Akademie věd ČR

Buď hrdinou své doby!

Buď na rok VĚDCEM v Akademii věd ČR. Vyzkoušej si, jak se dělá věda!

pedagog
smouha

Organizujeme odborné vzdělávací kurzy pro pedagogy přírodovědných a humanitních oborů. Získáte spoustu užitečných tipů i praktických zkušeností, jak obohatit Vaši výuku.

kurzy pro popularizátory vědy

popularizátor
smouha

Zajišťujeme cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích. Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě.

veřejnost
smouha

Pořádáme zajímavé akce pro širokou veřejnost, školy i rodiny s dětmi. Chcete se s vědou seznámit blíže? Přijďte na Veletrh vědy, kde Vás čeká bohatý program. Nabízíme také možnost zapůjčení našich výstav do muzeí, knihoven a dalších veřejných prostor ve Vašem městě.

pro veřejnost

Novinky

Nepřehlédněte informace o dění
ve světě Otevřené vědy

Jak se v češtině vyslovují cizí slova, zkoumá středoškolák Jiří Novák

Zamysleli jste se někdy nad tím, že jazyk má svou grafickou i zvukovou stránku? Právě tím, jak zní cizí slova přejatá do češtiny se zabývá lingvistka Veronika Štěpánová z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Víte, co zkoumá fonetika? Středoškolák Jiří Novák se letos na své stáži zaměřil zejména na výslovnost cizích vlastních jmen a různé způsoby jejich zvukové adaptace do češtiny. Kde se dají výsledky jeho výzkumů uplatnit? A jak vůbec taková fonetická stáž probíhá? Přečtěte si v rozhovoru...

Bádáním v historických pramenech chce středoškolačka poodhalit zapomenuté skutečnosti vzniku Československa

Naučit se pracovat s literaturou, dobovým tiskem a proniknout do archivního bádání se letos snaží Marie Zatloukalová z Gymnázia Hejčín v Olomouci. S lektorem Janem Hálkem spolupracují v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR na výzkumném projektu, jehož hlavním cílem je analyzovat proměny, jimiž v letech 1918–1992/1993 prošel obraz vzniku samostatného Československa a v rámci vývoje dobové historické vědy chtějí zohlednit, jak se tento obraz podílel na procesu utváření státních (národních) mýtů. Jak probíhá jejich stáž? Přečtěte si...

Jaké paralely můžeme nalézt mezi dobou normalizační a covidovou? Odpovědi nám může přinést výzkum soudobých dějin

Zkoumat historii, která není tak dávná není vůbec jednoduchá disciplína. Záliba v historii a bádání přesto přivedla středoškolačky až tématu výzkumu soudobých dějin. Aneta Hyksová a Sabina Millerová se na stáži v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, pod vedením Jiřího Hlaváčka, letos zaměřily na velmi aktuální téma. Pokoušejí se o srovnání doby normalizace se současným obdobím pandemie nemoci Covid-19. Jejich společný výzkum orální historie se opírá o rozhovory s pamětníky, kteří zažili dobu normalizace a nyní čelí také výzvám a omezením, které s sebou přináší doba covidová. Co si můžeme představit pod pojmem orální historie a jak se provádí výzkum soudobých dějin? Přečtěte si v rozhovoru.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.