stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaOrientalistika

Orient zblízka I.

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Orientální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 00
Stážisté budou mít možnost seznámit se s tematicky různorodou prací výzkumníků Orientálního ústavu, a tím i s bohatou kulturou a historií asijských zemí, počínaje arabským světem přes jižní a jihovýchodní Asii až po Dálný východ. Účastní se zvláštního cyklu přednášek (včetně možnosti přednášek tak říkajíc na míru podle individuálního zájmu stážistů) a dalších oficiálních akcí pořádaných ústavem či pod jeho záštitou (Veletrh vědy, hudební festival Eastern Tunes). Stážisté budou pomáhat v ústavní knihovně, kde budou mít možnost přiučit se metody konzervace knih, anebo proniknout do informačních systémů a databází, možná je i práce pro redakce časopisů, které Orientální ústav vydává, anebo práce na rešerších pro konkrétní vědecké projekty.
STÁŽISTÉ Daniel Hrček, Michaela Chrástová, Natálie Janáková
Hlavní město PrahaOrientalistika

Orient zblízka II.

LEKTOR STÁŽE PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Orientální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 00
Stážisté budou mít možnost seznámit se s tematicky různorodou prací výzkumníků Orientálního ústavu, a tím i s bohatou kulturou a historií asijských zemí, počínaje arabským světem přes jižní a jihovýchodní Asii až po Dálný východ. Účastní se zvláštního cyklu přednášek (včetně možnosti přednášek tak říkajíc na míru podle individuálního zájmu stážistů) a dalších oficiálních akcí pořádaných ústavem či pod jeho záštitou (Veletrh vědy, hudební festival Eastern Tunes). Stážisté budou pomáhat v ústavní knihovně, kde budou mít možnost přiučit se metody konzervace knih, anebo proniknout do informačních systémů a databází, možná je i práce pro redakce časopisů, které Orientální ústav vydává, anebo práce na rešerších pro konkrétní vědecké projekty.
STÁŽISTÉ Štěpán J. Brančík, Jáchym Plánička
Hlavní město PrahaPsychologie

Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby

LEKTOR STÁŽE Dr. Kateřina Chládková, M.A.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Voršilská 1, Praha 1
POZNÁMKA: Stáž je mezioborová, propojuje psychologii, lingvistiky a kognitivní neurovědu. Vedle humanitního zaměření oboru stáže psychologie je předpokladem pro účast na stáži určitá míra nadšení pro matematiku a technické obory. Stáž je ideální pro studentky a studenty, kteří jsou nadšeni jak do jazykových předmětů tak do matematiky.
Vztah hudby a jazyka, a také vztah hudebního sluchu a jazykového učení jsou bouřlivě debatovaná a bádaná témata. Na stáži se seznámíme s poznatky v oblasti vztahu hudby a jazyka, a vymyslíme a sestavíme experiment, který nám pomůže tento vztah lépe pochopit. Zkusíme zjistit, jestli je možné s použitím hudby, respektive tzv. rytmického primingu, naladit lidský mozek na nový jazyk. K výzkumu použijeme přístupy a postupy behaviorálních experimentů a také neurolingvistiky, konkrétně elekroencefalografie (EEG). Seznámíme se s tím, jak vypadají a jak se analyzují EEG data a jak se provádí zpracování dat a výsledků do formy vědecké publikace.
STÁŽISTÉ Kristýna Kedrová, Kateřina Šebestová, Hana Trubačíková
Hlavní město PrahaPsychologie

Paměť a typičnost na fotografie domácností rodin z celého světa

LEKTOR STÁŽE Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Jak vypadá typická kuchyň nebo obývací pokoj? Jak si budeme pamatovat fotografie těchto pokojů? V rámci databáze gapminder jsou i veřejně dostupné informace o rodinách z celého světa, včetně fotografií jejich domácností https://www.gapminder.org/dollar-street V rámci této stáže by student/ka navrhla a realizovala experiment, který by hodnotil typičnost těchto fotografií a poté ověřil v paměťovém experimentu. V rámci datasetu jsou i informace o demografii rodin a bude tedy zajímavé i prozkoumat, zda tyto hodnoty nepredikují typičnost (a zapamatovatelnost) fotografií z pohledu české společnosti. Zájemci se naučí připravovat experiment pomocí moderních nástrojů (PsychoPy, FormR či JsPsych), naučí se zpracovávat a analyzovat data.
STÁŽISTÉ Eva Bedrníková, Štěpánka Černá

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.