Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Anna P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Měření ionizujícího záření
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu „Otevřená věda Akademie věd ČR“ jsem se přihlásila, protože mi to připadá jako jedinečná příležitost výrazně rozšířit mé znalosti v oboru, kterému bych se chtěla dále věnovat. Ionizační záření a radioaktivita je fascinující téma, se kterým jsem se skrz školní výuku a vlastní iniciativu mírně seznámila a velmi mě zaujalo. Bohužel jsem neměla tolik možností si prakticky vyzkoušet různé experimenty s tím spojené, natož se naučit výsledky měření předpovídat. Kvůli mému zájmu o tento obor bych se velmi ráda zúčastnila Vaší stáže.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Jak jsem se nad touto otázkou zamýšlela, napadly mě dva užitečné vynálezy. Jeden z nich je více realističtější než druhý, který by ale vyřešil více problémů.

První z nich by se dal pouze vytvořit, kdyby k tomu byla dostatečně vyvinuta technologie. Jednalo by se o teleportační zařízení. Díky tomu by byla možnost ušetřit spoustu času, kterou by člověk jinak ztratil dojížděním. Bez neustálé potřeby používat dopravní prostředky, by klesla spotřeba ropy a produkce skleníkových plynů. To by za předpokladu, že ony teleportační stroje nebudou velmi energeticky náročné, mohlo pomoci životnímu prostředí. Došlo by také k jednoduššímu transportu předmětů, ať už nejrůznějších surovin a materiálů (např. uhlí, dřevo) či potravin a vody pro jedince, kteří k tomuto nemají přístup. Ze sociálního hlediska by se lidé mohli vídat neustále tváří v tvář, přestože bydlí tisíce kilometrů daleko, což by se hodilo například rodinám, které jsou roztroušeny po všech koutech světa. Zároveň by to napomohlo globalizaci. Ze začátku by se pravděpodobně dbalo jen na pokrytí na Zemi, ale pokud by poté byla možnost cestovat větší vzdálenosti, zásadně by to pomohlo meziplanetárnímu cestování (ale to už je velké sci-fi). Samozřejmě by měl tento vynález, ostatně jako většina jiných, spoustu chyb a možností na zneužití, na což by se muselo dbát a prakticky se proti tomu zavést nějaká opatření.

Můj druhý nápad je přístroj, který by sloužil jako levnější a efektivnější způsob na odsolování mořské vody. V poslední době se stává nedostatek pitné vody obrovským problémem, který by mohl mít katastrofální následky. Díky tomuto vynálezu, jelikož by byl levnější a nejednalo by se pouze o luxus, který si mohou dovolit jen zámožné státy, jak je tomu nyní, mohla by výrazně klesnout úmrtnost lidí bez přístupu k vodě. Zároveň by (alespoň dočasně) zmizelo riziko, se kterým se předpovídá, že se bude v budoucnu potýkat stále více zemí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
běh, kondiční cvičení, kurs s přípravou na CAE, kroužek geografie

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.