stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaSociologie

Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha 1
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí vždy dobře rozumět. Například články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou někdy působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců prezentovat běžným jazykem a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
STÁŽISTÉ Anna Liptajová, Ema Poláčková
Hlavní město PrahaSociologie

Kritický výzkum migrace

LEKTOR STÁŽE Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Jilská 1, 110 00 Praha
Téma migrace plní stránky novin a vyvolává bouřlivé reakce, často je migrace spojována s něčím negativním, co má vyvolávat strach a pocit ohrožení. Tento přístup ale podporuje nenávistné projevy ve společnosti a vede k vyloučení těch, kteří jsou vnímáni jako „jiní“ a „cizí“. Cílem stáže je nahlédnout téma migrace z perspektivy kritické sociální vědy. Jaké jsou historické souvislosti současné migrace, odkud pramení strach z některých migrantů a migrantek, jaké jsou strukturální souvislosti, proč vnímáme migraci jako něco „nenormálního“, co znamená západocentrické vidění světa? Budeme se snažit rozvinout naši sociologickou imaginaci, abychom si uvědomili naše vlastní privilegia a to, jak život například v Česku ovlivňuje události a životy lidí jinde na světě. A touto optikou se pak budeme věnovat migraci. Konkrétní téma související s migrací si domluvíme na začátku stáže. Stáž bude probíhat formou četby (znalost angličtiny je podmínkou), rešerší tématu, výkladem a diskusí o jednotlivých otázkách a pojmech. Cílem stáže bude zpracování prezentace, která dílčí téma související s migrací zasadí do širších politických, ekonomických, globálních i lokálních, kulturních, historických a sociálních souvislostí. Jinak řečeno, cílem je naučit se vidět, jak „malé“ každodenní věci souvisejí s „velkými“ společenskými problémy a vztahy.
STÁŽISTÉ Jonáš Kosák, Ha My Pham, Eliška Schwarzová
Hlavní město PrahaArcheologie

Experimentální archeologie - testování nástrojů k drcení a mletí

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 118 01 Praha 1
POZNÁMKA: Jedná se v první řadě o fyzickou práci, kdy se dokumentuje čas a efektivita využívání nástrojů. Je zapotřebí počítat s určitou fyzickou zátěží.
Jedny z důležitých cest, jak pochopit funkci a význam artefaktů, nabízí experimentální archeologie a studium pracovních stop. Záměrem stáže bude drcení a mletí různých typů produktů s využitím několika replik kamenných nástrojů - dvoudílných mlýnků, hmoždířů a tlouků. Cílem je testování funkčnosti uvedených nástrojů a vytvoření podmínek ke studiu jejich opotřebení a pracovních stop. Pracovní stopy vznikají kontaktem mezi nástroji a kontaktem s mletým produktem. Repliky budou srovnány s originálními nálezy z období neolitu. Během stáže se student seznámí s metodami experimentální archeologie a se zobrazovacími metodami mikroskopie.
STÁŽISTÉ Rej Hrenovica, Ema Lorencová, Janek Poláček
Hlavní město PrahaArcheologie

Popularizace archeologie v praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Kateřina Kleinová
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Letenská 4, 11800 Praha 1
Archeologie dlouhodobě patří mezi veřejností oblíbené vědecké disciplíny, často se objevující v různých médiích. V záplavě vědeckých výsledků, zajímavostí, mýtů a vyložených nesmyslů ale často není jednoduché se zorientovat. Co všechno nabízí dnešní archeologie a jak současný výzkum co nejlépe zprostředkovat všem – od odborné komunity po úplné laiky? V rámci stáže vám chceme představit jednotlivá odborná oddělení pražského Archeologického ústavu a to, čím se zabývají. Podíváte se na výzkum v terénu, do laboratoří, archivu, knihovny nebo třeba depozitářů. A protože chceme povědomí o naší práci co nejvíce rozšířit, budeme především vytvářet popularizační videa pro sociální sítě (hlavně Instagram, FB). Kromě toho si vyzkoušíte základy grafických prací, editaci videí apod. Společně s námi se zapojíte do organizací akcí připravovaných pro veřejnost jako je např. Archeologické léto, Veletrh vědy, A-Fest, nebo Mezinárodní den archeologie. A co očekáváme od stážistů? Zájem o humanitní obory (archeologii, historii apod.), zájem o sociální sítě a jejich fungování, komunikativnost a kreativitu.
STÁŽISTÉ Alexander Paták, Eliška Slavíková, Nikola Šímová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.