stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Internship for Student in Physics

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Coating of NiTi on the substrate and its interfacial adhesion
Functional coating of NiTi on the substrate for interfacial adhesion
Stážista Kryštof Pípal
Hlavní město PrahaFyzika

Modifikace povrchových vlastností tenkých vrstev nanokrystalického diamantu pomocí nízkotlakového plazmového výboje

LEKTOR STÁŽE Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Rozdělení hodin (8) stáže v měsíci bude provedeno podle dohodnutí se studentem/studentkou.
Tenké vrstvy nanokrystalického diamantu mají celou řadu vynikajících vlastností, a proto dlouhodobě jsou předmětem zájmu základního výzkumu. Efektivní a stabilní povrchová úprava syntetických diamantu je zásadní pro stanovení počátečních podmínek pro další použití diamantových vrstev, zejména v případě interakce s organickými látkami. V rámci stáže bude řešená povrchová úprava (funkcionalizace) tenkých vrstev nanokrystalického diamantu pomoci nízkotlakového plazmového výboje v různých plynových směsích. Následně bude zkoumán vliv povrchové úpravy (včetně stability) na smáčivost diamantových vrstev, morfologii, elektrické vlastnosti, aj.
Stážista Matěj Vondráček
Hlavní město PrahaFyzika

Experimentalní astročásticová fyzika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Studiem kosmického záření se vědci zabývají již víc než sto let a přece zůstávají mnohé otázky, týkající se jeho původu, nezodpovězené. Naše skupina se zabývá detekcí kosmického záření s nejvyššími pozorovanými energiemi na jednu částici. Student , který se zúčastní stáže by se měl zapojit do všech aktivit skupiny a věnovat se zejména laboratornímu testování elektroniky a fotodetektorů pro astročásticové experimenty, a také zpracování a interpretaci naměřených dat. Znalost programování v C++ a Pythonu je výhodou.
Stážisté Přemysl Černý, Marie Lausová, Oto Ulrich
Hlavní město PrahaFyzika

Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude participovat na vývoji zcela nových unikátních fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - takzvané chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti.
Stážisté Tadeáš Ďurčanský, Michaela Štouralová, Matyáš Veselý

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.