Přehled stáží 2021

Stáže pro středoškolské studenty, které v roce 2021 probíhají v Akademii věd ČR, si můžete prohlédnout zde.

Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajIT

Open source nástroje pro tvorbu tematických map

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Smyslem stáže je osvojit si dovednosti tvorby tematických map prostřednictvím svobodných geografických informačních systémů a zpracovat návrh implementace open source GIS (konkrétně QGIS pro desktop a QField pro terénní mapování) na modelovém vědecko-výzkumném pracovišti (Ústavu geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie).
Hlavní město PrahaIT

Moderní metody digitálního zpracování obrazu

LEKTOR STÁŽE Dr.Ing. Jan Schier
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Předpokladem pro stáž je znalost angličtiny a zájem o informatiku. Zkušenost s programováním v jazyku Python nebo Java je velmi vítána. V průběhu stáže se předpokládá i samostatná práce mimo schůzky s lektorem.
Stáž je zaměřena na metody digitálního zpracování obrazu, s praktickou aplikací zejména na mikroskopické snímky biologických preparátů. Student se v průběhu stáže seznámí s metodami používanými např. pro potlačení šumu nebo vyhledávání buněk nebo jiných objektů. Stáž bude orientovaná zejména na metody, založené na použití konvolučních neuronových sítí. Použije při tom volně dostupné knihovny pro Python a Javu, jako je např. Numpy, Scikit-image nebo ImageJ.Při řešení úloh využije GPU karty, dostupné na pracovišti.
Stážisté Jan Pánek, Kristýna Petrlíková, Jiří Wolker
Hlavní město PrahaMatematika

Chaotické chování prostorového kyvadla

LEKTOR STÁŽE RNDr. Cyril Fischer, Ph.D.
INSTITUCE Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pokud se matematické kyvadlo uvažuje v prostoru a nikoli ve zjednodušené rovinné formě, jak se bere v hodinách fyziky, může se za jistých podmínek chovat “chaoticky”. Popis takového chování a hledání kritických parametrů je docela zajímavá úloha. Hledání probíhá zpravidla pomocí numerického řešení různě zjednodušených rovnic. K tomu je možné používat vlastní anebo již připravené programy. Ovšem i u převzatých programů je nutné rozumět co a jak počítají. Cílem stáže bude provést analýzu několika modelů matematického kyvadla, případně i dalších rovnic, které popisují podobné mechanické jevy. Student se bude muset seznámit se základními numerickými metodami, s řešením jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic, s počítačovým systémem Mathematica a například se systémem AUTO-07P (https://dsweb.siam.org/Software/auto-07p). Požadované znalosti: základy matematiky, angličtiny a programování, ochota myslet abstraktně a učit se něco nového, iniciativa a samostatnost.
Stážista Oliver Pospíšil
Hlavní město PrahaMatematika

Systémy částic s periodickým chováním

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Elektronické hodinky obsahují křemenný výbrus, který pod vlivem proudu kmítá v v přesně dané frekvenci. Ale jak jednotlivé atomy koordinují své pohyby? A fungovaly by quartzové hodinky i ve dvoudimenzionálním světě? Matematici studují takové otázky pomocí zjednodušeného modelu, ve kterém atomy mohou mít jenom konečně mnoho stavů a náhodně mění svůj stav ve závislosti na svých sousedech. Existuje matematický důkaz, že takový model může mít periodické chování ve třech dimenzích, ale ne v jedné dimenzi. Je-li periodické chování možné ve dvou dimenzích, dosud není známo. Během stáže se student(ka) naučí simulovat jednoduché modely částic na počítači a pomůže hledat dvoudimenzionální systém s periodickém chováním, který dosud nebyl objeven.
Stážista Matěj Gajdoš
Hlavní město PrahaMatematika

Intertwining pro pravděpodobnostní jádra

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Diagonalisation is a powerful method in the theory of matrices. A matrix A is similar to a diagonal matrix D if there exists an invertable matrix B such that A=BDB^{-1}, where B^{-1} denotes the inverse of B. In the study of Markov processes, it is often desirable to transform a probability kernel in a simpler probability kernel Q by an intertwining relation of the form P=KQK^{-1}, where K is also a probability kernel. The fact that all matrices involved are probability kernels and hence have nonnegative entries makes this problem difficult from the usual diagonalisation and it is still poorly understood. During the internship, the student develops numerical methods to find such intertwining relations and investigates such relations for simple, concrete Markov chains.
Stážista Ondřej Chwiedziuk
Středočeský krajBiochemie

