stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaGeologie

Magnetická stavba v peridotitu / Magnetic fabric in peridotite

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, 140 00 Praha 4
Peridotit je plášťová hornina, která má magnetickou stavbu danou dvěma typy minerálů. Původními plášťovými, většinou paramagnetickými a minerály vzniklými při serpentinizaci, často včetně ferromagnetického magnetitu. Rozplést tak význam změřené magnetické stavby je obtížné. A to bude náš úkol. Zjistit, jak je v našich vzorcích magnetická stavba vytvořena. Stážista*ka se bude věnovat srovnávání mikroskopických, magnetických a tomografických dat. Peridotite is a mantle rock that has a magnetic fabric determined by two types of minerals. The original mantle minerals, mostly paramagnetic, and minerals formed during serpentinization, often including ferromagnetic magnetite. To untangle the meaning of the measured magnetic fabric in this way is difficult. And that will be our task. To find out how the magnetic fabric is formed in our samples. The intern will work on the comparison of microscopic, magnetic and tomographic data.
STÁŽISTÉ Nicol Francová, Ondřej Růžička, Václava Šimandlová
Hlavní město PrahaIT

Statistická analýza multimodálních dat

LEKTOR STÁŽE doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Úkolem studenta bude pomoc při statistické analýze a modelování dopravních dat. Naměřená data často projevují multimodální povahu. Například, chování dopravní špičky se liší během denní doby mezi ranní hodinami, když všichni jedou do práce/školy, poledním útlumem, odpolední špičkou a nočním provozem. Proto při modelování takových dat nestačí použit jeden model, ale je zapotřebí mít několik modelů, které popisují každou dopravní špičku zvlášť a přepínají se v čase. Volba vhodných modelů je důležitá úloha, která přes pochopení chování dopravních veličin přispěje k vylepšení dopravních podmínek ve městě. Během stáže se student bude podílet na přípravě naměřených dat a dopravních simulací v programovacím prostředí Scilab, naučí se základům klasických statistických metod a pokročilých algoritmů analýzy multimodálních dat a získá zkušenosti s implementací algoritmů ve Scilabu.
STÁŽISTÉ Jolana Štraitová
Hlavní město PrahaIT

Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8
V poslední době došlo k výraznému posunu v rozvoji umělé inteligence především díky hlubokým neuronovým sítím, které dokáží při svém učení využít rozsáhlé datové soubory a efektivní způsob výpočtu v grafických procesorech (GPU). Neuronové sítě mají ovšem i svoje nevýhody. Jednou z nich je jejich omezená schopnost vysvětlit proč došli k určitému závěru nebo rozhodnutí. Bayesovské sítě jsou založeny na teorii pravděpodobnosti a na modelování vztahu mezi veličinami pomocí orientovaných grafů. Zatím nedosahují výpočetní efektivity a kvalit učení hlubokých neuronových sítí, ale mají jednu výhodu – velmi snadno poskytnou vysvětlení a zdůvodnění svého závěru nebo rozhodnutí. V rámci stáže se studenti seznámí s bayesovskými sítěmi a s jejich některými aplikacemi. Pod vedením lektora si budou moci vytvořit vlastní model bayesovské sítě pro řešení problému z oblasti jejich zájmu.
STÁŽISTÉ Lída Kačenková, Filip Neubauer, Vojtěch Procházka
Hlavní město PrahaIT

Digitální zpracování obrazu pomocí neuronových sítí

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Jan Schier
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python, případně znalost Javy je velmi vítána. V průběhu stáže se předpokládá i samostatná práce mimo schůzky s lektorem. Možná je i částečně telekonferenční forma schůzek, podle časových možností a preferencí studentů.
Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, zejména na metody pro vyhledávání objektů a vyhodnocení jejich parametrů. Studenti si vyzkouší praktickou aplikaci např. na snímcích biologických preparátů. Při stáži využijeme snímky z konkrétních biologických experimentů: snímky kvasinkových kolonií, snímky oocytů z pokročilého tzv. light-sheet mikroskopu, příp. snímky z veřejné dostupných datových sad. Stáž je orientována zejména na metody, založené na použití konvolučních neuronových sítí - student se mj. seznámí se základními bloky těchto sítí a se sítěmi typu U-net, používanými pro segmentaci. Budeme používat volně dostupné knihovny pro Python, jako je např. TensorFlow, scikit-image, scikit-learn, případně javový ImageJ. Pro práci využijeme také GPU karty, dostupné na pracovišti.
STÁŽISTÉ Luka Králík, Jan Martin Macháček

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.