stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaMatematika

Využití VR pro vizualizace vírů v proudění

LEKTOR STÁŽE Ing. Jakub Šístek, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
Vírové struktury patří k nejcharakterističtějším a současně nejpozoruhodnějším jevům při proudění tekutin, mají zásadní vliv např. na aerodynamiku aut nebo letadel. Chceme-li těmto strukturám v různých situacích rozumět, je nezbytné si je umět zobrazit a prohlédnout. Ačkoliv intuitivně víme, co to je vír, přijít s jeho univerzální matematicko-fyzikální definicí je překvapivě obtížné. V naší skupině se dlouhodobě zabýváme vývojem metod pro jejich identifikaci. Víry identifikované pomocí těchto metod je následně třeba umět zobrazit, což je často rovněž náročné. Zajímavé možnosti pro vizualizaci vírů v proudění nabízí využití virtuální reality (VR). Orientace ve složitějších 3D vírových strukturách je s VR často výrazně rychlejší než při běžném zobrazení na monitoru. Nástroje pro tato zobrazení však často nejsou k dispozici nebo slouží k poněkud jinému účelu. Cílem stáže je studovat možnosti využití VR pro zobrazení vírů v proudění. Rádi bychom se naučili vytvořit 3D animaci, kterou bychom následně mohli prohlížet ve VR. Kromě matematických metod pro vizualizaci vírů by se zájemce seznámil i se softwarovými nástroji jako jsou vizualizační software ParaView, 3D animační nástroj Blender, herní engine Unity nebo metaversum Neos VR.
STÁŽISTÉ Žofia Machová
Hlavní město PrahaTechnika

Multi Role UAV aircraft design methods

LEKTOR STÁŽE Dr. Chabdra Shekhar Prasad
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i. ; Dolejškova 1402/5 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Female candidates are more encouraged to apply
The main goal of this internship is to provide comprehensive knowledge of the Multi role unmanned aircraft design methods. During this internship the student will learn about the basics of aerodynamics, flight mechanics, principles of aircraft design. Moreover, students have the chance to design and build their own UAV and fly it to prove the concept.
STÁŽISTÉ Radovan Holčík, Vojtěch Jan Jančura, František Kubů
Hlavní město PrahaTechnika

Fabricating NiTi-PMMA composite by hot press

LEKTOR STÁŽE Sneha Samal, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884222037336
The aim of the internship how to adhere alloy with polymer for a good composite formation. The student will tune the parameters to fabricate a perfect composite. However its not easy to combine alloy with polymer. The intern will find a solution how to attach them properly using various ways of interlocking pattern. To continue this internship student has to come any day from Monday to Friday within working time 8 am-17 pm. This internship should carry within FZU premise.
STÁŽISTÉ Vojtěch Hoffman
Středočeský krajVědy o Zemi

Pravěké záznamy o magnetickém poli Země ukryté v archeologických artefaktech

LEKTOR STÁŽE Mgr. Šimon Kdýr
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE 252 43 Průhonice 770
Magnetické pole Země je indukované magnetické pole v prostoru okolo Země. Působí v něm magnetická síla kterou produkuje geodynamo uvnitř Země. Toto pole má převážně dipólový moment, podobně jako tyčový magnet. Magnetické pole Země však není stabilní v čase a mění svojí intenzitu i směr. Dochází dokonce ke kompletnímu přepólování, tzn. že se pozice severního a jižního magnetického pólu vymění. Některé materiály (např. horniny) si dokáží zachovat informaci o působení magnetického pole v době jejich vzniku a to díky obsahu magnetických minerálů, které na toto pole reagují. Archeologické artefakty si za určitých podmínek tuto informaci zachovali taktéž. Jedná se např. o ohniště, kde lidé vařili, půda pod ním se propálila a získala informaci o magnetickém poli z této doby. Protože variace v magnetickém poli Země jsou pro Holocén dobře známé, umožňuje studium těchto artefaktů odhalit období, ve kterém vznikly a odhalit něco ze samotné historie naší civilizace. V rámci stáže se student/ka seznámí s principem metody, získá zkušenosti s prací v paleomagnetické laboratoři, přípravou vzorků, vyzkouší si samotné měření a naučí se, jak samotná data vyhodnotit.
STÁŽISTÉ Liliana Polická, Anna Vaňková

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.