Hledání funkce nekodující části genomu

LEKTOR STÁŽE Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.
INSTITUCE Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Náplní projektu je biochemická analýza nekodující části genomu. Budeme studovat mezimolekulové interakce mezi DNA a dalšími biomolekulami. Stážista se seznámí s bioinformatickými databázemi a základy práce v biochemické/molekulárně-biologické laboratoři.
Stážistka Marie Kopřivová
Hlavní město PrahaBiochemie

Rostlinný hormon auxin a jeho metabolismus a mezibuněčný transport

LEKTOR STÁŽE Ing. Milada Čovanová, Ph.D.
INSTITUCE Ústav experimentální botaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student či studentka se zapojí do projektu, jehož cílem bude podrobněji popsat propojení mezi metabolismem a mezibuněčným transportem rostlinného hormonu auxinu u in-vitro pěstovaných buněk tabáku. Konkrétně se student naučí nejen teoreticky, ale především prakticky, řadu molekulárně biologických a biochemických metod, jako je například PCR nebo měření na hmotovém spektrometru. Stážista/ka bude vlastníma rukama provádět vše od získání experimentálního materiálu, přes provedení vlastní analýzy, až po zpracování dat.
Stážisté Magdalena Langrová, Eliška Orsáková, Kryštof Tománek
Hlavní město PrahaBiochemie

Hledání nových typů RNA čepiček

LEKTOR STÁŽE Ing. Hana Cahova, Ph.D.
INSTITUCE Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V naší skupině jsme objevili novou třídu tzv. RNA čepiček. Jedná se o sktruktury, které byly dříve známé jen jako malé molekuly ve všech buňkách. My jsme zjistili, že jsou tyto molekuly používány jako stavební bloky pro konce RNA. Prozatím se nám podařilo charakterizovat devět nových struktur u bakterií. Neznáme ovšem funkci těchto čepiček a také nevíme, zda i lidské buňky obsahují takto čepičkovanou RNA. Cílem stáže bude příprava modelové RNA a izolace RNA z bakteriálních kultur případně lidských tkáňových kultur. A následně její úprava pro účely analýzy pomoci LC-MS (kapalné chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií).
Stážistka Zuzana Buchová
Hlavní město PrahaBiochemie

Metabolismus antidiabetických a protizánětlivých FAHFA

LEKTOR STÁŽE Ing. Veronika Palůchová
INSTITUCE Fyziologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Počet diabetiků 2. typu každým rokem roste, za posledních 40 let téměř čtyřnásobně. Jednou z příčin je nárůst počtu lidí s nadváhou a nedostatek fyzické aktivity. Bílá tuková tkáň ovlivňuje metabolismus glukózy a lipidů a její dysfunkce, způsobená například obezitou, významně přispívá k rozvoji inzulinové rezistence a diabetu 2. typu. Zabýváme se poměrně nedávno objevenými látkami s antidiabetickými a protizánětlivými vlastnostmi, zvané FAHFA, jejichž syntéza a metabolismus jsou spojeny s tukovou tkání. Naším cílem je metabolismus těchto látek objasnit, například v souvislosti s oxidačním stresem, který se negativně projevuje při obezitě a diabetu 2. typu. Stážista bude mít možnost pracovat s buněčnými liniemi a pro měření bude používat kapalinovou chromatografii s hmotnostním spektrometrem (LC-MS), která patří mezi nejcitlivější a nejvyužívanější separační metody.
Stážisté Nathalie Ringrose, Jakub Ryba
Jihočeský krajBiologie

Využití vermikompostu jako hnojiva

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Žížaly jsou známé jako ekosystémoví inženýři schopní zpracovat téměř jakýkoliv rostlinný materiál. Díky tomu se vytváří jednak rozložený kompost (tzv. vermikompost), ale také koncentrovaný roztok živin (tzv. žížalí čaj). Oba tyto substráty jsou oceňované jako prospěšná hnojiva pro půdu, ve které často chybí organická hmota a živiny. Každá rostlina má však jiné potřeby s ohledem na obsah organické hmoty a živin. V rámci stáže se tedy zaměříme na vytipování vhodných koncentrací těchto dvou substrátů pro různé typy plodin a na to, jak tyto substráty ovlivní chemické složení půdy.
Stážista Michal Tuna

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.