stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Místa paměti - právo a historie ve společenské praxi

LEKTOR STÁŽE Jan Kober
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav státu a práva AV ČR, Praha
V naší stáži se budeme zabývat tím, jakým způsobem se uplatňuje právo a historie v paměti české společnosti. Stáž je tedy určena studentům a studentkám se zájmem o historii ve vazbě na stát a právo. Stáž bude sestávat ze tří segmentů. Prvním segmentem bude spolupráce na vytváření databáze právněhistoricky a historicky relevantních míst (události, sídla apod.). Druhým segmentem stáže bude samostatného výzkumného řešení určitého tématu, vycházejícího z prvního segmentu, určeného podle dohody účastníka/účastnice s lektorem. Třetím segmentem bude teoretická rovina paměti v životě společnosti - co veřejnost zajímá a co očekává, a do jaké míry má věda jít těmto očekáváním vstříc a do jaké míry jim naopak klást odpor, popřípadě usilovat o jejich kultivaci/změnu? Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. Stážisté/stážistky se budou podílet na vytváření databáze, dozvědí se zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, sami budou řešit menší výzkumný úkol. Získají zkušenost s aktivní prací s historickými zdroji, s dobovými i moderními odbornými texty, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
Hlavní město PrahaHistorie

"Jaký socialismus vlastně chceme?" Myšlenkové světy československého reformismu sklonku 60. let v ediční praxi

LEKTOR STÁŽE Jan Kober
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Národní 18, Praha 1
Zajímavým obdobím československých a evropských moderních dějin byla druhá polovina 60. let, představující v některých ohledech nadále výzkumnou výzvu. Stážisté/stážistky se ocitnou v pozici editora historických textů. Budeme společně chystat k vydání vysoce zajímavé dobové dokumenty z oblasti práva, politiky, historie a sociologie. Vysvětlíme si ediční zásady a budeme pečlivě pracovat na přípravě rukopisu k vydání. Zároveň se ponoříme do dobových otázek, prozkoumáme i jiné dobové texty i sekundární literaturu, abychom lépe porozuměli souvislostem, v nichž vznikal rukopis, kterým se budeme zabývat. Pokud rádi čtete a přemýšlíte nad přečteným, jste zvídaví a chcete přijít světu kolem sebe na kloub, může to pravděpodobně být správná stáž pro vás. Hledám na dvanáctiměsíční stáž přemýšlivé lidi, kteří rádi čtou a pracují s textem, a kteří mají zájem napomoci poznání minulosti spoluprací na přípravě knihy - edice historických dokumentů. Obory stáže jsou historie, právo a společenské vědy.
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, PhD.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Florenci 1420/30, Praha 1, 110 00
POZNÁMKA: V roce 2024 bude stáž zaměřena na výzkum autorů a redaktorů regionálního tisku 19. a první poloviny 20. století
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
Hlavní město PrahaOrientalistika

Oreint zblízka

LEKTOR STÁŽE Jakub Hruby
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Orientální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 00
Stážisté budou mít možnost seznámit se s tematicky různorodou prací výzkumníků Orientálního ústavu, a tím i s bohatou kulturou a historií asijských zemí, počínaje arabským světem přes jižní a jihovýchodní Asii až po Dálný východ. Účastní se zvláštního cyklu přednášek (včetně možnosti přednášek tak říkajíc na míru podle individuálního zájmu stážistů) a dalších oficiálních akcí pořádaných ústavem či pod jeho záštitou (Veletrh vědy, hudební festival Eastern Tunes). Stážisté budou pomáhat v ústavní knihovně, kde budou mít možnost přiučit se metody konzervace knih, anebo proniknout do informačních systémů a databází, možná je i práce pro redakce časopisů, které Orientální ústav vydává, anebo práce na rešerších pro konkrétní vědecké projekty.

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Anna B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a edice jeho díla
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Další informace

Václav G., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a měření nitridových polovodičových struktur
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Kristián H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozpoznávání cizích vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: GPOA
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2023.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.