stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaBotanika

Chromatografické určení sekundárních metabolitů jako klíčový nástroj ke studiu rozšíření vybraných druhů lišejníků

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, Průhonice & Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2
Chceš se naučit základním chromatografickým metodám? A navíc to propojit s biologií a biogeografií? Některé druhy lišejníků se dají odlišit analýzou jejich sekundárních metabolitů lépe než morfologickými znaky. Patří k nim i nápadní zástupci terčovek rodů Parmelia a Xanthoparmelia. Informace o jejich rozšíření jsou v České republice jen málo známé. Dokonce je pravděpodobně, že ne všechny jejich zástupce jsme u nás již objevili. Máš-li zájem vyzkoušet si práci s herbáři, chromatografii, práci s daty a případně i práci v terénu či molekulární laboratoři, je tato stáž ideální volbou.
STÁŽISTÉ Michaela Lajblová, Johana Ludvíková, Julie Pšenčíková
Hlavní město PrahaChemie

Sterolitografický 3D tisk hydrogelů pro biomedicinální aplikace

LEKTOR STÁŽE Dr. Ing. Miroslava Dušková Smrčková
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Heyrovského náměstí 2, 162 00 Praha 6
Při stereolitografickém 3D tisku dochází k vytvrzování prostřednictvím chemické reakce mezi monomery – tzv. fotopolymerizace. Speciální materiály k vytvrzování jsou dnes běžně komerčně dostupné, jsou to reaktivní kapaliny – tzv. tiskové pryskyřice a jsou využívány k tvorbě např. dekorativních předmětů anebo pro dentální aplikace. Cílem projektu je rozšířit využití stereolitografického 3D tisku do oblasti tkáňového inženýrství. Chceme vyvinout novou tiskovou pryskyřici pro tisk takových materiálů, které budou schopny do své struktury po tisku přijmout významné množství vody (minimálně desítky procent původní hmotnosti), čímž vznikne hydrogel o přesném tvaru a geometrii. Dále je cílem navrhnout takové složení pryskyřice, aby případné extrakty z hotových výtisků byly minimální a nebyly toxické pro živé tkáně. Novou pryskyřici použijeme k tisku makroporézních substrátů vhodných pro kultivaci buněk a zaměříme se i na vytváření speciální biomimetické geometrie, kterou buňky preferují.
STÁŽISTÉ Ondřej Bursík, Tereza Dočekalová, Nela Vaculínová
Jihomoravský krajGeografie

Cestovní ruch v době post-covidové

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc., Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Drobného 28, 602 00 Brno
Předmětem stáže je výzkum proměn turismu po pandemické době a změna jeho role v regionálním rozvoji.
STÁŽISTÉ Stanislava Radová
Hlavní město PrahaFyzika

Nanostruktury polovodičových oxidů pro elektroniku a fotoniku

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Grym, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Chaberská 57, 182 51 Praha 8
S polovodičovými materiály a strukturami se dnes setkáváme ve všech oblastech života: od osvětlení vnitřních i venkovních prostor, přes elektroniku v automobilech, solární panely na střechách domů, inteligentní elektrorozvodné sítě a senzory, chytré telefony, výkonné počítače, až po ultrarychlé optické sítě. Rozměry polovodičových struktur se neustále zmenšují. Snažíme se pochopit chování elektronů a fotonů v polovodičových nanostrukturách, abychom zlepšili stávající elektronické a fotonické součástky nebo mohli navrhnout nové. Zaměřujeme se na přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur o rozměrech v řádu desítek až stovek nanometrů. Chcete se naučit, jak připravit polovodičové nanostruktury? Pochopit, co je v pozadí jejich růstu a jak je možné jejich růst modelovat? Jak ovlivnit jejich umístění, velikost, tvar a fyzikální a chemické vlastnosti? Naučit se manipulovat s nanostrukturami v elektronovém mikroskopu? Připravit na nich elektrické kontakty a změřit jejich elektrické vlastnosti? Pochopit, jak se jejich vlastnosti mění v kontaktu s plyny nebo chemickými látkami? Umožníme vám pracovat na unikátním nanotechnologickém a nanodiagnostickém přístroji s fokusovaným elektronovým a iontovým svazkem, injekčním systémem plynů, nanomanipulátory a řadou detektorů, který vám umožní tyto činnosti uskutečnit a odpovědět na položené otázky.
STÁŽISTÉ Andrea Brejchová, Filip Hošek, Ondřej Novák
předchozí123456789...3233další

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda jsem se přihlásil, abych si vyzkoušel, jaké to je stát se na vlastní kůži součástí veděckého pracoviště, rozvinul své vědomosti v daném oboru a získal zkušenosti, které bych poté mohl následně využít při dalším studiu.
V budoucnu bych se rád věnoval studiu biologie a chemie, a proto bych si rád v rámci této stáže vyzkoušel práce v oboru botaniky a prohloubil tak dále své znalosti v tomto oboru.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Při představě, že bych byl vynálezce a něco vynalézal, byl by to pravděpodobně stroj času, abych všechno hezky stíhal a mohl se při tom ještě hezky vyspat a nebo lék, který by dokázal vyléčit všechny nemoci, a všichni lidé by tak mohli žít plnohodnotný život.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Ve svém volném čase se snažím především přijít na jiné myšlenky, k čemuž mi napomáhá především sport. V rámci programu DofE jsem se začal věnovat fitness, které mě natolik pohltilo, že jsem si koncem bronzové úrovně udělal i trenérský certifikát a nyní občas trénují své kamarády, a motivují je k tomu, aby dělali něco pro své zdraví. V rámci školního debatního klubu se účastním spousty debat, díky kterým získávám mnohé zkušenosti, znalosti a občas potkám i zajímavé lidi. Baví mě věci plánovat, což se uplatní v rámci školního senátu nebo týmu České středoškolské unie, nepohrdnu zajímavou knihou, hlavně klasickou britskou literaturou a rád trávím čas se svými kamarády nad šálkem dobré kávy a nebo procházkou mezi vinohrady při západu slunce.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.