stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Defekty v dvourozměrném krystalu

LEKTOR STÁŽE Ing. Martin Jindra
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Dolejškova 2155/3 Praha 8 182 23
Defekty v materiálech mohou mít významný vliv na jejich fyzikální vlastnosti. V případě dvourozměrných materiálů, jako je grafen, je tento vliv ještě výraznější, protože snížené rozměry materiálu zvyšují jeho citlivost na defekty. Cílem této práce je připravit exfoliované vzorky grafenu s různou koncentrací defektů. Tyto vzorky budou následně charakterizovány pomocí Ramanovy spektroskopie. Cílem je stanovit vztah mezi podmínkami pro tvorbu defektů a jejich koncentrací. Tento vztah bude použit pro vytvoření protokolu pro opakovanou přípravu definovaného defektního grafenu.
STÁŽISTÉ Karolína Králíková, Václav Zajac
Hlavní město PrahaFyzika

Modelování interakce molekul s kovovými povrchy

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Ústav organické chemie a biochemie AVČR Flemingovo náměstí 2 16610 Praha 6, Dejvice
V blízkosti povrchu kovů, např. zlata, se mění vlastnosti molekul. Často více rozptylují světlo, což lze využít v Ramanových spektrech k jejich citlivější detekci. Např. zlatá nanovlákna byla použita k detekci chirálních molekul, tj. těch jejichž zrcadlové obrazy se mají jako pravá ruka k levé (viz. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/212.pdf). V rámci stáže bychom se pro lepší pochopení těchto jevů pokusili modelovat spektra a strukturu modelových systémů pomocí moderních výpočetních metod.
STÁŽISTÉ Václav Gärtner
Hlavní město PrahaFyzika

Data science for crystal structures

LEKTOR STÁŽE Dr.rer.nat. Wolfgang Hornfeck
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6
POZNÁMKA: The internship will be held in the English language.
The internship will show how physical experiments and theory related to crystal structures and their properties are interrelated. The internship focuses on the analysis of crystal structures with computer software developed at the institute in order to uncover novel characteristics of crystal structures. If the intern is interested a part of his work can be related to programming using the Python language. The intern will get an overview about the work in all of the department. The intern will participate in state-of-the-art research. The internship will be aimed more on the individual training of conceptual skills, thus an inclination of the intern towards theoretical thinking and general problem solving combined with strong communication skills will be beneficial. Whether or not the intern has these skills already is not important, however, important is an interest and openness for learning.
STÁŽISTÉ Daniel Havrda, Oto Sládek, Michal Wurtherle
Hlavní město PrahaFyzika

Magnetické skyrmiony pro neuromorfní počítání

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
POZNÁMKA: Student(ka) se zájmem o tuto stáž by měl(a) mít pozitivní vztah k programování. Během stáže bude používán hlavně programovací jazyk Python. Předchozí znalost tohoto jazyka není nutností, ale je výhodou. Student(ka) bude pravděpodobně pracovat v týmu, proto je důležitá ochota komunikovat a diskutovat s kolegy.
Neuromorfické počítání je inovativní vědní disciplínou, která se snaží napodobit principy a struktury lidského mozku prostřednictvím reálných fyzikálních systémů. Oproti klasickým digitálním počítačům, které pracují se sérií binárních čísel, neuromorfní systémy využívají architektury, které více připomínají fungování nervových buněk. Díky schopnosti efektivně zpracovávat a učit se komplexním datům má neuromorfické počítání velký potenciál v mnoha odvětvích, jako jsou například rozpoznávání vzorů, autonomní robotika a řešení složitých optimalizačních problémů. Nicméně, v oblasti neuromorfního počítání stále existují výzvy a otázky, které vyžadují hlubší pochopení a inovativní přístup. Jednou z nich je efektivní manipulace studovanými fyzikálními systémy. V rámci této stáže se podíváme na systémy magnetických skyrmionů a možnosti jejich využití pro neuromorfní počítání. Magnetické skyrmiony jsou topologické struktury, které vznikají v některých magnetických materiálech, a mají vlastnosti podobné částicím. Díky možnosti pohybovat magnetickými skyrmiony pomocí elektrických impulzů, mají skyrmiony široký aplikační potenciál pro neuromorfní počítání. Cílem této stáže bude pomocí metod strojového učení vytvořit učící se model pro efektivní manipulaci magnetickými skyrmiony.
STÁŽISTÉ Tomáš Čermák, Natálie Faryadová, Viktorie Maniurová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.