stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaJazykověda

Ediční příprava „ſtarych knieh“

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jitka Filipová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Valentinská 91/1, 116 46 Praha 1
Náplní stáže je elementární ediční jazykověanalytická práce s česky psanými tisky raného novověku (15.–17. století). Stážista se seznámí s vývojem českého pravopisného systému a s tiskařskou praxí té doby. Naučí se přepisovat a interpretovat vybraný středněčeský tisk a připraví jej k elektronickému vydání. Výstupem stáže bude veřejně dostupná elektronická edice, jež bude začleněna do Středněčeské textové banky na portálu Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz). Student by měl být na konci stáže schopen číst tisky z období raného novověku a mít základní přehled o dobové češtině.
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz prožívání přírody

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere úzký výsek přírody dle svého zájmu, s lektorem zvolí jeho lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku vývoje vztahu člověka k přírodě, jak se promítla do užívání jazyka. Př.: Dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova les od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
Hlavní město PrahaJazykověda

Jazykový obraz emoce

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
Student si vybere konkrétní emoci, s lektorem zvolí její lexikální reprezentanty. Úkolem studenta bude zachytit s využitím korpusu diachronní dynamiku chápání a prožívání konkrétní emoce, jak se promítla do užívání jazyka. Př.: Dynamika sémantického a pragmatického aspektu slova strach od nejstarších textů diachronního korpusu po současnost s poukazem ke kolokacím.
Celá ČRJazykověda

Vodní nádrže a jejich jména

LEKTOR STÁŽE Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení , Veveří 97, 602 00 Brno; většinu setkání lze realizovat i distančně
POZNÁMKA: Přístup na naše pracoviště není bezbariérový (schodiště bez výtahu). Většina setkání však může proběhnout i distančně.
Stáž je zaměřena na výzkum pomístních jmen vodních nádrží. Účastník/účastnice získá základní vědomosti o tomto druhu vlastních jmen a jejich výzkumu u nás. Sám/sama potom provede sběr jmen vodních nádrží (tedy jezer, rybníků, přehradních nádrží) v kraji, z něhož pochází nebo ve kterém žije. Rozsah výzkumu bude omezen podle oblasti, odkud stážista/stážistka pochází nebo v ní žije. Sebraný jazykový materiál stážista/stážistka podrobí jazykovědné analýze – posoudí mj. motiv vzniku pojmenování, povšimne si případných nářečních nebo jiných jazykových zvláštností apod. Svá zjištění utřídí a sestaví typologii jmen vodních nádrží ve zkoumané oblasti. Zúčastnit se mohou zájemci z celé republiky, nejen z Brna nebo Jihomoravského kraje, kde se nachází pracoviště pořádající stáž, neboť většina setkání může proběhnout i distančně.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Anna B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a edice jeho díla
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Další informace

Václav G., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a měření nitridových polovodičových struktur
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Kristián H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozpoznávání cizích vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: GPOA
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.