stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 31. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaAstronomie

Gravitační pole galaxií, temná hmota a srážky galaxií

LEKTOR STÁŽE RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem stáže je seznámit se s popisem gravitačních polí galaxií, s rolí, jakou v něm hraje tzv. temná hmota, a s tím, jak se modelují srážky galaxií, které jsou podle současného stavu poznání jedním z hlavních procesů, díky nimž se galaxie vyvíjejí. Konkrétním úkolem bude naprogramovat srážku trpasličí galaxie s velkou spirální nebo eliptickou galaxií. Získané poznatky a dovednosti zahrnují seznámení se s moderními pozorováními a teorií struktury a vývoje galaxií, programování jednoduchých fyzikálních úloh, řešení pohybových rovnic těles v gravitačním poli a zobrazování fyzikálních dat.
Stážisté Adéla Čuchnová, Václav Mařík, Janella Nyaboke Růžičková, Lukáš Veškrna
Hlavní město PrahaFyzika

Multilayered structure of functional coating of NiTi alloy on steel substrate

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Multilayered structure of functional coating of NiTi alloy on steel substrate need to investigate for the functional behaviour in correlation with microstructural observation. The interfacial adhesion of functional coating on steel substrate need to be analyzed and hardness from substrate to interface and coating need to be determined. The compositional variation will be determined by using line scan from substrate to coating. A correlation will be established on the structural , chemical, hardness behaviour.
Stážista Mikulas Sulovsky
Hlavní město PrahaFyzika

Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude participovat na vývoji zcela nových unikátních fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - takzvané chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti. Naučí se pracovat s metodami časově-rozlišené luminiscenční spektroskopie a obecně se seznámí s provozem ve fyzikální laboratoři s nejmodernějším vybavením.
Stážisté Jindřich Dvořáček, Jakub Ježek, Markéta Olšovcová
Hlavní město PrahaFyzika

Exploring Quantum Theory with Qubits

LEKTOR STÁŽE Dr Subhroneel Chakrabarti
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 9
POZNÁMKA: The language of communication will be English. Towards the latter part of the internship, the intern must have access to a computer with at least 4 GB RAM and a standard internet connection.
21st Century will be the age of quantum computers. Like the digital age changed our society unprecedentedly, quantum computers are expected to be the next paradigm shift in our technological evolution. In the past couple of years, thousands of inquisitive, sincere, and enthusiastic high school students across the globe have received exposure to this booming field of research. Why should you be left behind? This internship will be divided into two parts. The first part will introduce the physical and mathematical aspects of quantum mechanics and quantum computation. No pre-requisite apart from the expected knowledge of high-school mathematics and physics is necessary. Once the intern(s) develop a grasp of the theory, we will move on to the final part, which will teach them how to write simple codes for classical and quantum computers. It is not necessary to have prior experience in coding. Eventually, the intern will have acquired enough knowledge to write and develop their own code to solve a particular problem. Physics examples will preferably inspire the nature of the problem. However, it is possible to choose a project in a relevant area outside physics where quantum computing is already impacting. The specific problem will be finalized based on the interest and performance of the intern(s) during the first part of the internship. The intern(s) will get the opportunity to run their code on a remote quantum computer/simulator. Throughout the internship, the intern(s) will also experience first-hand the culture and practices of cutting-edge scientific research. Among other aspects, this will primarily entail actively engaging in research-oriented problems, performing research-oriented activities in a team, and substantially developing their communication and presentation skills, both written and oral.
Stážisté Kristina Prošková, Denisa Vítková, Berenika Zemanová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.