Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihočeský krajTechnika

Protonový magnetometr

LEKTOR STÁŽE Ing. Michal Vlk, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
POZNÁMKA: Geomagnetická observatoř je dostupná vlakem (Číčenice-Volary) do stanice Husinec a dále pešky přes les (cca 5 km), autobusem ze stanice Chlumany-rozcestí a dále pešky po místní komunikaci (cca 4 km). Dobra dostupnost (i o víkendu) je z mest Prachatice, Vimperk, Písek, Strakonice, České Budějovice, Český Krumlov a Plzeň.
Protonový magnetometr, který se používá od konce 50. let, značně zjednodušil a zpřesnil měřeni geomagnetického pole. V poslední dekádě se zde začíná používat číslicové zpracovaní signálu, které paramenty přístroje dokáže zlepšit o řád. Protože takový přistroj je (i přes relativní jednoduchost) těžko komerčně dostupný, pokusíme se o jeho konstrukci.
Stážista Václav Krásnický
Jihomoravský krajJazykověda

Hledá se dialektolog! Značka: spěchá

LEKTOR STÁŽE Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Je ve všeobecné známosti, že jsou tradiční nářečí na ústupu. O to naléhavější je potřeba zachytit poslední stopy starých nářečí a jejich proměny v čase. Zapojte se do této záchranné mise, a to pod vedením pracovníků dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Při plnění tohoto úkolu se seznámíte se základními díly české dialektologie a s metodami nářečního výzkumu. Vytvoříte vlastní dotazník pro zjištění nářečních slov a jevů, provedete terénní výzkum spojený s nahráváním nářečních mluvčích a následným přepisem audiozáznamů, také si vyzkoušíte rozbor nářečních promluv. Pojďte do toho s námi!
Stážisté Eliška Dvořáková, Lenka Veverková
Hlavní město PrahaFilozofie

Filosofie Jana Patočky a její souvislosti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Semináře jsou časově pevně vázány: konají se vždy ve čtvrtek odpoledne (13.00-14.30 Jiří Němec nebo Maurice Merleau-Ponty, 14.30-15.00 Jan Patočka). V současné době není jisté, zda bude moci stáž reálně začít od ledna 2021; v době epidemie viru Covid-19 jsou semináře pozastaveny. Obnoveny budou, jakmile to situace dovolí.
Účast na seminářích Archivu Jana Patočky - četba a interpretace vybraných textů Jana Patočky a autorů souvisejících s jeho dílem.
Stážista David Hrubý
Jihomoravský krajLiteratura

Jiří Gruša - příprava spisů současného česko-německého spisovatele

LEKTOR STÁŽE PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro českou literaturu
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Jak probíhá ediční příprava spisů současného spisovatele od prvních otisků jeho prací, přes knihy až po průzkum podkladů a náčrtů, které se dochovaly v jeho pozůstalosti? A jak vůbec vzniká podobná publikace? Zájemkyně/zájemci se mohou zapojit do tohoto procesu a současně nahlédnout do světa jedinečné osobnosti literáta a diplomata, prezidenta Světového PEN klubu Jiřího Gruši, který psal česky a německy a významně zapůsobil na rozvoj nových, nekonfliktních česko-německo-rakouských vztahů po roce 1989. Stáž je vhodná pro zájemce o literaturu, příp. práci pro nakladatelství; bezpečné ovládání českého pravopisu, důkladnost a znalost němčiny a angličtiny výhodou.
Stážistka Kateřina Lněničková
Hlavní město PrahaSociologie

Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
INSTITUCE Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí moc rozumět. Články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců „polidšťovat“ a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
Stážisté Tamara Lutkova, Nikol Šetlíková
Hlavní město PrahaJazykověda

Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]

