Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Anna B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a edice jeho díla
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Vzhledem ke spojenosti s průběhem stáže v uplynulém roce bych ráda navštěvovala Archiv Jana Patočky i v dalším roce.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Momentálně bych ráda vynalezla efektivní lék proti nespavosti, jejíž frustrující a vysávající účinky pozoruju u kamarádky.

3. Vaše záliby, koníčky:
Snažím se hudebně rozvíjet ve zpěvu, ve hře na klavír a na kytaru. Mimo filozofii mě zajímají i další společenskovědní obory a témata, ráda se učím jazyky (nejvíce času jsem investovala do francouzštiny, v poslední době se věnuju spíše španělštině, nedávno jsem byla ve značném kontaktu s dánštinou) nebo se věnuju aktivitám spojeným s vodou. Zvláštní zálibu mám v psaní básní, pití kafe, v posílání dopisů nebo ve čtení obdržených dopisů. Mimo to usiluju o větší nedefinovatelnost vlastních zájmů a věnování se spontánním a neorganizovaným činnostem, zajímavých pro svou náhodnost.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.