Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tereza �., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Antické tradice v české kultuře
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Gymnázium Praha 4 - Postupická


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, neboť mě oslovilo zadání práce, které mi přijde jako velmi zajímavé téma, na jehož zpracování bych se chtěla účastnit pod vedením lektora a tím získat zkušenosti a praxi v oboru. A za zkoušku nic nedám.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Přístroj, který pomáhá s přenášením myšlenek /nápadů (tedy mluvené podoby) na papír (tedy do psané form). Přístroj by uměl myšlenky rozřadit pomocí určitých atributů a pomáhal by s formulováním vět - podával by návrhy formulací, ze kterých by si člověk mohl vybírat.

3. Tvoje záliby, koníčky:
cestování, historie, umění, malování, výtvarné práce, fotografování, četba - historické, fantasy, populárně naučné knihy, sport - hiking

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.