Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Karolína K., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Charakterizace defektů v polovodičových vrstvách metodou EBIC
Ústav: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se kvůli velkému zájmu o fyziku a elektrotechniku a chtěla bych posunout svoje vzdělání o úroveň výš. Na stáži mně nejvíce zaujala metoda EBIC.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Chtěla bych vynaleznout bezemisní, ekologický a ekonomický zdroj energie, protože by to zachránilo současnou situaci energetické krize.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ráda svůj volný čas věnuji řešení logických úloh a sestavování elektronických obvodů. Baví mě čtení knih a sportování.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.