Svůj rok pod vedením expertů začíná 225 středoškoláků díky stážím Otevřená věda

Studenti měli největší zájem absolvovat stáž v oblasti lékařských věd, psychologie, biologie, chemie a fyziky. Nejžádanějšími pracovišti byly Fyziologický ústav, Psychologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR a Ústav jaderné fyziky AV ČR. 

Stáže pro středoškoláky vrcholí na podzim, kdy výsledky bádání odprezentují na studentské vědecké konferenci. Žáci, jejichž projekty porota vyhodnotí jako nejlepší, získají ceny. Svoji práci mohou navíc uplatnit i v dalších soutěžích u nás i v zahraničí. 

Nejžádanější stáže dle počtu přihlášek:

📍 1. místo 77 přihlášek

Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Lektorka MUDr. Helena Janíčková Ph.D.

📍 2. místo 52 přihlášek

Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Lektorka Dr. Kateřina Chládková, M.A.

📍 3. místo 52 přihlášek

Biogeneze krátkých nekódujících RNA

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Lektor prof. David Staněk Ph.D.

📍 4. místo 52 přihlášek

Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Lektorka Ing. Olga Zimmermannová Ph.D.

📍 5. místo 47 přihlášek

Svět podivných jader

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Lektor Ing. Dalibor Skoupil Ph.D.