stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Když Slunce dělá vlny

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Píša, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, Praha 141 00
V roce 2020 se vydala vědecká sonda Solar Orbiter vstříc svému dobrodružství. Hlavním cílem této Evropské mise je výzkum Slunce a fyzikálních procesů v jeho těsné blízkosti. Proč je povrch Slunce chladnější než jeho korona? Jak vzniká sluneční vítr? Jakou roli v tom hrají radiové a plazmové vlny? Stážista se stane součástí týmu, který vyvinul a dohlíží na vlnový analyzátor RPW/TDS. Tento vlnový analyzátor zaznamenává v okolí družice plazmové a radiové vlny a pomáhá tak poodkrýt dosud nezodpovězené otázky o naší domovské hvězdě.
STÁŽISTÉ Michal Dvořák, Agáta Forchová, Martin Švanda
Hlavní město PrahaFyzika

Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6
Studenti se seznámí s konceptem bílých světel na bázi LED a se způsoby jejich laditelnosti. Budou pracovat v reálných fyzikálních podmínkách v laboratořích Luminiscenčních a scintilačních materiálů pomocí metod časově rozlišené luminiscenční spektroskopie. Budou tedy vlastníma rukama úsilím měřit optické vlastnosti nových zajímavých materiálů, které mají předpoklady k využití právě v osvětlovací technice. Budou nedílnou součástí experimentální činnosti na špičkovém pracovišti světového významu. Zároveň budou naměřená data zpracovávat a vyhodnocovat.
STÁŽISTÉ Jáchym Löwenhöffer, Anna Vávrová, Arsen Zhaxybekov
Hlavní město PrahaFyzika

Měření infračervené absorpce, Ramanových spekter a dosvitu fotoluminiscence povrchových defektů plasmově modifikovaných

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Krystalický prášek oxidu zinečnatého (ZnO) je levný a ekologický materiál s jedinečnými optickými vlastnostmi. Nanosloupky ZnO se svým vysokým poměrem povrchu k objemu a souvisejícími velikostními efekty jsou využívány v aplikacích pro přeměnu energie, pro fotokatalytické čištění odpadních vod, elektrochemické skladování energie a v detektorech záření. Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd jsme ve spolupráci s českou firmou SVCS Process Innovation s. r. o. v letech 2011-2021 postavili a postupně vylepšili prototyp reaktoru pro plazmovou hydrogenaci práškových vzorků. Plazma obsahuje energetické elektrony, ionty, excitované radikály a molekuly zajišťující modifikaci povrchových vlastností při relativně nízké teplotě vzorku. Např. plazmatická hydrogenace ZnO vede k významnému zvýšení excitonové fotoluminiscence. Tyto efekty vlivu plasmy na povrchové stavy budeme studovat pomocí infračervené absorpční (FTIR), Ramanovské a fotoluminescenční spektroskopie. Doznívání fotoluminiscence s mikrosekundovým časovým rozlišením bude měřeno pomocí UV LED s pulzním proudovým zdrojem proud navrženým studentem na bázi indukční cívky a výkonového tranzistoru řízeného mikrokontrolerem Arduino.
STÁŽISTÉ Radim Novák, Štěpán Remeš
Hlavní město PrahaFyzika

Zpracování dat z Observatoře Pierra Augera

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Dr.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Observatoř Pierra Augera je největším detektorem na světě pro měření kosmického záření s velmi vysokou energií. Detektory rozprostřené na ploše 3000 km2 zaznamenávají spršky elementárních částic vzniklých interakcí kosmického záření v atmosféře již od roku 2008. Data jsou postupně zveřejňována, aby je mohli analyzovat všichni zájemci. Tato data společně prozkoumáme za pomoci moderních postupů. Práce je vhodná pro studenty se zájmem o astrofyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat. Velkou výhodou je znalost programování v pythonu. Část stáže je možné vykonávat vzdáleně.
STÁŽISTÉ Natálie Sarah Beránková, Roman Bystrakov, David Kopčan

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.