Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Julie Anna T., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Understanding Bioethics
Ústav: Filosofický ústav
Škola: English College in Prague


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Stáž by mi dala příležitost rozvíjet mé zájmy v oblastech, které studuji v rámci na mezinárodní maturitu (IB).

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Možnost přístupné a ekologické technologie umožňující cestování po světě. Vynález by mi umožnil poznávat nové kultury bez negativního dopadu na životní prostředí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Tanec, četba, sport.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.