Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Středočeský krajBiologie

Proteinové inženýrství

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Mikulecky, Ph.D.
INSTITUCE Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
POZNÁMKA: Výzkum v laboratoři je multidisciplinární, používá techniky proteinového inženýrství, molekulární biologie, biochemie, bioinformatiky i molekulárního modelování.
Student se naučí základy práce v laboratoři a pipetování. Dále postupy přípravy a charakterizace proteinů, případně i měření jejich interakcí s vazebnými partnery. Seznámí se s moderním zařízením molekulárně biologické a biochemické laboratoře, se špičkovými přístroji na biofyzikální charakterizace vlastností proteinů a krystalografické stanovení jejich struktur.
Stážisté Gabriela Skalická, Andrea Barbora Vaňková
Hlavní město PrahaFilozofie

Understanding Bioethics

LEKTOR STÁŽE Dr. Geoffrey Dierckxsens
INSTITUCE Filosofický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Internship can be in English or in Czech.
This internship is for students who have questions or want to learn about bioethics in our contemporary society, both on a national and international level. Questions include but are not limited to: How should governments deal with a pandemic outbreak? Is it morally correct to divide scarce medical resources or medicine based on age? Is it ethical to impose a hard lockdown? Apart from issues related to Covid-19, we also deal with other bioethical issues, such as gender equality in health care, patient's autonomy and quality of life or bio-politics.
Stážisté Adéla Niederlová, Vítek Seidler, Julie Anna Tlustá
Středočeský krajAstronomie

Letní meteorické roje

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zmíníme-li se v létě o padajících hvězdách neboli meteorech, většinu lidí napadne myšlenka na Perseidy. Nejenže je to jeden z veřejnosti nejznámějších meteorických rojů, ale i po odborné stránce jeden z nejvíce studovaných. Ovšem během letních měsíců je aktivní řada dalších, méně známých meteorických rojů. A jejich vlastnosti už nejsou tak dobře popsané. Cílem stáže bude seznámit se s těmito roji, vybrat si některý z nich a na vzorku dat popsat jeho základní charakteristiky.
Stážisté Eliška Bártová, Miroslav Lukášek
Hlavní město PrahaFyzika

Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů

LEKTOR STÁŽE Ing. Alexey Bubnov, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Úkolem této stáže je studium mezomorfních vlastností nových termotropních kapalných krystalů s protáhlými molekulami, vytvářejícími vrstevnaté smektické fáze. Cílem studia je přispět k lepšímu porozumění vztahu mezi objevem kapalně krystalické fáze a molekulární strukturou určitého typu pokročilých organických materiálů. Jako hlavní experimentální metody budeme využívat pozorování a interpretaci charakteristických textur různých fází v polarizovaném světle optického mikroskopu a určování teplot fázových přechodů metodou diferenční skenovací kalorimetrie.
Stážisté Hana Marková, Anna Radochová
Hlavní město PrahaFyzika

Internship for Student in Physics

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Coating of NiTi on the substrate and its interfacial adhesion
Functional coating of NiTi on the substrate for interfacial adhesion
Stážista Kryštof Pípal
Hlavní město PrahaFyzika

Modifikace povrchových vlastností tenkých vrstev nanokrystalického diamantu pomocí nízkotlakového plazmového výboje

LEKTOR STÁŽE Mgr. Oleg Babčenko, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Rozdělení hodin (8) stáže v měsíci bude provedeno podle dohodnutí se studentem/studentkou.
Tenké vrstvy nanokrystalického diamantu mají celou řadu vynikajících vlastností, a proto dlouhodobě jsou předmětem zájmu základního výzkumu. Efektivní a stabilní povrchová úprava syntetických diamantu je zásadní pro stanovení počátečních podmínek pro další použití diamantových vrstev, zejména v případě interakce s organickými látkami. V rámci stáže bude řešená povrchová úprava (funkcionalizace) tenkých vrstev nanokrystalického diamantu pomoci nízkotlakového plazmového výboje v různých plynových směsích. Následně bude zkoumán vliv povrchové úpravy (včetně stability) na smáčivost diamantových vrstev, morfologii, elektrické vlastnosti, aj.
Stážista Matěj Vondráček
Hlavní město PrahaFyzika

Experimentalní astročásticová fyzika

LEKTOR STÁŽE RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Studiem kosmického záření se vědci zabývají již víc než sto let a přece zůstávají mnohé otázky, týkající se jeho původu, nezodpovězené. Naše skupina se zabývá detekcí kosmického záření s nejvyššími pozorovanými energiemi na jednu částici. Student , který se zúčastní stáže by se měl zapojit do všech aktivit skupiny a věnovat se zejména laboratornímu testování elektroniky a fotodetektorů pro astročásticové experimenty, a také zpracování a interpretaci naměřených dat. Znalost programování v C++ a Pythonu je výhodou.
Stážisté Přemysl Černý, Marie Lausová, Oto Ulrich
Hlavní město PrahaFyzika

Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude participovat na vývoji zcela nových unikátních fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - takzvané chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti.
Stážisté Tadeáš Ďurčanský, Michaela Štouralová, Matyáš Veselý
Hlavní město PrahaFyzika

Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Práce je vhodná pro studenty se zájmem o fyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat.
Velký hadronový urychlovač LHC v mezinárodní organizaci pro částicovou fyziku CERN je největším urychlovačem na světě. Experimenty na něm měří srážky protonů a snaží se objevit nové částice a přesně proměřit vlastnosti srážek. Nejznámějším objevem je pozorování Higgsova bosonu. Část reálných dat byla uvolněna všem zájemcům. V rámci stáže se student seznámí s nástroji na zpracování dat a bude moci vytvořit vlastní zjednodušenou analýzu poskytnutého vzorku dat.
Stážistka Kateřina Hájková
Hlavní město PrahaFyzika

Internship for Student in Material Science

LEKTOR STÁŽE Dr. Sneha Samal, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: An interesting topic for student to learn about thermal plasma and alloy materials.
Functional properties of NiTi coating by thermal plasma technique

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.