Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Victoria Sofia A., 19 let

fotografie studenta
Stáž: The Future of Magnetogenetics: Effects of Magnetic Fields on Fungi
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: The English College in Prague


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila, abych si rozšířila obzory a zjistila, zda je fyzika/chemie obor, kterému bych se chtěla v budoucnu věnovat profesionálně. Také z toho důvodu, že mě věda hrozně baví, zvláště tématika, kterou se stáž zabývá, čili magnetogenetika a růst hub. Líbí se mi, že je stáž delší a umožní mi stavět na mých aktuálních znalostech ve vědeckém prostředí.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezla bych supravodič, který funguje za standardní teploty a tlaku, aby lidstvo mohlo využívat elektřinu efektivněji, a tím pádem spotřebovávalo méně přírodních zdrojů.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ráda zkouším nové sporty jako například OCR. Ve volném čase také zpívám, čtu a maluji (nebo se zaobírám jinými uměleckými formami). V posledních letech jsem se začala zajímat o mykologii, konkrétně o pěstování kulinářských hub. V neposlední řadě se zajímám o různé přírodní vědy.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.