stáže pro studenty

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2024 bude spuštěno v listopadu 2023.

student
smouha

Nabídka stáží

V rámci Otevřené vědy nabízíme každoročně více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. Na podzim zde najdeš nabídku nových témat.

Vědní oblast
Místo
Obor
Ústav AV ČR
Jihomoravský krajEkologie

Pozemní laserové skenování a modelování lesních porostů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jan Novotný, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Bělidla 4a, Brno
POZNÁMKA: Stáž probíhá na Oddělení dálkového průzkumu Země, což je specifický obor, které jde napříč řadou základních školních předmětů: výhodou je kladný vztah k matematice, fyzice, informatice, ekologii.
Smyslem stáže je seznámit studenty s metodou dálkového průzkumu Země - s pozemním laserovým skenováním a s příklady jeho využití v ekologickém výzkumu. Studenti budou zapojeni do řešení výzkumného projektu, který využívá bodová mračna z laserového skenování jako podklad pro tvorbu 3D modelů stromů a porostních celků a věnuje se odvozování inventarizačních veličin jako je nadzemní biomasa a odhadům mechanické stability lesa. Součástí stáže bude teorie i praxe pořízení a zpracování dat laserového skenování - v kanceláři, v terénu i ve virtuální realitě.
STÁŽISTÉ Šimon Mudroch, Daniel Nikodým, Dagmar Peštová
Středočeský krajEkologie

Analysis of Floral Traits and Study of the Floral Economic Spectrum

LEKTOR STÁŽE Mgr. Murugash Manavalan
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
MÍSTO STÁŽE Zamek 1, 252 43 Pruhonice
POZNÁMKA: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová Ph.D. (zuzmun@natur.cuni.cz) of the Institute of Botany, Czech Academy of Sciences will act as the collaborator for this internship.
The student will be involved in the analysis of plant traits giving particular attention to floral traits such as nectar concentration and volatile analysis. The initial months of the internship will have the intern acquire hands-on experience related to the establishment of experimental setups necessary for conducting ecological studies. Following this, the intern will also be involved in the analysis of plant traits by usage of different laboratory techniques and nearing the end, they will also be given preliminary training regarding the processing of data as a result of the analysis. This internship requires for the student to have an interest in physical work at least in the initial half of the internship while the second half will have them more involved into analytical work which requires a keen eye for detail. This internship will benefit those who like to understand more about the inner workings of plant tradeoffs particularly to how plants prioritize certain characteristics over others. This internship may provide a good stepping stone for those who are looking for a career in ecology.
STÁŽISTÉ Tereza Kratochvílová, Filip Kreuter
Hlavní město PrahaLékařské vědy

Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo

LEKTOR STÁŽE MUDr. et Mgr. Helena Janíčková, Ph.D.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Fyziologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4, 14200
Hlavním předmětem stáže jsou nikotinové receptory, které v mozku zprostředkovávají účinky nejen nikotinu, ale především endogenního ligandu acetylcholinu. Receptory budeme zkoumat jak in vitro, tedy v buněčných a neuronových kulturách, tak také in vivo, přímo v různých částech myšího mozku. Zajímat nás bude exprese nikotinových receptorů, tedy to, ve kterých buňkách jsou přítomné, a v jakých buněčných či neuronových kompartmentech. Abychom to zjistili, pokusíme se receptory obarvit protilátkami a také geneticky upravit pomocí CRISPR tak, aby byly viditelné ve fluorescenčním mikroskopu. Dále nás bude zajímat funkce těchto receptorů exprimovaných cholinergními interneurony ve striatu. Proto si připravíme genetický myší model s delecí nikotinových receptorů v cholinergních neuronech a myši budeme testovat v různých behaviorálních experimentech. Obsah stáže je poměrně variabilní, může se měnit podle aktuálního stavu experimentů v laboratoři, ale může se také do jisté míry přizpůsobit zájmům konkrétních účastníků stáže.
STÁŽISTÉ Stella Lišková, Adam Pojar, Anna Semerádová
Královéhradecký krajLékařské vědy

Jakou roli hraje bakteriom v rozvoji diabetu 1. typu?

LEKTOR STÁŽE Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
MÍSTO STÁŽE Mikrobiologický ústav AVČR,v.v.i., Doly,183, Nový Hrádek, 54908
Diabetes 1. typu (T1D) je autoimunitní onemocnění charakterizované destrukcí β-buněk pankreatu. Byly zkoumány různé genetické a environmentální faktory, nicméně specifický spouštěč nebo spouštěče autoimunity T1D zůstávají nejasné. Jedním z uvažovaných spouštěčů T1D je vliv bakteriomu. Student bude sledovat působení bakteriomu vs. bezmikrobního stavu, na vznik a vývoj T1D v myším modelu. V odebrané krvi bude měřit hladinu glykémie v jednotlivých experimentálních skupinách. Student se seznámí s gnotobiotickými technikami.
STÁŽISTÉ Tereza Šašinková

Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy. Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Číst další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat/a na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor nebo lektorka na svou stáž, tak ostatním zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři a lektorky budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům a lektorkám při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl/a přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři a lektorky neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty a studentky středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl/a na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem nebo lektorkou stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.

Jak odevzdat přihlášku na stáž popsanou v angličtině?

Pokud je stáž pojmenovaná a popsána v přehledu v anglickém jazyce, vede ji anglicky mluvící lektor nebo lektorka, který/á tvé přihlášce v českém jazyce nemusí porozumět. Přelož si tedy tvůj životopis a motivační dopis do angličtiny. Přílohy, které nelze přeložit z češtiny, popiš v motivačním dopise.

Od kolika let se můžu na stáž přihlásit?

Stáže Otevřené vědy jsou určené středoškolákům a středoškolačkám od 15 let a rozhodujícím kritériem je věk. Pokud už jsi na střední škole, ale nemáš ještě 15 let, nemůžeme ještě bohužel tvoji přihlášku přijat. Pro všechny studenty a studentky mladší 18 let je nutné se přihlásit se souhlasem zákonného zástupce. Formulář souhlasu je možné stáhnout k vyplnění a podpisu při přihlašování.

Nestihl/a jsem se na stáž přihlásit. Jaké jsou další možnosti?

Doporučujeme ti prostudovat si další informace, aktivity a příležitosti na webech jednotlivých pracovišť Akademie věd ČR.

Jak můžu zvýšit své šance na přijetí?

Doporučujeme ti prostudovat si aktivity a akce na webu pracoviště Akademie věd ČR, o které máš zájem. Určitě navštiv i akce Akademie věd ČR pro veřejnost, například Týden mozku, Veletrh vědy nebo Týden Akademie věd ČR.