LEKTOR STÁŽE PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav pro jazyk český
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: pracoviště bohužel není bezbariérově přístupné (2. patro bez výtahu)
Stáž je zaměřená na témata, která jsou ve školní výuce spíše opomíjena. Fonetické znalosti jsou však potřebné nejen v lingvistických oborech, ale i v běžné praxi při studiu cizích jazyků či při prezentaci před publikem, při vystupování v médiích atd. Postupně projdeme rozdíly mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka, podstatu a různé způsoby přepisů výslovnosti a metodiku fonetických zkoumání. Zaměříme se zejména na výslovnost přejatých slov a způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny. Stážista podnikne sérii samostatných minivýzkumů, jejichž výsledky budou uplatnitelné mj. v rámci jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Očekává se, že účastník bude v průběhu stáže schopen ovládnout nejen základní poslechovou analýzu, ale také aktivně přispěje k vyhledávání dostupných elektronických zdrojů, které mu poskytnou další výzkumná data.
Stážista Jiří Novák
Hlavní město PrahaFyzika

Modelování optických vlastností zlatých nanostruktur

LEKTOR STÁŽE prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
"Nanomateriály" jsou v módě jak pro jejich zajímavé fyzikální vlastnosti tak pro technická využití. Nedávno bylo zjištěno, že zlatá nanovlákna je možné použít k detekci chirálních molekul, tj. těch jejichž zrcadlové obrazy se mají jako pravá ruka k levé. V rámci stáže se pokusíme zjistit proč tomu tak je, tj. modelovat Ramanova spektra modelových systémů pomocí výpočetních metod. (viz. http://hanicka.uochb.cas.cz/~bour/pdf/212.pdf)
Stážisté Ondřej Škrna, Filip Zikeš
Kraj VysočinaBiologie

Virus hemoragického onemocnění králíků: mohou být hlodavci hostiteli viru?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Alena Fornůsková, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Volně žijící hlodavci jsou významní hostitelé různých patogenů, především virů, z nichž některé mohou mít zoonotický potenciál (přenos na člověka). Identifikace těchto hostitelských druhů je klíčem k managementu infekčních chorob a jejich šíření. Navrhovaný projekt je zaměřen na virus hemoragického onemocnění králíků (RHDV), což je závažné a extrémně nakažlivé virové onemocnění králíka evropského (Oryctolagus cuniculus). Původcem onemocnění je RNA virus z čeledi Caliciviridae. Morbidita a mortalita u neočkovaných zvířat dosahují až 100 %. V pilotní studii jsme zjistili, že virus se kromě infikovaných králíků vyskytuje i u volně žijících hlodavců, kteří se pohybovali v místě nákazy. To, zda mohou být hlodavci hostiteli viru a RHDV nadále šířit do svého okolí, je však nejasné. Cílem stáže bude zjistit, zda hlodavci patří mezi hostitele RHDV, případně mezi kterými druhy hlodavců k cirkulaci viru dochází. V průběhu stáže se student/ka bude podílet na odchytu hlodavců, následné disekci, zpracování vzorků v laboratoři (izolace RNA, příprava PCR, elektroforéza, příprava vzorků na sekvenaci) a na analýze a vyhodnocení získaných dat.
Stážistka Iva Holásková
Hlavní město PrahaDějiny umění

Antické tradice v české kultuře

LEKTOR STÁŽE prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Student může využít on-line databázi www.olympos.cz
Student si vybere výtvarné dílo české kultury (architektura, sochařské dílo, malba, užité umění) a provede komplexní umělecko-historický průzkum, jehož cílem bude definovat vztah díla k výtvarné tradici antického Řecka a Říma. V práci se soustředí buď na výtvarnou formu nebo zobrazené téma (antická historie či řecké mýty).
Stážisté Michaela Manová, Ester Stibůrková, Tereza Šafářová
Hlavní město PrahaBiologie

Inflammation and tumor microenvironment

LEKTOR STÁŽE Dr. Luca Vannucci
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Some experiments may include work with experimental animals
During the intership the student will take confidence with the laboratory techniques for studying the immunological aspects of tumor microenvironment, its development and possible modulation by nanoconstructs and naturally derived molecules.
Stážisté Adéla Hniličková, Samuel Kinský, Teodor Urban

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.