stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

První republika kolem nás

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. V této aktivitě se snažíme dále rozšiřovat databázi zajímavých lokalit, spojených se společenským životem první republiky - sídla institucí, místa událostí (někdy zcela zapomenutých), místa života významných lidí své doby. Stážisté/stážistky budou spoluvytvářet databázi, se dozvědí zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, získají zkušenost s aktivní prací se zdroji v knihovně a v archivu, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
Stážisté Jindra Komárková, Ema Nietscheová, Natálie Petroušková
Hlavní město PrahaHistorie

Právo a společnost: Ediční příprava textu z 20. století ke knižnímu vydání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
Rukopisy mají někdy velmi spletité osudy. Budeme společně chystat k vydání vysoce zajímavé historické dílo z oblasti práva a politiky. Vysvětlíme si ediční zásady a budeme pečlivě pracovat na přípravě rukopisu k vydání. Zároveň se ponoříme do dobových otázek, prozkoumáme i jiné dobové texty i sekundární literaturu, abychom lépe porozuměli souvislostem, v nichž vznikal rukopis, kterým se budeme zabývat. Pokud rádi čtete a přemýšlíte nad přečteným, jste zvídaví a chcete přijít světu kolem sebe na kloub, může to pravděpodobně být správná stáž pro vás. Hledám tři přemýšlivé lidi na dvanáctiměsíční stáž, na jejímž konci přispějeme poznání minulosti poutavou knihou. Protože lze vyplnit pouze jeden obor stáže, což však může obsah stáže zkreslovat, dodávám: jedná se o historický text a jeho dobové souvislosti, proto je jako základní obor zvolena historie. Stejně dobře by však mohlo být zvoleno jako obor právo a dále také politika a společenské otázky.
Stážisté Martin Habrnál, Šimon Horníček, Anežka Malínská
Hlavní město PrahaLiteratura

Jak vznikala česká literární kritika?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž spočívá v četbě a diskusi kritických textů z let 1806-1859, resp. vybraných děl, a zároveň v samostatných rešerších v dobových periodikách. Předpokladem je zájem o 19. století a literaturu, výhodou dobrá znalost němčiny. Zvláště vhodná je pro studentky a studenty vyšších ročníků se zájmem o budoucí studium bohemistiky.
Literární kritika nejsou jen recenze nových knih, ale i soubor veřejného vyjednávání o tom, jakou roli literatura v moderní společnosti zaujímá. Chcete prozkoumat, jak se o literatuře uvažovalo v době národního obrození, jak přispěla literární kritika k tomu, že má dnes čeština ve veřejném životě větší roli než třeba skotština či irština, a zároveň se sami zapojit do vědeckého projektu, který si klade za cíl kritiku obrozenské doby v nové, nadnárodní perspektivě prozkoumat?
Stážistka Magdaléna Hlaváčová
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, PhD.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace bude možné absolvovat stáž hybridním způsobem.
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
Stážisté Šárka Faicová, Ivana Kleinerová, Nikola Zajícová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.