stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajAstronomie

Sluneční erupce na FICUSu

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Kašparová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 251 65 Ondřejov
POZNÁMKA: Stáž může probíhat i v angličtině. Student(ka) by měl(a) mít zájem učit se nové věci, základní znalost programování v Pythonu nebo vážný zájem se to naučit je vítáno a výhodou. Středoškolské znalosti fyziky jsou dostačující.
Sluneční erupce ovlivňují všechny vrstvy sluneční atmosféry a způsobují emisi v téměř celém elektromagnetickém spektru. Podstatná část tohoto záření je ve formě tzv. kontinua, avšak jeho původ v erupcích není stále ještě dobře pochopen. FICUS se nachází se v areálu Astronomického ústavu v Ondřejově a je to spektrograf zaměřený na pozorování slunečních erupcí v celém rozsahu viditelného oboru a tedy v i optickém kontinuu. Cílem projektu je seznámit se se spektrálními a obrazovými daty, které tento přístroj poskytuje, naučit se jejich základní zpracování a rozvíjet software na analýzu dat v jazyce Python. Je také možné naučit se přístroj obsluhovat a v případě vhodného počasí s ním pozorovat a získat tak vlastní data na analýzu. Naměřená data je možno kombinovat s daty v jiných vlnových délkách jako jsou EUV, rentgenová či rádiová pozorování z družic nebo pozemních observatoří.
Středočeský krajAstronomie

Automatická identifikace dvojstaničních meteorů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, PhD.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 251 65 Ondřejov
Video systém MAIA zaznamená každou jasnou noc desítky meteorů. Pro meteory zachycené ze dvou stanic je možné určit atmosférickou i heliocentrickou dráhu. K tomu je ovšem nutné identifikovat společné meteory, provést kalibraci zorného pole a změřit polohy meteorů na jednotlivých snímcích. Některé z těchto kroků jsou již nyní automatické, jiné se provádějí ručně. V současnosti je k dispozici nový detekční software, který bude nutné důkladně otestovat. Cílem stáže bude navrhnout zrychlení zpracování zaznamenaných video záznamů, v ideálním případě sestavit počítačový program, který tuto činnost bude provádět automaticky. Předností je dovednost v programování, nejlépe v jazyce Python, případně C++ nebo Qt.
Středočeský krajAstronomie

Pozorování s malým zobrazujícím spektrografem

LEKTOR STÁŽE Dr. Martin Jelínek
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fričova 298, 25165 Ondřejov
V předchozím ročníku Otevřené Vědy vznikl malý zobrazující spektrograf na pozorování hvězd. Použijte tento spektrograf k pozorování hvězd typu Delta Cephei a Mira Ceti a ukažte, že krom změn jasnosti se u nich mění i teplota fotosféry a spektrální typ. Pokuste se také najít příklad objektu, u kterého by bylo možné změřit radiální rychlosti.
Hlavní město PrahaFyzika

Počítačové simulace molekul po absorpci záření s využitím strojového učení

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jakub Martinka
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8, Česká republika
POZNÁMKA: Stáž je na pomezí oborů chemie a fyziky a je vhodné mít vlastní notebook.
Díky obrovskému výpočetnímu výkonu dnešních počítačů stojí vedle experimentální chemie také chemie výpočetní a kvantová. Díky nim jsme schopni studovat molekuly mimo laboratoř a můžeme experimentálním chemikům pomoct vysvětlit jejich měření na základní, tzv. ab initio, úrovni. Výpočty, které provádíme, jsou však vždy kompromisem mezi délkou výpočetního času a přesností našich výsledků a i s využitím nejmodernějších superpočítačů jsou velké molekuly nebo dlouhé časové úseky příliš výpočetně náročné. Naše skupina v oddělení Teoretické chemie se zaměřuje na vývoj nových výpočetních metod, například s využitím, v poslední době populárního přístupu, strojového učení. Strojové učení má ve výpočetní chemii velký potenciál, a to urychlit výpočty a posunout tak hranice standardních výpočetních přístupů. V rámci této stáže se student/ka naučí pracovat se základními kvantově chemickými programy a také programem Newton-X pro dynamické simulace molekul po absorpci světla. Tyto nástroje použije pro studium a vytvoření tréninkové sady konkrétní molekuly a vyzkouší si techniky strojového učení.
předchozí123456789...3132další

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.