stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2021 bude spuštěno letos na podzim.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk

LEKTOR STÁŽE Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
INSTITUCE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro všechny živé buňky je velmi důležité regulovat vnitrobuněčné koncentrace všech iontů, zejména pak sodíku, draslíku a protonů. Optimální vnitrobuněčné koncentrace kationtů jsou zajišťovány koordinovanou činností různých transportérů, a pokud je jejich činnost a tím i homeostáze kationtů narušena, projeví se to v celé řadě patologických stavů. Chtěli byste zjistit, jak buňky regulují vnitrobuněčné pH? Proč je draslík pro buňky důležitý a sodík toxický? Jak transport iontů v buňkách probíhá na molekulové úrovni? Pak tato stáž je právě pro vás. Stáž se bude týkat studia transportérů kationtů vyskytujících se v eukaryotních buňkách kvasinek a v lidských buňkách na molekulární úrovni. Stážista bude mít možnost se seznámit s metodami molekulární biologie a s celou řadou bioinformatických, mikrobiologických a biochemických metod. Nové poznatky významně přispějí k objasnění mechanismů zachování homeostáze kationtů v eukaryotních organismech.
Stážista Martin Kubeš
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Mechanizmy cholinergního řízení striata

LEKTOR STÁŽE MUDr. Mgr. Helena Janíčková, PhD.
INSTITUCE Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Striatum je hlavním jádrem komplexu bazálních ganglií a jednou z hlavních podkorových struktur v mozku. Podílí se na kontrole motoriky a motorického učení, rozhodování, motivace, cíleného chování i automatického chování prováděného ze zvyku. Mezi neuromodulátory ovlivňujícími funkci striata mají výsadní postavení dopamin a acetylcholin. Náš výzkum se zabývá acetylcholinem a především receptory, na které acetylcholin ve striatu působí. Hlavním cílem našeho výzkumu je odhalit funkci jednotlivých receptorů pro acetylcholin ve striatu, porozumět zastoupení jednotlivých typů receptorů a tím také pochopit, jaký efekt na lidské i zvířecí chování bude mít jejich cílené ovlivnění. V naše výzkumu používáme geneticky modifikované myší modely, jejich behaviorální testování i biochemická stanovení.
Stážisté Noemi Biernot, Anna Semerádová, Anna Urushadze
Královéhradecký krajLékařské vědy

Vliv mikroflory a jejich komponent na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobiotickém myším modelu.

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Nespecifické střevní záněty patří k onemocněním, jejichž počet se každoročně zvyšuje. Intestinální mikroflóra hraje rozhodující úlohu při vzniku střevních zánětů a jednou z možností jak tyto záněty ovlivňovat je použití např. vybraných nepatogenních bakterií (Bifidobacterium, E. coli). Student bude sledovat působení nepatogenních bakterií (Bifidobacterium, E. coli) na vznik a vývoj akutního zánětlivého střevního onemocnění vyvolaného působením dextran sulfátu sodného (DSS). Zhodnotí působení bakterií v oblasti tlustého střeva v různě kolonizovaných myších a také prověří jejich imunomodulační vlastnosti v in vitro experimentech na buněčných kulturách. Bude se podílet na přípravě histologických preparátů, bude sledovat histologické změny na povrchu střeva. Stanoví morfometrické znaky z odebraných vzorků a určí změny v produkci mucinu. Imunohistochemicky zanalyzuje přítomnost proteinů ve střevní bariéře, zvláště pak v těsných spojích. Seznámí se s metodami klasické histologie, imunohistochemie, imunocytochemie, bude pracovat s buněčnými kulturami a také na fluorescenčním mikroskopu.
Stážisté Štěpánka Kubíčková, Žaneta Laurová
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Cirkulující mikroRNA a odpověď na léčbu u pacientů s kolorektálním karcinomem

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčetnější nádorová onemocnění a je jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojených s nádory. Navzdory povzbudivému pokroku v terapii kolorektálního karcinomu zůstává míra odpovědi pacientů na léčbu stále nízká a přínos pacientů z léčby je často ohrožen vývojem chemorezistence. Chemorezistence je stav, kdy nádorová buňka ztrácí při dlouhodobém působení léčiva citlivost k jeho účinkům. Již řadu let se snaží vědci o překonání této překážky a vyvíjí k tomu různé přístupy. Jako slibní kandidáti se jeví krátké nekódující RNA, tzv. mikroRNA, které se podílejí na mnoha buněčných procesech prostřednictvím procesu RNA interference. V naší nedávné studii jsme zjistili, že cirkulující mikroRNA (miRNA; miR-122-5p a miR-142-5p) vykazují vysoký potenciál pro včasnou detekci i pro hodnocení odpovědi pacienta s kolorektálním karcinomem na poskytovanou terapii. Budete zkoumat dynamiku změn cirkulujících mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem v průběhu léčby a následně získané výsledky korelovat s běžně analyzovanými onkomarkery CA-9-19 a CEA. Očekáváme maximální pečlivost, preciznost a zodpovědnost vzhledem k tomu, že se jedná o citlivé a jedinečné vzorky. Zájemce by měl mít také chuť učit se nové věci a mít možnost pravidelné docházky do laboratoří ÚEM AV ČR v průběhu roku a letních měsíců.
Stážistka Marie Kramešová

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace
Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.