným anketárním šetřením mezi těmito turisty a zhodnotit vliv vydávaných publikací (např. Gastromapa Lukáše Hejlíka) na návštěvnost daných zařízení (vč. analýzy dopadu sociálních sítí, influencerů atp.).
Stážisté Žaneta Frýbortová, Anna Glosová, Lucie Šťastná
Jihomoravský krajArcheologie

Exploatace fauny na mladopaleolitické lokalitě Pavlov I

LEKTOR STÁŽE doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph. D.
INSTITUCE Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pojďte si na vybrané ploše mladopaleolitického sídliště Pavlov I zkusit práci archeozoologa/archeozooložky. Zjistíte, co všechno potřebujete vědět o fauně z pozdní doby ledové, jak je to s jejich anatomií, jaké depoziční a postdepoziční procesy nám za posledních 30 000 let ovlivnily nálezovou situaci a co nám vypovídá lovná fauna o životě tehdejších lidí.
Stážistka Kateřina Divišová
Jihomoravský krajPopularizace vědy

Aktivizace veřejnosti a design citizen science projektu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V rámci návrhu vlastního projektu lze toto navázat na existující projekty Ústavu geoniky AV ČR.
V rámci stáže se student(k)a seznámí se základními principy občanské vědy (citizen science). Provede jejich excerpci a základní analýzu, přičemž ambicí je navržení vlastního projektu citizen science včetně návrhu na aktivizaci veřejnosti k zapojení se do občanskovědních aktivit. Aktivity budou spojeny s nově vznikajícím národním portálem občanské vědy - www.citizenscience.cz
Stážistka Magdaléna Musilová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.