Vzdělávání popularizátorů vědy

Komunikace vědy je ojedinělý projekt, který umožňuje PR pracovníkům ze všech pracovišť Akademie věd ČR společně rozvíjet své dovednosti na poli popularizace vědy. Jak srozumitelnou a zábavnou formou sdílet s širokou veřejností složité výsledky vědecké práce? To je otázka, kterou se snažíme zodpovídat v rámci našeho vzdělávacího programu. Popularizátoři vědy se na jednotlivých školeních a workshopech učí dát svým odborným sdělením co nejpoutavější obsah a používat přitom nejmodernější prostředky mediální komunikace. Školení a workshopy Komunikace vědy jsou tak věnována sociálním sítím, zdokonalování mediálního vystoupení nebo práci se špičkovými odborníky v oborech fotografie či produkce. A to vše proto, abyste měli přehled o tom, co Akademie věd ČR dělá a mohli tak držte krok s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Kontaktní osoba: Markéta Kinská  kinska@ssc.cas.cz

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.