Akademie věd ČR

Buď hrdin(k)ou své doby!

Buď na rok VĚDCEM NEBO VĚDKYNÍ v Akademii věd ČR. Vyzkoušej si, jak se dělá věda!

pedagog
smouha

Organizujeme odborné vzdělávací kurzy pro pedagogy přírodovědných a humanitních oborů. Získáte spoustu užitečných tipů i praktických zkušeností, jak obohatit Vaši výuku.

kurzy pro popularizátory vědy

popularizátor
smouha

Zajišťujeme cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích. Cílem kurzů je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě.

veřejnost
smouha

Pořádáme zajímavé akce pro širokou veřejnost, školy i rodiny s dětmi. Chcete se s vědou seznámit blíže? Přijďte na Veletrh vědy, kde Vás čeká bohatý program. Nabízíme také možnost zapůjčení našich výstav do muzeí, knihoven a dalších veřejných prostor ve Vašem městě.

pro veřejnost

Novinky

Nepřehlédněte informace o dění
ve světě Otevřené vědy

Středoškoláci představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy

Nevěra vlaštovky obecné, singularita pod mikroskopem, experimentální středověk nebo kvantově chemické výpočty molekul. Tato témata a desítky dalších podobně zajímavých si zvolili studenti a studentky středních škol pro své stáže na pracovištích Akademie věd ČR. Tento týden se letošní stážisti sešli na konferenci programu Otevřená věda, aby na ní prezentovali výsledky svého bádání. Autoři nejlépe pojatých prezentací si odnesli ocenění.

PODCAST: Otevřená věda nabízí středoškolákům možnost strávit rok v Akademii věd

Stát se členem astronomického týmu, zkusit si práci v klimatickém tunelu, vypěstovat masožravku v laboratoři, vést vědecký kroužek pro malé děti... To vše mohou zažít středoškoláci v programu Otevřená věda, který jim už skoro 20 let nabízí roční stáž v Akademii věd. Přihlášky k dalšímu ročníku můžou studentky a studenti odevzdat do konce listopadu. Poslechněte si rozhovor dvou lektorek Otevřené vědy, Ireny Adámkové z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Markéty Fílové z Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Zkušenosti z pohledu studenta přináší absolvent 3 stáží Štěpán Tomek, který prozradí, jak vyplnit přihlášku, aby měla co nejvíc šancí na úspěch.

Informace o studentských stážích Otevřené vědy v roce 2024

Přihlašování stáží pro vědce, vědkyně, popularizátory a popularizátorky bylo spuštěno. Registrace studentů na rok 2024 budou probíhat do konce listopadu 2023. Mladí lidé tak znovu nahlédnou pod ruky českým vědcům a vědkyním a získají cenné zkušenosti z vědecké praxe. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového portálu Otevřená věda. V roce 2023 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 228 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházejí na 129 vědeckých stáží, které probíhají pod odborným vedením 118 vědkyň a vědců na 40 pracovištích Akademie věd ČR.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.