Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Viktorie M., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Studium metabolismu izolovaných hepatocytů
Ústav: Fyziologický ústav
Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jsem se přihlásila, neboť bych velice ráda uvítala možnost seznámit se s vědeckým pracovištěm a vyzkoušela si práci ve skutečných laboratorních podmínkách. Naše škola bohužel neumožňuje aktivní praktickou výuku biologie. Tato zkušenost by pro mě jistě byla nedocenitelná při mém dalším studiu na vysoké škole.
V současné době stoupl počet pacientů, kterým byly diagnostikovány nemoci, které přímo souvisí s problematikou biochemie jater, např. diabetes nebo cirhóza jater. Tento trend může do budoucna dále narůstat, proto je velmi důležité se tímto orgánem zabývat.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych měla tuto možnost, snažila bych se vyřešit problém mechanizmu sepse, tedy nepřiměřené odezvy imunitního systému na infekci. Sepse je stále jednou z nejčastějších příčin smrti v nemocničních zařízeních a vzhledem k její těžké diagnostice (první příznaky připomínají klasické symptomy chřipky) i nejasným faktorům vzniku je obtížné udržet pacienta naživu a bez doživotních následků. Ráda bych tedy našla způsob, jak této reakci organismu zabránit.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mezi mé hlavní zájmy patří biologie-ráda si přečtu vědecké články či časopisy, pomocí mikroskopu a pitevní sady provádím výzkum přírody ve svém okolí. Dále se věnuji tvůrčímu psaní, čtení knih a cestování.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.