stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaPsychologie

Jak děti vnímají svůj mateřský jazyk: Vliv akcentu na výběr kamaráda II.

LEKTOR STÁŽE Dr. Kateřina Chládková, MA
INSTITUCE Psychologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž navazuje na první fáze výzkumu z roku 2020, zaměřeného na vnímání mateřského jazyka a jeho regionálních dialektů u předškolních a mladších školních dětí. V rámci stáže budeme provádět další sběr dat, abychom zjistili, jestli a jaký přesně vliv má regionální přízvuk nebo cizí jazyk dítěte vliv na výběr potentciálního kamaráda. Vedle dalšího sběru dat s dětmi proběhne ověřování materiálu s dospělými mluvčími a ve finále připravíme článek k publikaci v odborném časopise.
Stážisté Natálie Kikoťová, Jana Šimsová
Hlavní město PrahaSociologie

Gender a technologie

LEKTOR STÁŽE Mgr. Nina Fárová, Ph.D.
INSTITUCE Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Jakým způsobem ovlivňují technologie lidské myšlení a jednání? Promítají se existující genderové stereotypy i do vytváření a používání technologií? Mají muži a ženy k technologiím stejný přístup? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderové dimenze v oblasti technologií. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak analyzovat a interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Společně se podíváme na to, jak lze skrze sociologický výzkum a genderovou perspektivu porozumět světu technologií.
Stážisté Karolína Jelínková, Monika Smiešková, Leona Wagnerová
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Popularizace geovědních oborů na sociálních sítích a akcích pro veřejnost

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Brož, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je určena pro 2 studenty / studentky.
Chceš zjistit, co obnáší informování veřejnosti o výsledcích vědecké práce a příprava příspěvků na web a sociální sítě? Nebo chceš natáčet videa, naučit se pracovat s grafikou i si osvojit základy kreativního psaní? Pojď si vyzkoušet, jak lze převést komplikovanou řeč vědeckých studií do zajímavého obsahu. Pojď nám pomoci vytvářet upoutávky pro sociální sítě, letáky, výstavy, či krátké klipy z akcí, které připravujeme pro veřejnost. K tomu se dozvíš spoustu informací o sopkách, zemětřeseních a Zemi vůbec. Baví tě komunikovat, jsi kreativní a věda ti přijde cool? Tak zmáčkni tlačítko Přihlásit se!
Stážisté Beáta Nováková, Jessica Anna Rodriguesová Serpa, Ester Zientková

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2021.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.