stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajPopularizace vědy

Chemickou hvězdou na Instagramu

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se setkávat příležitostně i online
Koťátka, štěňátka a nejlépe kapybarátka. To jsou hlavní hvězdy současného Instagramu. Možná se mezi žáky však vyskytují i tací, které fascinuje svět jiný – neviditelný a tajemný svět atomů a molekul, plný překvapení, vůní a světel a jehož poznávání je stále více společensky ceněno. Zkuste s námi sdílet nadšení pro vědu s veřejností. Budete mít možnost podílet se na vytvoření strategie pro publikování příspěvků na Instagramu na profilu Ústavu anorganické chemie v Řeži. Seznámíte se s výzkumem ústavu, který zasahuje do velkého množství vědních oborů. Budete mít možnost spolu s námi rozvinout svou kreativitu a sestavit obsah na míru svým spolužákům – od odborných příspěvků, přes zábavná videa, pozvánky, společenské události, vzdělávací příspěvky nebo třeba i vtipy.
Středočeský krajPopularizace vědy

Chemie bez hranic

LEKTOR STÁŽE RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Řež 1001, 250 68 Řež
POZNÁMKA: Lze se částečně scházet i online
Kam až sahají hranice dnešní anorganické chemie? Zajímá se „anorgána“ opravdu jen o kameny, krystaly, soli a názvosloví? Nebo se nebojí nahlédnout mnohem, mnohem dál? Pojďte nám pomoci sestavit zábavnou teambuildingovou hru, která vytáhne žáky na chvíli z běžné hodiny a dovolí jim hravou formou poznat, jak fascinující svět mohou anorganičtí chemici zkoumat a kolika moderním a potřebným oborům dokáže anorganická chemie nabídnout své služby. Budete mít možnost se blíže seznámit s výzkumem přímo u primárního zdroje – na Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR - a na základě výsledků tohoto výzkumu nám pomoci sestavit hru, se kterou budeme moci vyjet za žáky středních škol. Právě váš vhled do současného studentského prostředí nám pomůže sestavit hru tak, aby byla poutavá a zajímavá i pro vaše spolužáky.
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Popularizace věd o Zemi v praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr Kateřina Voráčová, PhD
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Boční II/1401, 141 00 Praha 4 – Spořilov
Chcete si zkusit popularizaci vědeckých témat? Co je vlastně na vědě lákavé a jak vypadá výzkum věd o Zemi v realitě? Určitě zabrousíme do témat jako jsou - sopky, zemětřesení nebo třeba analogové modelování v geovědách, které umožňuje přenést procesy odehrávající se v přírodě do laboratoře. Současně si povíme něco o běžném vědeckém provozu, práci vědce a pak se podíváme na to, jakou roli v komunikaci vědy budeme hrát my. Jedním z cílů je oživit instagramový profil Geofyzikálního ústavu. Zvolíme si několik témat, kterým se budeme v rámci tohoto roku věnovat a ty provětráme. Kromě toho se společně s námi také zapojíte do příprav akcí pro školy a veřejnost - Den Země, Veletrh vědy, Den otevřených dveří. Co od stážistů očekáváme? Zájem o sociální sítě, komunikativnost a kreativitu a ideálně zájem o přírodní vědy.
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [víslovnostňí vískum]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
POZNÁMKA: Pracoviště bohužel není bezbariérově přístupné (2. patro bez výtahu).
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se nejen na výslovnost přejatých slov a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny, ale i na výrazy domácí. Stážista podnikne sérii samostatných minivýzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR či v Internetové jazykové příručce. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Anna B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a edice jeho díla
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Další informace

Václav G., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a měření nitridových polovodičových struktur
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Kristián H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozpoznávání cizích vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: GPOA
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.