Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Eliška H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Na Zatlance


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Už odmala mě zajímala příroda okolo mě. Proč všechno vypadá tak, jak vypadá nebo jak je možné, že tak komplexní a rozmanitý systém okolo nás může vůbec fungovat. V poslední době mě také zaujaly přístupy k zemědělství šetrné k životnímu prostředí a různé alternativní plodiny, které budeme možná kvůli klimatické změně nuceni používat. Zapojila jsem se, jelikož bych ráda měla možnost nahlédnout do současné biologie a dozvědět se více než jenom ve školní lavici. Studiu tohoto oboru bych se chtěla věnovat i dále na vysoké škole a myslím, že by mi tato stáž mohla poskytnout spoustu nových znalostí a zkušeností.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Pokud by se má odpověď nemusela omezovat tím, jestli je něco fyzicky možné či nikoliv, byl by to stroj času. To sice asi není nejoriginálnější myšlenka, ale představa, že byste mohli stát bok po boku tolika významných osobností, které ještě ani nemohly vědět, jaký vliv budou mít na společnost i staletí po jejich smrti, je přinejmenším vzrušující. Kdo by si nepřál např. sledovat pod mikroskopem jako úplně první člověk malá zvířátka (dnes bychom asi spíš řekli mikroorganismy) se zakladatelem mikrobiologie, nebo třeba mít tu možnost říct umělcům, kteří umírali v chudobě a sami, že jejich díla bude za pár desítek let obdivovat celý svět.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mám ráda turistiku a výlety do přírody, vodáctví a nebo třeba stanování. Když mám čas tak peču, čtu si a (ne příliš úspěšně) se pokouším hrát na kytaru.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.