Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Stella L., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Cholinergní modulace striatem řízeného chování
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do Otevřené vědy jsem se přihlásila proto, že jsem si chtěla vyzkoušet vědeckou práci a zjistit, jak takový výzkum probíhá. Též jsem si přála rozvinout své znalosti a získat nové zkušenosti.
Přijde mi jako úžasná myšlenka, když by se díky zkoumání cholinergní aktivace GABAergních interneuronů podařilo zjistit, jestli se tato aktivace podílí na změně signalizace a chovaní, jež je řízeno striatem. Zaujal mě tento výzkum, neboť ho považuji za inovativní a také proto, že mě zajímá neurologie, genetika, buňky a jejich struktura, funkce a medicína celkově.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
To je zapeklitá otázka. Kdybych však měla tu možnost vymyslet něco, co opravdu funguje, tak by to byl nejspíše stroj času nebo teleport. Bylo by to efektivní. Člověk by měl díky tomu více času.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mezi mé záliby patří fotografování, psaní, sport, matematika, biologie, chemie a moderní technologie. Ve svém volném čase se účastním různých vzdělávacích programů či akcí. Jsem též součástí projektu, který se zaměřuje na finanční gramotnost.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.