stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaHistorie

Dějiny všedního dne

LEKTOR STÁŽE PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Popisy života v rodině i v širším okolí, popis věcí, činností, zvyků a všeho, o čem se domníváme, že by nemělo upadnout v zapomenutí – to vše se může stát zdrojem poučení, pramenem ještě neobjevených poznatků, kamínkem v mozaice obrazu dějin „všedního dne“. Vyprávění se může stát vzácnou památkou, poutavým čtením nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro další neznámé čtenáře. Cílem stáže je představit atraktivní obor dějiny všedního dne, seznámit účastníky s Databází dějin všedního dne, se základními zásadami psaní vzpomínek, pamětí a deníků a inspirovat je k tvorbě vlastních textů.
STÁŽISTÉ Jan Doubrava, Marie Probstová, Ester Železná
Hlavní město PrahaHistorie

Ženy v Byzanci

LEKTOR STÁŽE doc. Mgr. et Mg Markéta Kulhánková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
MÍSTO STÁŽE Valentinská 91/1 Praha
POZNÁMKA: Znalost základů řečtiny (nebo ochota se jim naučit) není nutná, ale je vítaná. Nutností je znalost angličtiny aspoň na základní komunikační úrovni: s lektorkou budete komunikovat česky, ale protože jsme mezinárodní tým, projektová setkání se odehrávají v angličtině a dále budete pracovat s odbornou literaturou a překlady pramenů v angličtině.
Zajímá vás, jaké byly středověké ženy, co se o nich dozvídáme z písemných či vizuálních pramenů? A jak tyto prameny správně interpretovat? Přemýšlíte o studiu jazyků, literatury či historie? Připojte se k našemu malému týmu, který v rámci tříletého projektu zkoumá ženské postavy v literatuře a umění pozdně byzantského období (13.–15. století). Uvedeme vás do základů filologické práce, uděláte si představu, co znamená a k jaké expertize může směřovat studium jazyků a literatur, ponoříte se do fascinujícího světa středověku a budete mít příležitost přemýšlet o tom, jak moc vzdálený nám je a co nás může naučit o našem dnešním světě. Naučíte se pracovat se zdroji a databázemi, které historici a literární vědci používají pro svou práci, osvojíte si základy výzkumu v humanitních vědách, otestujete si a zdokonalíte své schopnosti kritické práce s texty, jak se současnými odbornými, tak se středověkými prameny. Budete se účastnit setkání našeho výzkumného týmu a našich spolupracovníků, kde budeme společně vyhodnocovat výsledky našeho výzkumu.
STÁŽISTÉ Tereza Kozická, Jan Lorenčík, Eliška Vylobová
Hlavní město PrahaHistorie

Úvod do komeniologie

LEKTOR STÁŽE Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 110 00
Cílem stáže je seznámit studenta s hlavními aspekty současného výzkumu života a díla J. A. Komenského na základě komentované četby zejména méně známých spisů tohoto významného raně novověkého učence (z oblasti historiografie, přírodních věd, encyklopedismu, didaktiky, konsolační literatury, korespondence ad.) a sekundární literatury. Student bude názorně uváděn do metod vědeckého výzkumu a naučí se pracovat s některými digitálními nástroji užívanými v současných humanitních vědách.
STÁŽISTÉ Tomáš Baroch
Jihomoravský krajHistorie

Rusko v dimenzích imperialismu, expanzionismu a kolonialismu

LEKTOR STÁŽE doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Brno, Veveří 97
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, nabídne zčásti formou samostudia, zčásti konzultací a zčásti výkladu orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. Cílem stáže je seznámit se se základními příručkami k dějinám Ruska, jež vznikaly v českém prostředí, a konfrontovat jejich výklad s nejnovějšími historiografickými poznatky. Jde také o to nahlédnout za rámec politických dějin, zejména do kulturně historických souvislostí. Časový záběr je vymezován 18. až 20. stoletím. Téma, na nějž bude položen důraz, bude po dohodě upřesněno. Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů české provenience. Pří alespoň částečné znalosti ruštiny se lze věnovat i ruské literatuře. Výsledkem stáže bude kritický náhled na vybraný dějinný problém a jeho dosavadní zpracování a schopnost připravit vlastní analytickou studii z vybraného tématu ruských dějin či česko-ruských vztahů. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
STÁŽISTÉ Zita Krotká, Anna Marie Kyšová, František Lédl

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.