stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 31. 11. 2022.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Lze najít pravidla k určení kvantových stavů bez znalosti jejich vlnových funkcí?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Šmydke, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je otevřena nejlépe dvěma studentům.
Při sérii přednášek, studia a tvůrčího hledání by se nejprve studenti seznámili se základními aspekty kvantové mechaniky molekul, teorie grup a symetrie. Na příkladech vybraných a již dobře popsaných molekul by se analýzou jejich vibrační struktury ukázala vnitřní logika vztahů mezi excitovanými vibračními stavy. Konečným cílem studentské stáže by mělo být porozumění vzájemným vztahům mezi kvantovými stavy molekulových vibrací. Stážisté by se společnými silami měli snažit přispět k pochopení a určení pravidel, která by umožnila alespoň částečnou charakteristiku vibračních stavů molekul bez explicitní znalosti jejich vlnových funkcí.
Stážisté Tereza Pšejová, Barbora Solnická, Magdalena Tyrmerová
Hlavní město PrahaBiofyzika

Není kartáč jako kartáč aneb příprava funkčních polymerních vrstev pro biosenzory

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se v průběhu stáže seznámí se základními i pokročilými metodami přípravy funkčních vrstev pro biosenzory. Student získá teoretické i praktické zkušenosti, a to jednak z přípravy a charakterizace základních typů funkčních vrstev - tzv. samoskladných monovrstev (SAM), rovněž se seznámí i s přípravou a charakterizací pokročilých polymerních vrstev pro biosenzory. Naučí se kupříkladu syntetizovat funkční polymerní kartáče pomocí různých polymeračních technik a poté vybrané vlastnosti těchto vrstev ověřovat pomocí metod infračervené spektroskopie a spektroskopické elipsometrie.
Stážista Vít Groulík
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Říhová
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Pokud rád/a fotíš, točíš, bloguješ atp., pošli prosím ukázku své práce (není podmínkou pro přihlášení).
Myšlenky pomáhají měnit svět, ale pouze tehdy, když se dostanou k dalším lidem. Kladeš si rád/a otázky, na které není snadné odpovědět? Třeba, proč jsou některé lidské činy správné a jiné špatné? Jak o světě přemýšleli naši předkové? Jaký je vztah mezi jazykem a realitou? Jak funguje vědomí? Zajímají tě aktuální výsledky společenských věd a jejich možné využití? Chtěl/a bys zkusit zprostředkovat práci filozofů, ale i historiků či filologů svým vrstevníkům? Jsi doma na sociálních sítích, máš nápady a umíš pracovat samostatně? Hledáme stážist(k)y se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum především dalším středoškolákům. Projdeš s námi různými popularizačními aktivitami jako jsou výstavy, přednášky, tvorba příspěvků na sociální sítě, rozhovory o vědě a vědcích, natáčení reportáží. Požadujeme zájem o filozofii a příbuzné společenské vědy, nadšení, tvořivost, spolehlivost, chuť učit se nové věci, aktivní vztah k fotografování a pořizování a úpravě videí.
Stážisté Lucie Durasová, Anna Jiřičková
Hlavní město PrahaMatematika

Složitost maticového násobení

LEKTOR STÁŽE Ing. Petr Tichavský, DSc.
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Složitost maticového násobení je počet skalárních násobení nutných pro výpočet součinu dvou matic dané velikosti. Její nalezení je jedna ze základních úloh algebraické teorie složitosti. Má i praktické využití pro vědeckotechnické výpočty. Věděli jste, že ani složitost násobení dvou matic velikosti 3x3 není dosud známa ? Ví se, že je někde mezi 19 a 23. Stáž zahrnuje řešení řady podúloh z oblasti lineární algebry a diskrétní nebo spojité optimalizace směřující k danému cíli.
Stážisté Pavel Dědek, Michal Javor
předchozí123456789...3132další

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Velmi si vážím příležitosti, kterou dává Akademie věd mladým studentům. Tento program je pro mě také skvělou příležitostí se učit od velkých odborníků a osobností. V loňském roce jsem se o stáži dozvěděla až po uzávěrce a o to víc se těšila na nový ročník. Velmi mě zaujalo hlavně téma, které by mě jistě inspirovalo k novým aktivitám a pomohlo odkrýt zákoutí, které je mi v současném životě neviditelné.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Napadají mě samé věci, které prostě nejsou možné. Líbilo by se mi například zrealizovat sen mnoha lidí cestovat ještě za svého biologického života v čase nazpátek. Že bychom se svým individuálním vědomím za pomoci nějaké techniky nebo nějaké nadpřirozené bytosti zavítali třeba do středověku. Nic takového pravděpodobně nikdy nedokážeme.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Od dětství se věnuji svým třem srdečním aktivitám (tanec, klavír, tenis). Největší vyjádření mých tvůrčích schopností mi umožňuje tanec. Působím v Dance Academy Prague a JAD Production. Aktivně se také věnuji hře na klavír. Hudba je nesmírně důležitá součást mého života. Nejen že si tím trénuji pravou hemisféru mozku, ale hudba mi hlavně přináší obrovský pocit odpočinku a klidu. Jsem velmi ráda, že již mohu klavír i vyučovat a předávat dál své zkušenosti. Jsem spíše individualista, a proto jsem si ze sportu vybrala právě tenis. V minulých letech jsem byla i závodní hráčkou mistrovské soutěže družstev.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.