Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Kateřina K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Functional Biogeography of habitat islands
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Třeboň


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Jsem fascinována přírodou, obdivuji planetu Zemi a snažím se o ní mít v paměti maximum informací. Je mým obrovským snem rozumět harmonii místa, které je domovem všech živých i neživých organismů a stále více si budovat vizi, kterou bych se chtěla v životě ubírat.
Baví mě učit se od vzdělaných a chytrých lidí a moci s nimi mluvit je pro mě velkou inspirací a přínosem.
I am fascinated by nature, I admire the planet Earth and I try to remember as much information about it as possible. It is my huge dream to understand the harmony of a place that is home to all living and non-living organisms and to build more and more the vision I would like to follow in life.
I enjoy learning from educated and smart people and being able to talk to them is a great inspiration and benefit for me.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Ze všeho nejvíce bych si přála vytvořit zařízení, které dokáže monitorovat a zároveň likvidovat odpadky a nerozložitelné předměty v půdě, které znečišťují přírodu.
Mou dlouholetou myšlenkou je i maximálně ekologický pohon aut. Chtěla bych z dále nerecyklovatelného odpadu vyrábět materiál, který by byl zpracován tak, aby se z něj do ovzduší neuvolňovali žádné toxické plyny a další zdraví škodlivé látky, a byl tak jako pohon motorových vozidel k přírodě co nejšetrnější.
I would like to create a device that can monitor and at the same time dispose of rubbish and non-degradable objects in the soil that pollute nature.
My long-term idea is also the most environmentally friendly car. I would like to produce material from non-recyclable waste that is treated in such a way that toxic gases and other harmful substances are not released into the air, and would like the propulsion of motor vehicles as environmentally friendly as possible.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mezi mé životní vášně patří hlavně společenské tance, jízda na koni (a učení se mentální symbióze s ním), plavání (jež mi vždycky zlepší náladu), cyklistika a rychlochůze (které praktikuji téměř každý den), lyžování, běh a další sporty.
Stále se vzdělávám ve svém zdravém životním stylu a moc ráda peču i vařím.
Miluji poznávání nových míst a krás planety Země.
Se svými staršími přáteli mluvím ve volném čase cizími jazyky a neustále se snažím si rozšiřovat obzory a pole působnosti.
My passions in life include ballroom dancing, horseback riding (and learning mental symbiosis with him), swimming (which always improves my mood), cycling and speed (which I practice almost every day), skiing, running and other sports. I am still learning in my healthy lifestyle and I really like to bake and cook. I like to explore new places and the beautiful planet Earth. In my free time I speak to my older friends in foreign languages and I constantly try to expand my horizons and fields of scope.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.