stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 31. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajEkologie

Vliv managementových zásahů na hadcovou vegetaci v NPP Hadce u Želivky

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Pánková, PhD
INSTITUCE Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci realizace záchranného projektu pro kuřičku hadcovou dochází na jejích stanovištích k managementovým zásahům, zejména ke kosení, lesní pastva, prosvětlování či narušování drnu. Cílem stáže bude zhodnocení dopadu těchto zásahů na hadcovou vegetaci a vybrané diagnostické druhy. Na základě těchto dat bude navržený nejvhodnější typ (či kombinace) zásahů na jednotlivých lokalitách. Hlavní náplní stáže bude práce v terénu. Studenti se seznámí s metodami hodnocení vegetace, se zpracováním vegetačních dat a aplikací výzkumu v managementech chráněných území
Stážistka Kateřina Příbramská
Středočeský krajAstronomie

Vlastnosti meteorického roje kappa Cygnid na základě pozorování Evropskou bolidovou sítí

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Borovička, CSc.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Meteorické roje jsou způsobené proudy části (meteoroidů) uvolněných z jejich mateřského tělesa, většinou komety. Roj je možné pozorovat v době, kdy Země při svém oběhu okolo Slunce prochází tímto proudem. Meteoroidy se v zemské atmosféře odpařují a vytvářejí světelný úkaz – meteor. Jasným meteorům říkáme bolidy. Doba trvání roje závisí na šířce proudu a aktivita roje (počet meteorů za hodinu) na hustotě proudu. Kappa Cygnidy jsou méně známým meteorickým rojem. Jejich maximum nastává v srpnu, ale aktivita není stejná každý rok. Bylo vypozorováno, že roj je výrazně aktivní vždy po sedmi letech. Roj je také charakteristický přítomností bolidů s jasnými vzplanutími způsobenými náhlými rozpady meteoroidů v atmosféře. Mateřské těleso není bezpečně známo. Kandidáty je několik planetek. Evropská bolidové síť je síť fotografických kamer rozmístěných na území České republiky, Slovenska a několika dalších států, určených k pozorování bolidů. V roce 2021 síť zaznamenala větší množství bolidů z roje kappa Cygnid. Cílem práce je vyhodnotit atmosférické a oběžné dráhy těchto bolidů a porovnat je s dříve publikovanými údaji.
Stážistka Anna Marie Vančurová
Středočeský krajAstronomie

Tvary fragmentů meteoritů

LEKTOR STÁŽE RNDr. David Čapek, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Meteoroidy jsou přírodní objekty o velikostech pod jeden metr, pohybující se meziplanetárním prostorem. Jsou to tělesa příliš malá na to, abychom je sledovali pomocí dalekohledů a tak většinu informací získáváme pozorováním meteorů a bolidů - světelných jevů spojených s jejich průletem atmosférou. Jednou z nezodpovězených otázek je, jak rychle rotují. Vývoj rotace je nutné počítačově modelovat a pro to potřebujeme znát jejich tvary. Zde je však zásadní problém - tvary meteoroidů není možné určit z pozorování. Tvary meteoritů nalezených na zemském povrchu, rovněž nic neříkají o tvaru původního meteoroidu před vstupem do atmosféry. My jsme se pokusili získat věrohodné tvary meteoroidů (asteroidálního původu) tak, že jsme napodobili proces jejich vzniku hyperrychlostním rozbitím vzorku meteoritu. Vybrali jsme vhodné úlomky a jejich tvary jsme zdigitalizovali pomocí rentgenové tomografie. Student se seznámí s nejběžnějšími typy meteoritů, lehce se dotkne základů fyziky meteorů a meteoroidů a bude spolupracovat na analýze úlomků meteoritu a jejich digitálních 3D tvarů.
Stážistka Eliška Hanušová
Hlavní město PrahaAstronomie

Dráhy hvězd v galaxiích

LEKTOR STÁŽE RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Obecným cílem stáže je seznámit se s tím, jak se popisuje a modeluje gravitační pole galaxií a jak se v něm pohybují hvězdy. Konkrétním úkolem pak bude naprogramovat trajektorie vybraných hvězd v naší Galaxii s využitím nejnovějších dat získaných kosmickou observatoří Gaia. Získané poznatky a dovednosti zahrnují práci s moderními katalogy astronomických dat, programování jednoduchých fyzikálních úloh, řešení pohybových rovnic těles v gravitačním poli a zobrazování fyzikálních dat.
Stážisté Filip Viktor Hanzlík, Filip Hošek, Tereza Malá

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.