stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Kulturní dějiny postsocialismu

LEKTOR STÁŽE Martin Babička, M.St.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Puškinovo nám. 447/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Transformace české společnosti, potažmo Evropy a celého světa, po konci státního socialismu je dnes klíčovou otázkou soudobých dějin. Předmětem stáže bude kulturně-historický výzkum této transformace. Jaké představy odrážela dobová média a jaká očekávání spoluutvářela? Co nám o transformaci mohou říct například pořady o kupónové privatizaci, novinové karikatury ekologické krize nebo zájem o astrologické výklady politiky? Stáž se opírá o práci Výzkumné skupiny pro historická transformační studia, která zkoumá prožívání hospodářských a politických změn a proměny široce chápané kultury a hodnot. Zajímat nás bude především transformace československého myšlenkového světa od 80. do 90. let. Nejprve se zaměříme na společnou četbu vybraných odborných prací, která bude sloužit jako příprava na vlastní výzkum postsocialistického filmu, televize a tisku. Prakticky se proto seznámíme i s relevantními archivy a knihovnami. Ukážeme si, že historii netvoří předem daná fakta, ale především pečlivá interpretace pramenů. Soudobé dějiny se z tohoto pohledu zdají být větší neznámou než starší období. Stáž je určena pro zájemce s chutí číst odborné texty a analyzovat archivní materiály.
STÁŽISTÉ Michael Hošek, Jan Leščinský, Rozálie Niké Mošovská
Hlavní město PrahaHistorie

Místa paměti - právo a historie ve společenské praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Ústav státu a práva AV ČR, Praha
V naší stáži se budeme zabývat tím, jakým způsobem se uplatňuje právo a historie v paměti české společnosti. Stáž je tedy určena studentům a studentkám se zájmem o historii ve vazbě na stát a právo. Stáž bude sestávat ze tří segmentů. Prvním segmentem bude spolupráce na vytváření databáze právněhistoricky a historicky relevantních míst (události, sídla apod.). Druhým segmentem stáže bude samostatného výzkumného řešení určitého tématu, vycházejícího z prvního segmentu, určeného podle dohody účastníka/účastnice s lektorem. Třetím segmentem bude teoretická rovina paměti v životě společnosti - co veřejnost zajímá a co očekává, a do jaké míry má věda jít těmto očekáváním vstříc a do jaké míry jim naopak klást odpor, popřípadě usilovat o jejich kultivaci/změnu? Minulost je všude kolem nás - pokud jsme schopni ji vidět. Stážisté/stážistky se budou podílet na vytváření databáze, dozvědí se zajímavé informace o životě ve zkoumaném období, sami budou řešit menší výzkumný úkol. Získají zkušenost s aktivní prací s historickými zdroji, s dobovými i moderními odbornými texty, budou pracovat s mapami. Získají lepší přehled a představu nejen o předmětném období, ale také o literatuře o něm, což se jim bude hodit v dalším studiu.
STÁŽISTÉ Anna Jiřičková
Hlavní město PrahaHistorie

"Jaký socialismus vlastně chceme?" Myšlenkové světy československého reformismu sklonku 60. let v ediční praxi

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Kober, LL.M.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Národní 18, Praha 1
Zajímavým obdobím československých a evropských moderních dějin byla druhá polovina 60. let, představující v některých ohledech nadále výzkumnou výzvu. Stážisté/stážistky se ocitnou v pozici editora historických textů. Budeme společně chystat k vydání vysoce zajímavé dobové dokumenty z oblasti práva, politiky, historie a sociologie. Vysvětlíme si ediční zásady a budeme pečlivě pracovat na přípravě rukopisu k vydání. Zároveň se ponoříme do dobových otázek, prozkoumáme i jiné dobové texty i sekundární literaturu, abychom lépe porozuměli souvislostem, v nichž vznikal rukopis, kterým se budeme zabývat. Pokud rádi čtete a přemýšlíte nad přečteným, jste zvídaví a chcete přijít světu kolem sebe na kloub, může to pravděpodobně být správná stáž pro vás. Hledám na dvanáctiměsíční stáž přemýšlivé lidi, kteří rádi čtou a pracují s textem, a kteří mají zájem napomoci poznání minulosti spoluprací na přípravě knihy - edice historických dokumentů. Obory stáže jsou historie, právo a společenské vědy.
STÁŽISTÉ Nora Honsnejmanová
Hlavní město PrahaLiteratura

České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?

LEKTOR STÁŽE PhDr. Petra Večeřová, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Na Florenci 1420/30, Praha 1, 110 00
POZNÁMKA: V roce 2024 bude stáž zaměřena na výzkum autorů a redaktorů regionálního tisku 19. a první poloviny 20. století
Situace české literatury se po roce 1989 zásadně změnila, padla ideologická omezení a rozšířilo se portfolio vydávané literatury. V posledních letech u nás vychází více než sedmnáct tisíc titulů ročně. Víme ale, kdo jsou lidé, kteří stojí za vznikem této literatury? Kdo jsou jednotliví autoři, editoři, redaktoři a nakladatelé? Víme, které jméno je pseudonym a kdo se za ním skrývá nebo komu patří která autorská šifra? Přijďte to zjistit. Pomáháme knihovníkům a bibliografům orientovat se ve spleti knižní produkce a přiřazovat jednotlivá díla jejich tvůrcům. Pomáháme lexikografům při tvorbě slovníků, ale i historikům v jejich bádání.
STÁŽISTÉ Martin Jiří Bartoníček, Michaela Macíková, Adriana Väterová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.