stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku témat na rok 2021.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Hudební repertoár na soukromých společenských setkáních v Praze 1815–1850

LEKTOR STÁŽE Dr. Anja Bunzel
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The mentor has been in the Czech Republic since April 2019; she studies Czech and is keen to improve her Czech. However, for easier communication, it is essential to have some knowledge of English (and many sources will be in German, so some basic knowledge of German will be useful, to).
This internship offers insights into the daily routine of a musicologists working primarily in research (and only partially in education). It deals with private musical culture in Prague during the first half of the nineteenth century. It touches on themes like women in music, salon culture, cultural transfer between the Czech lands and other central European cultural areas, and concepts of identity. It includes researching musical scores from the nineteenth century, newspaper and journal clippings dealing with music (reviews of works and concerts), as well as autobiographical and biographical writings by nineteenth-century protagonists who participated in musical culture.
Stážistka Martina Sedláková
Hlavní město PrahaHistorie

Znovuobjevená kniha: Příprava historického rukopisu z XIX. století k vydání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Staré úsloví říká, že knihy mají své osudy, čímž se míní osudy někdy velmi složité. Tak tomu bylo i v tomto případě: stařičký rukopis knihy zůstal shodou okolností zapomenut po mnoho let. Jedná se o hodnotný text z politické a právní oblasti, zajímavý pro studium českých dějin XIX. století. Stážisté/stážistky se budou pod supervizí aktivně účastnit přípravy rukopisu k jeho vydání do knižní podoby. Stáž jim přiblíží proces přepisu staršího českého pravopisu, naučí se číst staré rukopisné písmo, zásady práce s historickým textem, stejně jako způsob vytváření editorského poznámkového aparátu a rešerší v historických pramenech - obvyklých i velmi speciální povahy. Dozvědí se řadu nových informací o životě v době, z níž rukopis pochází. Součástí stáže bude i badatelská zkušenost v archivu (pokud to epidemická situace umožní), práce v knihovně s historickou literaturou a také práce s digitalizovanými archiváliemi, databázemi a katalogy.
Stážisté Matěj Baladrán, Tereza Březková, Jan Novotný
Hlavní město PrahaHistorie

První republika pod lupou

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
INSTITUCE Ústav státu a práva
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. V této aktivitě se snažíme dále rozšiřovat databázi zajímavých lokalit, spojených se společenským životem první republiky - sídla institucí, místa událostí (někdy zcela zapomenutých), místa života významných lidí své doby. Stážisté/stážistky budou spoluvytvářet databázi, se dozvědí zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, získají zkušenost s aktivní prací se zdroji v knihovně a (pokud to epidemická situace dovolí) i v archivu, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
Stážisté Martin Adámek, Matěj Pavlištík, Anna Tlustá
Hlavní město PrahaOrientalistika

Jak objevit orient

LEKTOR STÁŽE Dr. phil. Jarmila Ptáčková
INSTITUCE Orientální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro mnoho lidí zůstává orient tajemným místem daleko od středu Evropy, kam se vydávají jen cestovatelé hledající dobrodružství. Málokdo si uvědomuje, že v současné době máme orient však už na dosah ruky, a že se stal nedílnou součástí našeho každodenního života. Ať už jsou to nejrůznější výrobky, které denně používáme, alarmující zprávy například o asijských a blízkovýchodních migrantech anebo rostoucí vliv sílících asijských mocností, jakou je například Čína na budoucnost České republiky. Orient je nyní blíž než kdy předtím a jen když porozumíme tamním kulturám, politické i sociální situaci, budeme schopni správně usměrňovat i naši vlastní budoucnost tady, v srdci Evropy.
Stážisté Klára Halouzková, Tadeáš Krejčí, Nelly Vondrová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 17 let

fotografie studenta

Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.