Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

David H., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a její souvislosti
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásil jsem se z důvodu zájmu o filozofii a celkově naši společnost. Na této stáži se mi líbí zaměření na moderní filozofii

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezl bych přistroj, který by nám umožnil hovořit se zesnulými. Dokázali bychom se zeptat Egypťanů na jejich způsob života, dokázali bychom se zeptat pana Kennedyho, zdali se v době kolem svého atentátu bál o svůj život a zda mu například bylo vyhrožováno

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mé záliby jsou četba klasické literatury, poznávání asijské kultury a s tím společné dělaní Taekwonda. Mou největší vášní je však má přítelkyně, která mi dává inspiraci.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.