stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaIT

Základy programování a statistické analýzy

LEKTOR STÁŽE doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc.
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nauč se programovat v prostředí Scilab určeném pro inženýrské výpočty! Tvým úkolem bude pomoc při přípravě dopravních simulací. Navíc ovládneš základy statistiky dopravních dat a dokážeš prezentovat výsledky graficky.
Hlavní město PrahaMatematika

Hravý model pro obchodování na burze

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Jsem matematik, tak můj postup k modelu bude spíš matematický. Ale téma má samozřejmě i blízko k ekonomii.
S mnoha komoditami se dnes obchoduje na trzích, kde mohou obchodníci komunikovat prostřednictvím tzv. knihy objednávek. Do takové knihy obchodníci zapisují nabídku na prodej nebo nákup určitého množství komodity za zvolenou cenu. Takové nabídky se nazývají limitní příkazy a existují ve dvou typech: limitní příkazy na nákup a limitní příkazy na prodej. Limitní příkazy jsou automaticky přiřazeny k nejlepšímu limitnímu příkazu opačného typu nebo zůstávají v knize příkazů, dokud nepřijde odpovídající limitní příkaz. Stiglerův-Luckockův model je velmi jednoduchý matematický model, ve kterém hloupí obchodníci přicházejí jeden po druhém a zadávají náhodné limitní příkazy za náhodné ceny. Přítomnost hloupých obchodníků umožňuje chytrému obchodníkovi vydělávat tím, že od některých z nich nakoupí a dalším prodá za vyšší cenu. Jaká je však nejlepší strategie pro chytrého obchodníka, který musí soutěžit s jiným chytrým obchodníkem? Během stáže student bude simulovat Stiglerův-Luckockův model na počítači a nechá chytré obchodníky s různými strategiemi soutěžit proti sobě s cílem najít dobrou strategii pro chytré obchodníky.
Hlavní město PrahaMatematika

Hadwigerova domněnka

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Hadwigerova domněnka říká, že pokud není možné obarvit vrcholy grafu n barvami tak, aby žádná hrana nespojovala vrcholy stejné barvy, pak by mělo být možné obarvit část grafu n+1 barvami tak, aby každá barva tvořila souvislou komponentu a pro každou dvojici barev bylo možné najít hranu, která tyto barvy spojuje. Hadwigerova domněnka pro n=4 implikuje slavnou větu o čtyřech barvách a naopak, na základě věty o čtyřech barvách bylo dokázáno, že Hadwigerova domněnka je pravdivá, když n je nejvýše 5. Během stáže se se studentem pokusíme Hadwigerovu domněnku dokázat indukcí na počtu vrcholů grafu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejznámějších otevřených problémů v teorii grafů, je neúspěch zcela jistý, ale přesto Hadwigerova domněnka poskytuje pěknou příležitost poznat krásu i frustrující obtížnost matematiky.
Hlavní město PrahaMatematika

Make the right decision to improve your business!

LEKTOR STÁŽE Dr Silvia Carpitella
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Life itself may be defined as an endless decision-making process. We always make decisions, even when it seems that we do not. We could say that making decisions is something that keeps us motivated and alive. Have you ever experienced any kind of situation in which, even if many possibilities or directions are available, you are not completely sure about the actual quality of your final choice? On the whole, when you reason to make decisions about the future, you cannot be completely certain about where you will be eventually taken. It is the case of private life but also of the complex world of business, where so many variables need to be taken into account for producing successful outcomes. In these contexts, after careful evaluation, you can always make decisions that are suitable for your specific needs, let us say decisions representing the best compromise according to certain aspects that are particularly relevant for the problem under analysis. To such an aim, many scientists have been developing mathematical models over the last decades. We are still working to make these models more and more reliable as well as to produce new ones. Our goal consists in supporting real life situations (in which making good decisions can be extremely complex) by means of scientific approaches in order to maximize final results. This internship intends to support this line of research by giving you the possibility to explore the fascinating multi-criteria decision-making world.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.