Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Petr V., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Pojetí svobody v českém politickém myšlení
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Projekt je nesmírně inovativní tím, že se snaží přiblížit akademické prostředí již studentům. Budoucí generace vědců je třeba začít připravovat na realitu odborného bádání co nejdříve, čehož bych rovněž rád využil, a v budoucnu tak možná dopomohl k další kultivaci české vědecké obce. Hned název stáže mě upoutal pro svou bezmeznou nadčasovost i tím, že spojuje dva obory, o které se dlouhodobě zajímám — právo a historii.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ačkoliv bych rád napsal něco úžasně pohádkového, má pragmatická duše mi to nedovolí. Momentálně je mým největším snem dopomoci lidstvu, potažmo planetě, k dosažení udržitelnosti a ekologičnosti. V tomto duchu bych rád vynalezl stoprocentně čistý, obnovitelný zdroj energie — nebo něco obdobně užitečného.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ve svém volném čase rád běhám, věnuji se svým přátelům a rodině, zajímám se o světové dění a mám v oblibě veškerou klasickou hudbu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.