stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat.
Velký hadronový urychlovač LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN je největším urychlovačem na světě. Experimenty na něm měří srážky protonů a snaží se objevit nové částice a přesně proměřit vlastnosti srážek. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat.
Stážistka Kateřina Hájková
Hlavní město PrahaFyzika

Internship for Student in Material Science

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: An interesting topic for student to learn about thermal plasma and alloy materials.
Functional properties of NiTi coating by thermal plasma technique
Hlavní město PrahaFyzika

Elektrické vlastnosti ZnO nanočástic vystavených působení indukčně vázané plasmy

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž se bude konat 1x měsíčně v sobotu v rozsahu 8 hodin. je tedy vhodná i pro mimopražské uchazeče
Oxid zinečnatý (ZnO) v práškové formě je levný, ekologický a netoxický polovodičový materiál s širokým zakázaným pásem, jedinečnými optickými vlastnostmi a rozmanitostí nano-struktur, jako jsou nano-sloupky nebo nano-ježci. Díky vysokému poměru povrchu k objemu jsou nanostruktury vhodné pro využití v nových aplikacích pro přeměnu energie, fotokatalytické čištění odpadních vod, skladování elektrochemické energie a bio-senzory. Nanočástice ZnO ve formě práškového vzorku budou vystaveny plazmě různých plynů (vodík, kyslík, dusík a argon) při nízkém tlaku kolem 10 Pa v indukčně vázaném reaktoru pracujícím na frekvenci 13,56 MHz. Plasmový výboj bude monitorován optickou emisní spektroskopií. Úkolem studenta bude měření elektrické vodivosti plasmaticky modifikovaných práškových vzorků ve formě lisovaných peletek o průměru 3 mm pomocí přístrojů Keithley 6487 Picoammeter/Voltage Source a Keithley 8009 Resistivity Test Fixture. Student se seznámí s automatizací měřících přístrojů v prostředí programu Labview a s měřením závislostí elektrického proudu na napětí. Součástí výzkumného úkolu bude ověření platnosti Ohmova zákona.
Stážista Jakub Macíček
Středočeský krajFyzika

Měření ionizujícího záření

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Použité metody: opticky stimulovaná luminiscence, Monte Carlo, spektrometrie
Prozkoumání tajů ionizujícího záření a radioaktivity. Jak se liší chování různých částic? Jak takové částice zachytit a změřit jejich energii? A jak se před nimi chránit? Na tyto otázky a mnohé další můžete najít odpověď u nás. V rámci práce se student seznámí se základními fyzikálními principy přírodní radioaktivity a člověkem vytvářeného záření. Naučí se některé parametry změřit a také je předpovídat s použitím výpočetního softwaru. Konkrétní zaměření práce (více měření či výpočtů) se bude odvíjet od oblasti zájmu studenta.
Stážistka Anna Průšová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.