stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajArcheologie

Vyhodnocení velkomoravské keramiky z výzkumu opevnění hradiště v Mikulčicích

LEKTOR STÁŽE PhDr. Marian Mazuch, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
MÍSTO STÁŽE Archeologický výzkum 736, Mikulčice 696 19
POZNÁMKA: Celý koncept a postup jednotlivých úkonů v podstatě kopíruje regulérní vědeckou práci profesionálního archeologa. V nejobtížnějších částech práce bude student rozhodovat pochopitelně s přímým osobním dohledem lektora.
Student se seznámí s celým souborem keramických střepů z dosud nezpracovaného výzkumu opevnění předhradí velkomoravského hradiště v Mikulčicích (plocha R 2018). Po kompletaci do co největších fragmentů bude celý soubor vyhodnocovat v rámci jednotlivých terénním výzkumem rozlišených vrstev či objektů základní statistikou podle jednotlivých na keramice rozlišovaných znaků. Cílem práce je rozpoznat dle keramiky relativní datování všech odkrytých vrstev a jejich vztah k hradbě mikulčického předhradí.
STÁŽISTÉ Eliška Brestovská
Středočeský krajPopularizace vědy

Komunikace a marketing centra BIOCEV

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Solil, DiS.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 20
MÍSTO STÁŽE BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
POZNÁMKA: www.biocev.eu
Rakovina, cukrovka, neplodnost, viry, infekce – to vše patří k aktuálním problémům lidské populace. V minulosti bylo v našich silách tyto problémy pouze popsat, nikoliv najít jejich příčinu. Vědci z výzkumného centra BIOCEV ve Vestci dnes umějí porozumět původu onemocnění až na molekulární úrovni. Díky tomu lze navrhnout řešení, které může vést k výrobě potřebného léku nebo stanovení léčebné metody, a tím i k záchraně mnoha životů. BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR (Ústav molekulární genetiky, Biotechnologický ústav, Mikrobiologický ústav, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny a Ústav makromolekulární chemie) a dvou fakult Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta). Díky vzniku BIOCEV se podařilo zvýšit prestiž české vědy a „pod jednou střechou“ propojit české i zahraniční odborníky z oblasti biomedicíny, virologie, parazitologie, genetiky, tkáňového inženýrství, molekulární biologie nebo medicinální chemie. Více než 600 vědců a studentů působí v 53 skupinách, rozdělených do pěti výzkumných programů. Téměř třetina zaměstnanců pochází ze zahraničí. Výsledky jejich bádání směřují k vývoji nových léčiv a léčebných metod proti nejzávažnějším chorobám.
STÁŽISTÉ Natálie Jandová
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Věda je zábava aneb hledáme animátora popularizačních akcí pro děti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Caletka
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Jsi kreativní? Máš originální a vtipné nápady? Baví tě práce s dětmi a organizovat různé akce? Pak hledáme právě Tebe!:) Do PR týmu ÚEM AV ČR hledáme stážistu/stážistku na pozici animátora dětských popularizačních programů. Budeš se podílet na jejich tvorbě, propagaci i vlastní realizaci. Co bys měl(a) znát a umět? Být časově flexibilní, spolehlivý a komunikativní. / Mít týmového ducha a nadšení pro práci s lidmi. / Ovládat umění komunikace s dětmi i rodiči. / Mít prokazatelné předchozí zkušenosti s organizací dětských akcí. Splňuješ všechny výše uvedené požadavky na danou stáž? Tak neváhej a přihlas se! Těšíme se na Tebe.:)
STÁŽISTÉ Jiří Chramcov, Eliška Kramářová
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
POZNÁMKA: Pracoviště není bezbariérově přístupné
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se zejména na výslovnost přejatých slov včetně vlastních jmen a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny. Stážista podnikne sérii samostatných výzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data, a bude se podílet na prezentaci a publikaci výsledků.
STÁŽISTÉ Jiří Novák

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.