stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jan Hálek, Ph.D.
INSTITUCE Masarykův ústav a Archiv
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V průběhu stáže se bude student/studentka podílet na řešení právě probíhajícího výzkumného projektu, jehož hlavním cílem je analyzovat proměny, jimiž v letech 1918–1992/1993 prošel obraz vzniku samostatného Československa v rámci vývoje dobové historické vědy a zohlednit, jaký byl její podíl v procesu utváření příslušného narativu a z něho vycházejících státních (národních) mýtů. Zvláštní pozornost je věnována místu, které vzniku Československa dokázalo přisoudit dobové dějepisectví nejen v rámci konstruovaného masternarativu národních dějin, ale i v kontextu aktuálně aplikované politiky dějin. Vznik Československa přitom není vnímán pouze jako konkrétní událost či historický moment vrcholící vyhlášením republiky 28. října 1918, ale je reflektován z širší historické perspektivy zahrnující nejen celou periodu první světové války, ale do jisté míry i období předválečné (1890–1914). Student/studentka se v rámci svých možností stane členem badatelského týmu a pod supervizí lektora se pokusí realizovat svůj vlastní malý výzkum, sestávající z práce s literaturou, dobovým tiskem a z archivního bádání.
Stážistka Marie Zatloukalová
Hlavní město PrahaHistorie

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro soudobé dějiny
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
Během stáže bude student/studentka spolupracovat na řešení právě probíhajících projektů Centra orální historie. Osvojí si základy metody orální historie, vyzkouší přípravu vlastního výzkumu, archivní a literární rešerši, kontaktování pamětníka/pamětnice, včetně pořízení rozhovoru a jeho dalšího zpracování. Při tom bude mj. možno zohlednit i region, z něhož student/studentka pochází. Zároveň se student/studentka pod supervizí lektora zapojí do každodenních aktivit vědeckého provozu ve formě účasti na terénním výzkumu, vysokoškolské výuce, přípravě odborných workshopů, seminářů a organizace konferencí, včetně popularizačních aktivit. Stáž je vhodná pro studentky/studenty se zájmem o problematiku soudobých dějin.
Stážisté Aneta Hyksová, Sabina Millerová
Jihočeský krajChemie

Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V současné době nejsou půdy, především ty zemědělské, v dobrém stavu. Chybí značné množství organické hmoty a živin, které jsou zásadní pro růst rostlin a zadržování vody v půdě. Nově se objevují různá půdní aditiva jako biouhel (zuhelnatělá rostlinná biomasa), lyzát z peří (chemicky zpracované zbytky peří), nebo exopolysacharidy (mimobuněčné produkty mikroorganismů), které fungují jako sorbenty vody a zároveň do půdy dodávají organickou hmotu a živiny. V České republice se však vyskytují různé typy půd s ohledem na obsah a velikostní složení minerálních částic. Vliv půdních aditiv na různé typy půd ale dosud nebyl testován. V rámci stáže se tedy zaměříme na přídavky těchto aditiv do různých typů půd a jejich význam pro zadržování vody a přísun organické hmoty a živin do půdy.
Stážista Adam Jech
Jihomoravský krajGeografie

Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž navazuje na dlouhodobé aktivity ÚGN v oblasti mapování bezbariérového prostoru měst s využitím metod taktického urbanismu. Cílem stáže je s využitím moderních technologií (laserové měřiče, GPS, skenery) zmapovat fyzické bariéry prostoru území statutárního města a tyto zpracovat v prostředí geografického informačního systému do podoby tematické mapy. Součástí stáže je i širší (sociálně-geografický) výzkum bezbariérovosti prostoru.
Stážistka Magdaléna Musilová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.