stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Jan Jafet - zapomenutý historik Jednoty bratrské

LEKTOR STÁŽE Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
POZNÁMKA: Stáž bude možné realizovat, udělí-li k tomu souhlas instituce, v jejichž správě se příslušné rukopisy nacházejí.
Cílem stáže je prohloubení historické gramotnosti studenta a jeho kritického myšlení o dějinách. Student se bude věnovat četbě a interpretaci rukopisných historických textů historiografa Jednoty bratrské Jana Jafeta (zemř. 1614). Stáž bude zahrnovat základní školení z oboru raně novověké české paleografie. V jejím průběhu se student seznámí s hlavními aspekty raně novověkého dějepisectví a bude veden k vlastní interpretaci významu historiografie v raně novověké společnosti.
STÁŽISTÉ Kryštof Kalvach
Ústecký krajHistorie

Lokální historie a paměť Mostu a jeho okolí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Marie Černá, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Vlašská 9, 118 00 Praha 1
POZNÁMKA: Vzhledem k zaměření výzkumu by měl být zájemce z Mostu či jeho okolí.
Jedná se o zamýšlený dvouletý výzkum historie a paměti Mostu a okolí v souvislosti s jeho modernizací/likvidací/přestavbou se zaměřením na vznik nového sídliště Chanov a jeho postupný úpadek v sociální ghetto. Stáž spočívá ve výpomoci s rešeršemi (lokální dobový tisk, archivní dokumenty, kroniky), případně dle možností a zájmu zprostředkování kontaktů s pamětníky či dělání rozhovorů.
STÁŽISTÉ Lucie Martináková
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1
POZNÁMKA: Po zkušenostech z minulých let stáž probíhá hybridním způsobem, tj. pravidelná celodenní osobní setkání v ústavu a cca půlhodinové online konzultace prací probíhajících doma.
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
STÁŽISTÉ Natálie Bartoňová, Lucie Havlíčková, Barbora Mášová
Hlavní město PrahaOrientalistika

Asie zblízka

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
Během stáže budou mít studenti možnost seznámit se s hlavními tématy výzkumu všech oddělení Orientálního ústavu, budou se moci účastnit přednášek, podle svých možností pomáhat při organizování akcí ústavu a také si vyzkoušet práci v redakci našich časopisů.
STÁŽISTÉ Marek Lengál, Laura Řezáčová, Linda Xochitl Součková

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.