Informace pro studenty

1
2
3

 

Harmonogram (Co vás čeká?)

 • leden – začátek stáže, zahajte první schůzky s lektorem/lektorkou,
 • únor – březen - duben – sdílejte s námi vaše zkušenosti ze stáže! Posílejte nám fotky a storýčka na Instagramu,
 • květen – přihlaste se na vzdělávací webinář pro stážisty,
 • červen – zúčastněte se vzdělávacího webináře,
 • červenec – srpen – prázdninový režim (možnost intenzivnější účasti na stážích), foťte, točte, sdílejte nám, jak to na vaší stáži vypadá a jak váš výzkum pokračuje,
 • září – nahrajte fotografie ze stáže do aplikace na tomto webu,
 • říjen – odevzdejte anotaci a prezentaci na závěrečnou studentskou konferenci,
 • listopad – připravte se a zůčastněte se závěrečné studentské konference,
 • prosinec – vyplňte evaluační dotazník a ukončete stáž.

 

Průběh stáže v roce 2023

Stáž probíhá 12 měsíců, od ledna do prosince 2023. Časový rozvrh stáže určuje lektor, po dohodě se stážisty, tak, aby to oběma stranám vyhovovalo. Minimálně by stáž měla probíhat 8 hodin v měsíci. Přesný časový harmonogram závisí na dohodě s lektorem/ lektorkou. Stáže probíhají přímo na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR. 

Deník ze stáže

Na konci každého měsíce vyplní stážist(k)a Deník v aplikaci Otevřená věda, která je dostupná přes tento web. Stručně v něm popíše, co se v daném měsíci na stáži vykonalo. Deník se pak automaticky pošle lektorovi/ lektorce, který Deník schválí. Deník by měl být vyplněn nejpozději poslední den v měsíci. Do Deníku se zapisují také cesty k proplacení jízdenek.

Proplácení jízdného

Student(k)a může požádat o proplacení jízdenek, pokud na stáž dojíždí. Jízdenky se nahrávají do aplikace Otevřená věda, musí na nich být uvedeno datum a cena jízdy. Jízdné je propláceno půlročně v maximální výši 3 000 Kč/pololetí. Jízdní doklady musí být doručeny do 10. 7. 2023 za jízdné uskutečněné v I. pololetí a do 6. 12. 2023 za jízdné uskutečněné v II. pololetí. Jízdní doklady doručené po těchto termínech nebudou proplaceny. 

Akce Otevřené vědy

Stážisté mají povinnost vypracovat ze svého působení na stáži anotaci a prezentaci se kterou se aktivně zúčastní závěrečné Studentské vědecké konference, která se uskuteční od 22. do 24. listopadu 2023. Na konferenci budou stážisté prezentovat dosažené výsledky své práce na stáži ve třech oborově rozlišených kategoriích. Jedna stáž je vždy představena jednou prezentací. Všichni studenti, kteří na danou stáž chodí, ji prezentují jako jeden tým.

Stážisté se mohou přihlásit na vzdělávací webináře. Účast na webinářích je dobrovolná. Témata i termíny jednotlivých kurzů budou zveřejněny v předstihu.

Výstupy ze stáže

Stážisté mají povinnost odevzdat tyto výstupy:

 • 5 fotografií v tiskové kvalitě z průběhu stáže

termín: nejpozději do 30. 9. 2023

 • podklady pro prezentaci stáže na konferenci (anotaci stáže pro odbornou porotu a prezentaci)

termín: nejpozději do 31. 10. 2023 (anotace) a do 15. 11. 2023 (prezentace)

 • evaluační dotazník

termín: nejpozději do 31. 12. 2023

Osvědčení o absolvování stáže

Po skončení stáže student(k)a obdrží certifikát o absolvování stáže. Certifikát dostane student(k)a, pokud celý rok absolvoval/a stáž a má vyplněné Deníky za každý měsíc. Vítězové studentské konference získají také diplom potvrzující jejich výhru. O potvrzení pro školu (například kvůli omluvě absence) lze požádat kdykoli během roku mailem na adrese daskova@ssc.cas.cz

Ukončení stáže

Pokud student(k)a potřebuje z vážných důvodů stáž ukončit předčasně, oznámí to svému lektorovi/ své lektorce a také organizátorům mailem na adresu daskova@ssc.cas.cz

Podmínky přihlášení

Studentské vědecké stáže projektu Otevřená věda jsou určeny pro student/ky středních škol z celé České republiky (včetně studentů maturitních ročníků, v případě, že budou pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ). Student/ka, který/á je vybrán/a na stáž, doloží potvrzení o denním studiu. V listopadu každého roku probíhá přihlašování na stáže v následujícím ročníku.

Výběr stáže

Aktuální nabídku témat studentských vědeckých stáží nalezne student v DATABÁZI STÁŽÍ. Stáže lze filtrovat podle čtyř kritérií: vědní oblast, místo, ve kterém bude stáž probíhat, jednotlivé vědní obory a ústav AV ČR. Studenti se mohou hlásit na stáže v různých krajích bez ohledu na jejich bydliště.

Přihlášení na stáž

Student/ka se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace. Po vyplnění základních údajů se student/ka může přihlásit na vybranou stáž vyplněním a odesláním přihlášky. Součástí přihlášky jsou povinné přílohy: životopis a motivační dopis a nepovinná příloha reference (diplomy, osvědčení, atd.). 

Registrace na stáže pro rok 2024 bude probíhat od 12. 10. do 30. 11. 2023.

Přijetí na stáž

O přijetí či nepřijetí na stáž rozhoduje vždy lektor/ka stáže na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Ve chvíli, kdy si studenta/ku jeden lektor vybere na svoji stáž, nelze již studenta/ku vybrat na jinou stáž, na kterou si také podal/a přihlášku. O přijetí či nepřijetí na stáž budeme informovat mailem. Poté lektor/ka kontaktuje studenta/ku a dohodnou si zahájení a průběh konkrétní stáže. Ve smluveném termínu nastoupí student/ka na pracoviště a zahájí stáž. Student/ka může v rámci Otevřené vědy 2023 absolvovat pouze jednu stáž. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří budou danou stáž absolvovat společně.

Student/ka, ústav AV ČR, na jehož pracovišti stáž probíhá, a Středisko společných činnosti AV ČR jako realizátor projektu spolu uzavírají Dohodu o vykonávání studentské vědecké stáže.

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete ZDE.

Projekt je financován Akademií věd České republiky.