stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Structure analysis of materials using crystallography

LEKTOR STÁŽE Dr. Cinthia Antunes Correa
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6
POZNÁMKA: Internship in English language
Crystallography is the branch of science that deals with elucidating the atomic structure of crystalline materials. Knowing the accurate crystal structure of materials allows us to understand and improve their physical properties. The internship will cover the basics of crystallography, both theory and practice, focusing on the analysis of crystal structures using the crystallographic software Jana2020. The intern will visit the structure analysis department and will have an overview of different possibilities to elucidate the characteristics of various types of materials.
Stážisté Alexandra Rizzo
Hlavní město PrahaFyzika

Perspektivní luminiscenční materiály se širokou škálou použití. Odvrácená strana

LEKTOR STÁŽE Mgr. Maksym Buryi, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Cukrovarnická 10/112, 162 00 Praha 6
Práce bude zaměřena na studium a charakterizaci bodových defektů jak externích, tak i interních, včetně aktivačních iontů sloužících luminiscenčními centry. Kromě toho, bude studován vliv záření a tepelného zpracovaní na zmíněné defektní stavy. Účelem je odhalit zvláštnosti zabudovaní a ustálení nábojových stavů příměsových iontů a tvorby bodových defektů včetně jejich tepelné stability. Objekty studia budou moderní optické materiály se širokou škálou použiti zahrnující světelné diody a lékařské zobrazování. Budou použity především experimentální techniky Elektronové Paramagnetické Rezonance. Pomocné jsou Tepelně Stimulovaná Luminiscence, Radio- a Fotoluminiscence.
Stážisté Dominik William Nessmith, Alžběta Uvírová
Hlavní město PrahaFyzika

Čárové kódy atomů a iontů

LEKTOR STÁŽE Ing. Oldřich Renner, DrSc.
INSTITUCE Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Excitované atomy a ionty vyzařují charakteristické spektrum, které má podobu čárového spektra. Na základě tvaru spektra (rozmístění čar) je možné nejen určit složení vzorku (z jakých prvků se skládá), ale také v jakém stavu se nachází (zejména v případě ionizovaných vzorků a plazmatu) - můžeme určit jeho teplotu a hustotu (z amplitud jednotlivých spektrálních čar a ze šířek čar). Metody rentgenové spektroskopie nacházejí široké použití v mnoha vědních oborech, včetně fyziky plazmatu a ve výzkumu laserové inerciální fúze, pro kterou je to jedna z mála přesných diagnostik odhalující, co se děje uvnitř stlačeného paliva.
Stážisté Jiří Sýkora, David Ševčík
Hlavní město PrahaGeologie

Magnetická stavba v peridotitu / Magnetic fabric in peridotite

LEKTOR STÁŽE Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II 1401, 140 00 Praha 4
Peridotit je plášťová hornina, která má magnetickou stavbu danou dvěma typy minerálů. Původními plášťovými, většinou paramagnetickými a minerály vzniklými při serpentinizaci, často včetně ferromagnetického magnetitu. Rozplést tak význam změřené magnetické stavby je obtížné. A to bude náš úkol. Zjistit, jak je v našich vzorcích magnetická stavba vytvořena. Stážista*ka se bude věnovat srovnávání mikroskopických, magnetických a tomografických dat. Peridotite is a mantle rock that has a magnetic fabric determined by two types of minerals. The original mantle minerals, mostly paramagnetic, and minerals formed during serpentinization, often including ferromagnetic magnetite. To untangle the meaning of the measured magnetic fabric in this way is difficult. And that will be our task. To find out how the magnetic fabric is formed in our samples. The intern will work on the comparison of microscopic, magnetic and tomographic data.
Stážisté Nicol Francová, Ondřej Růžička, Václava Šimandlová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.