Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Kateřina R., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Polovodičové nanostruktury pro optoelektroniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky
Škola: Open Gate - gymnázium a základní škola


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Téma mě zaujalo a to co si můžu všechno vyzkoušet.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Způsob uchávání antihmoty a kvůli jejímu širokému vužití.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Debata, čtení a sport.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.